Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4079/B

Business name: 
Dr. Alfen Group, a. s.
  (from: 07/05/2017)
Salve Energy, a. s.
  (from: 03/24/2009 until: 07/04/2017)
SALVE24.EU, a.s.
  (from: 11/03/2006 until: 03/23/2009)
BCF, a.s.
  (from: 12/05/2003 until: 11/02/2006)
RIMENA, a.s.
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Registered seat: 
Vlárska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 07/05/2017)
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 05/15/2013 until: 07/04/2017)
Plynárenská 7/A
Bratislava 825 14
  (from: 09/20/2012 until: 05/14/2013)
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 11/03/2006 until: 09/19/2012)
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/03/2003 until: 11/02/2006)
Identification number (IČO): 
36 621 374
  (from: 11/03/2003)
Date of entry: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/03/2003)
organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/03/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/03/2003)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 11/03/2003)
administratívne práce
  (from: 11/03/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/03/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/05/2017)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/05/2017)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/05/2017)
úprava a spriadanie textilných vlákien
  (from: 12/05/2003 until: 07/04/2017)
výroba nití a nitiarenských výrobkov
  (from: 12/05/2003 until: 07/04/2017)
farbenie textílií a priadzí
  (from: 12/05/2003 until: 07/04/2017)
výroba a predaj obalových materiálov z plastických hmôt
  (from: 12/05/2003 until: 07/04/2017)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 11/03/2003 until: 07/04/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2003)
Ing. Marián Muzyka - predseda predstavenstva
Opletalova 7064/96
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
From: 01/16/2014
  (from: 02/08/2014)
Ing. Boris Beniak - predseda
Hviezdoslavova 33
Žiar nad Hronom 965 01
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ing. Jozef Kammer
Vígľašská 6
Bratislava
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/12/2004)
Ing. Jozef Kammer
Vígľašská 6
Bratislava
From: 11/20/2003 Until: 01/14/2004
  (from: 04/13/2004 until: 04/12/2004)
Ján Komeda, MBA - predseda
K Avii 171
Praha 9 196 00
Česká republika
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006 until: 06/02/2008)
Ján Komeda, MBA - predseda
K Avii 171
Praha 9 196 00
Česká republika
From: 09/15/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 06/03/2008 until: 06/02/2008)
Lucia Kraslová - predseda
Belinského 10
Bratislava 851 01
From: 01/14/2004
  (from: 04/13/2004 until: 11/16/2005)
Lucia Kraslová - predseda
Belinského 10
Bratislava 851 01
From: 01/14/2004 Until: 10/20/2005
  (from: 11/17/2005 until: 11/16/2005)
Miroslav Krištofovič - predseda predstavenstva
Stromová 21
Bratislava 831 01
From: 05/21/2008
  (from: 06/03/2008 until: 03/15/2012)
Miroslav Krištofovič - predseda predstavenstva
Stromová 21
Bratislava 831 01
From: 05/21/2008 Until: 02/24/2012
  (from: 03/16/2012 until: 03/15/2012)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 02/25/2012
  (from: 03/16/2012 until: 05/14/2013)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 02/25/2012 Until: 04/18/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Andrej Levský - člen
Palackého 22
Bratislava 811 02
From: 10/20/2005
  (from: 11/17/2005 until: 11/02/2006)
Andrej Levský - člen
Palackého 22
Bratislava 811 02
From: 10/20/2005 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Marián Muzyka - člen predstavenstva
Opletalova 7064/96
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
From: 04/19/2013
  (from: 05/15/2013 until: 02/07/2014)
Ing. Marián Muzyka - člen predstavenstva
Opletalova 7064/96
Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
From: 04/19/2013 Until: 01/15/2014
  (from: 02/08/2014 until: 02/07/2014)
Mgr. Marek Picek MBA - člen
Mírové náměstí 260
Stachov 273 03
Česká republika
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006 until: 06/02/2008)
Mgr. Marek Picek MBA - člen
Mírové náměstí 260
Stachov 273 03
Česká republika
From: 09/15/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 06/03/2008 until: 06/02/2008)
Peter Prazňák - predseda
Uloža 106
Vyšné Repaše 053 71
From: 10/20/2005
  (from: 11/17/2005 until: 11/02/2006)
Peter Prazňák - predseda
Uloža 106
Vyšné Repaše 053 71
From: 10/20/2005 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
William Mathew Pienias - predseda predstavenstva
Wandsworth Dr. 11929
Tampa, FL 336 26
Spojené štáty americké
From: 04/19/2013 Until: 01/15/2014
  (from: 02/08/2014 until: 02/07/2014)
William Mathew Pienias - predseda predstavenstva
Wandsworth Dr. 11929
Tampa, FL 336 26
Spojené štáty americké
From: 04/19/2013
  (from: 05/15/2013 until: 02/07/2014)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/08/2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/15/2013 until: 02/07/2014)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis .
  (from: 06/03/2008 until: 05/14/2013)
Za spoločnosť koná vždy spoločne predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva.
  (from: 11/17/2005 until: 06/02/2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/03/2003 until: 11/16/2005)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/24/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 03/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 03/24/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (from: 11/03/2003 until: 03/23/2009)
Stockholder: 
Salve Group, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 06/23/2011)
NSD Consulting, s.r.o.
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
SALVE GROUP LTD
NEW BOND STREET MAYFAIR 72
Londýn W1S 1RR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 11/03/2006 until: 06/22/2011)
Supervisory board: 
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťova 12314/19
Bratislava 831 01
From: 06/04/2015
  (from: 06/25/2015)
Eva Krištofičová
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/15/2017
  (from: 07/05/2017)
Ing. Lívia Zatloukalová
Mišíkova 5178/41
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 11/09/2018
  (from: 11/30/2018)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 9
Zohor
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/16/2004)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 9
Zohor 900 51
From: 11/20/2003
  (from: 04/17/2004 until: 11/02/2006)
Ing. Ľudovít Adamčík - člen
Lábska 9
Zohor 900 51
From: 11/20/2003 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Martin Bečka - člen
Veternicová 7
Bratislava 841 05
From: 11/20/2003 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
Ing. Martin Bečka - člen
Veternicová 7
Bratislava
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/16/2004)
Ing. Martin Bečka - člen
Veternicová 7
Bratislava 841 05
From: 11/20/2003
  (from: 04/17/2004 until: 11/02/2006)
Doc. RNDr. Peter Bero , CSc - predseda
Levanduľová 5
Bratislava 821 07
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006 until: 06/02/2008)
Doc. RNDr. Peter Bero , CSc - predseda
Levanduľová 5
Bratislava 821 07
From: 09/15/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 06/03/2008 until: 06/02/2008)
Marián Biesik
Športová 2555/69
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/27/2011
  (from: 06/23/2011 until: 06/24/2015)
Marián Biesik
Športová 2555/69
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/27/2011 Until: 06/04/2015
  (from: 06/25/2015 until: 06/24/2015)
Ing. Marek Blaha
V Záhradách 22/2037
Bratislava 811 03
From: 08/26/2009
  (from: 09/22/2009 until: 03/15/2012)
Ing. Marek Blaha
V Záhradách 22/2037
Bratislava 811 03
From: 08/26/2009 Until: 02/24/2012
  (from: 03/16/2012 until: 03/15/2012)
Ing. Róbert Gaboš - člen
Vysoká nad Kysucou 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006 until: 06/02/2008)
Ing. Róbert Gaboš - člen
Vysoká nad Kysucou 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 09/15/2006 Until: 05/20/2008
  (from: 06/03/2008 until: 06/02/2008)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
From: 05/21/2008
  (from: 06/03/2008 until: 09/21/2009)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
From: 05/21/2008 Until: 08/25/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Ing. Richard Kolárik
Jána Smreka 5
Bratislava 841 08
From: 05/21/2008
  (from: 06/03/2008 until: 03/09/2010)
Ing. Richard Kolárik
Jána Smreka 5
Bratislava 841 08
From: 05/21/2008 Until: 01/31/2010
  (from: 03/10/2010 until: 03/09/2010)
Ing. Peter Krištofovič - člen
Bullova 3
Bratislava 841 01
From: 09/15/2006
  (from: 11/03/2006 until: 06/22/2011)
Ing. Peter Krištofovič - člen
Bullova 3
Bratislava 841 01
From: 09/15/2006 Until: 05/26/2011
  (from: 06/23/2011 until: 06/22/2011)
Ing. Peter Krištofovič - člen
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 05/27/2011
  (from: 06/23/2011 until: 03/15/2012)
Ing. Peter Krištofovič - člen
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 05/27/2011 Until: 02/24/2012
  (from: 03/16/2012 until: 03/15/2012)
Ján Kuľbaga - predseda
Jesenského 28
Sabinov 083 01
From: 11/20/2003 Until: 09/14/2006
  (from: 11/03/2006 until: 11/02/2006)
JUDr. Ján Kuľbaga - predseda
Jesenského 28
Sabinov
From: 11/20/2003
  (from: 12/05/2003 until: 04/16/2004)
JUDr. Ján Kuľbaga - predseda
Jesenského 28
Sabinov 083 01
From: 11/20/2003
  (from: 04/17/2004 until: 11/02/2006)
Silvia Markovičová
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 02/25/2012
  (from: 03/16/2012 until: 07/04/2017)
Silvia Markovičová
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 02/25/2012 Until: 02/25/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Denisa Matušáková - člen
J. Francisciho 726/11
Prievidza II - Píly 971 01
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ing. Marek Morgenštern - predseda
Trubín 89
Lovčica - Trubín 966 23
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ľuboš Priehoda - člen
Svätoplukova 1240/34
Bánovce nad Bebravou
From: 11/03/2003 Until: 11/20/2003
  (from: 11/03/2003 until: 12/04/2003)
Ing. Vladimír Tomko
Vajnorksá 28
Bratislava 831 04
From: 02/01/2010
  (from: 03/10/2010 until: 11/24/2010)
Ing. Vladimír Tomko
Vajnorksá 28
Bratislava 831 04
From: 02/01/2010 Until: 10/22/2010
  (from: 11/25/2010 until: 11/24/2010)
Ing. Jaroslav Valach
Dlhá ul. 2328/20
Sereď 926 01
From: 02/25/2012
  (from: 03/16/2012 until: 06/24/2015)
Ing. Jaroslav Valach
Dlhá ul. 2328/20
Sereď 926 01
From: 02/25/2012 Until: 06/04/2015
  (from: 06/25/2015 until: 06/24/2015)
Mgr. Peter Vavro
Ševčenkova 16
Bratislava 851 01
From: 06/04/2015 Until: 11/09/2018
  (from: 11/30/2018 until: 11/29/2018)
Mgr. Peter Vavro
Ševčenkova 16
Bratislava 851 01
From: 06/04/2015
  (from: 06/25/2015 until: 11/29/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.10.2003 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 90466/2003 notárkou JUDr. Janou Nirházovou, podľa ust. § 154, 172 a nasl. zák. č. 513S/91 Zb.
  (from: 11/03/2003)
. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2003, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti, boli odvolaní členovia predstavenstva a členovia dozornej rady a bola schválená voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady, bol rozšírený predmet činnosti a schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/05/2003)
. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.01.2004, na ktorom bola schválená zmena štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (from: 04/13/2004)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 207/2008 Nz 21088/2008 zo dňa 20.05.2008.
  (from: 06/03/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.02.2009. vo forme not. zápisnice N 43/2009 Nz 5953/2009 zmena obchodného mena z SALVE24.EU, a.s. na Salve Energy, a.s.
  (from: 03/24/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.8.2009.
  (from: 09/22/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2010.
  (from: 03/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2011.
  (from: 06/23/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.02.2012.
  (from: 03/16/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Notárska zápisnica č. N 30/2014, Nz 1125/2014 zo dňa 15.01.2014.
  (from: 02/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.06. 2015.
  (from: 06/25/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2018.
  (from: 11/30/2018)
Date of updating data in databases:  02/21/2019
Date of extract :  02/23/2019

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person