Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3442/B

Business name: 
PEGASOS GROUP, a.s.
  (from: 11/03/2003)
Registered seat: 
Zámocká 3
Bratislava 811 01
  (from: 01/19/2010)
Identification number (IČO): 
36 621 366
  (from: 11/03/2003)
Date of entry: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/03/2003)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/03/2003)
prenájom strojov, prístrojv, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 11/03/2003)
administratívne práce
  (from: 11/03/2003)
reprografické a kopírovacie práce
  (from: 11/03/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/03/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2003)
Maxim Pavlov - predseda
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 06/24/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/03/2003)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/17/2012)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 10/17/2012)
Supervisory board: 
Marina Pavlova - predseda
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 02/26/2004)
Lyudmila Shivalina - člen
Jedľová 2
Bratislava 821 07
From: 12/18/2003
  (from: 02/26/2004)
Vladimir Jouze - člen
Centralna 20-125
Trojsk, Moskovská oblasť
Ruská federácia
From: 12/18/2003
  (from: 10/05/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.10.2003 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 95366/2003 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/03/2003)
Rozhodnutia z mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1/2010, Nz 403/2010 zo dňa 10.1.2010.
  (from: 01/19/2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 722/2012, Nz 24344/2012, NCRls 24882/2012 zo dňa 05.07.2012
  (from: 10/17/2012)
Date of updating data in databases:  02/14/2019
Date of extract :  02/17/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person