Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4079/B

Business name: 
Dr. Alfen Group, a. s.
  (from: 07/05/2017)
Registered seat: 
Vlárska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 07/05/2017)
Identification number (IČO): 
36 621 374
  (from: 11/03/2003)
Date of entry: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/03/2003)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/03/2003)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 11/03/2003)
administratívne práce
  (from: 11/03/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/03/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/05/2017)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/05/2017)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/05/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2003)
Ing. Marián Muzyka - predseda predstavenstva
Opletalova 7064/96
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
From: 01/16/2014
  (from: 02/08/2014)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/08/2014)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 03/24/2009)
Stockholder: 
Salve Group, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 06/23/2011)
Supervisory board: 
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťova 12314/19
Bratislava 831 01
From: 06/04/2015
  (from: 06/25/2015)
Eva Krištofičová
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/15/2017
  (from: 07/05/2017)
Ing. Lívia Zatloukalová
Mišíkova 5178/41
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 11/09/2018
  (from: 11/30/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2003 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 90466/2003 notárkou JUDr. Janou Nirházovou, podľa ust. § 154, 172 a nasl. zák. č. 513S/91 Zb.
  (from: 11/03/2003)
. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2003, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti, boli odvolaní členovia predstavenstva a členovia dozornej rady a bola schválená voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady, bol rozšírený predmet činnosti a schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/05/2003)
. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.01.2004, na ktorom bola schválená zmena štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (from: 04/13/2004)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 207/2008 Nz 21088/2008 zo dňa 20.05.2008.
  (from: 06/03/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2009. vo forme not. zápisnice N 43/2009 Nz 5953/2009 zmena obchodného mena z SALVE24.EU, a.s. na Salve Energy, a.s.
  (from: 03/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.8.2009.
  (from: 09/22/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2010.
  (from: 03/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2011.
  (from: 06/23/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.02.2012.
  (from: 03/16/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Notárska zápisnica č. N 30/2014, Nz 1125/2014 zo dňa 15.01.2014.
  (from: 02/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.06. 2015.
  (from: 06/25/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2018.
  (from: 11/30/2018)
Date of updating data in databases:  02/21/2019
Date of extract :  02/23/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person