Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  23782/V-Zbl

Obchodné meno: 
HKS Forge, s.r.o.
 
Sídlo: 
Mlynská 28
Košice 040 01
 
IČO: 
36 684 597
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
07.10.2006
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 150/2006, NZ 36940/2006, NCRls 36840/2006
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Renáta Kormanová, Holíč
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Danica Nižnanová, Bohdanovce nad Trnavou
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Bohuslav Koči, Dlhé Pole
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Znalecký posudok č. 77- 2006
  (Dátum doručenia: 25.09.2006)
Zápisnica z VZ 30.05.2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Zmluva o prevode obchodného podielu z FIOR a.s. na Energy Group a.s.
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Zápisnica z MVZ 04.07.2007
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Milan Jurčík
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Súhlas
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
Správa nezávislého audítora o overení mimoriadnej účtovnej závierky k 30.09.2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Účtovná závierka k 30.09.2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Notárska zápisnica N 297/07, Nz 58768/07, NCRls 58293/07
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Vyhásenie - Ing. Renáta Kormanová
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Vyhlásenie - Iva Stöhrová
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Vyhlásenie - Ing. Milan Špak
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Rezignácia na funkciu konateľa - Ing. Renáta Kormanová
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Zápisnica z VZ 10.12.2008
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Bartošík
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Bohuslav Koči
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Pavel Tokoš
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Prehlásenia konateľov
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Zápisnica z VZ 10.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Prehlásenia konateľov
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Pavel Tokoš
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Bartošík
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Bohuslav Koči
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Bartošík
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Bohuslav Koči
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Pavel Tokoš
  (Dátum doručenia: 05.03.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
notárska zápisnica N 144/2009, NZ 21405/2009, NCRls 21640/2009
  (Dátum doručenia: 23.02.2010)
podpisový vzor - Ing.Kormanová Renáta
  (Dátum doručenia: 23.02.2010)
Správa audítora 2008, zápis VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.09.2010)
Dodatok k SZ
  (Dátum doručenia: 04.02.2011)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.02.2011)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 04.02.2011)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Halabrín
  (Dátum doručenia: 04.02.2011)
Podpisový vzor - Radovan Pobočík
  (Dátum doručenia: 04.02.2011)
Uznesenie Okresného súdu Košice I, č. k. 9R/1/2009-1005
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 10.06.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
spolocenska zmluva
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výročná správa 2012, správa audítora, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
osvedcenie.zep
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
SZ.zep
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
R.zep
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
SZ.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2014)
rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2014)
konatel.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Dodatok k spol. zmluve
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka + výpis OR BA č. el-218941/2015/B
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
__tovn_ z_vierka za rok 2016 _ __tovn_ z_vierka _ _as_ 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Kuracina
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  17.04.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR