Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10601/T-Zbl

Obchodné meno: 
Saneca Pharmaceuticals a. s.
 
Sídlo: 
Nitrianska 100
Hlohovec 920 27
 
IČO: 
46 833 323
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
19.09.2012
 
Uložené listiny: 
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Prijatie funkcie a podpisový vzor - predseda dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Prijatie funkcie a podpisový vzor - predseda predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Prijatie funkcie a podpisový vzor - člen dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Prijatie funkcie a podpisový vzor - člen dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.09.2012)
Zápisnica z MVZ z 29.07.2013
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Záverečný protokol
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Notárska zápisnica N 874/2013, Nz 46239/2013, NCRls 47025/2013
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
Notárska zápisnica N 874/2013, Nz 46239/2013, NCRls 47025/2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Osvedčenie 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Osvedčenie 2
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Osvedčenie 3
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Osvedčenie 4
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Osvedčenie 5
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Povolenie 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Povolenie 2
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Povolenie 3
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Povolenie 4
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Registrácia 1
  (Dátum doručenia: 27.01.2014)
Registrácia 2
  (Dátum doručenia: 27.01.2014)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 27.01.2014)
Notárska zápisnica N 874/2013, Nz 46239/2013, NCRls 47025/2013
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Notárska zápisnica N 186/2014, Nz 10223/2014, NCRls 10409/2014
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 30.10.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Výročná správa za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Výročná správa za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva PharmDr. Ľubica Herdová
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Jozef Krištofčák, CSc.
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Michal Staroň
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Zápisnica z VZ z 24.09.2014
  (Dátum doručenia: 17.10.2014)
Zápisnica z VZ z 24.09.2014
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Michal Staroň
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Jozef Krištofčák, CSc.
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva PharmDr. Ľubica Herdová
  (Dátum doručenia: 20.11.2014)
Notárska zápisnica N 45/2015, Nz 1582/2015, NCRls 1645/2015
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jiří Jirman
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 13.02.2015)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Krištofčák, CSc.; Ing. Ľubomír Šoltýs, Andrew Gordon Mitchell
  (Dátum doručenia: 24.04.2013)
Notárska zápisnica N 1134/2012, Nz 43782/2012, NCRls 44708/2012 z 15.11.2012, stanovy
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
Notárska zápisnica N 372/2013, Nz 10492/2013, NCRls 10805/2013 z 2.4.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 24.04.2013)
Notárska zápisnica N 12/2015, Nz 13564/2015, NCRls 13880/2015
  (Dátum doručenia: 28.04.2015)
Výročná správa za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Podpisový vzor konateľaAnthony Sheehan
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Notárska zápisnica N 236/2015, Nz 34241/2015, NCRls 35092/2015
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Notárska zápisnica N 38/2015, Nz 22202/2015, NCRls 22695/2015
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Michal Staroň
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Pozvánka na VZ 1
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Pozvánka na VZ 2
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Pozvánka na VZ 3
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Notárska zápisnica N 94/2016, NZ 4334/2016, NCRls 4536/2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Opravná doložka k notárskej zápisnici N 94/2016, NZ 4334/2016, NCRls 4536/2016
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jeremy Drummond
  (Dátum doručenia: 24.02.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Zápisnica z VZ z 22.06.2016
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Zoznam akcionárov 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Zoznam akcionárov 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Ivan Suchánek
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Plnomocenstvo 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Plnomocenstvo 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Plnomocenstvo 3
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Plnomocenstvo 4
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Výročná správa za obdobie 04/2015 - 03/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 04/2015 - 03/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Notárska zápisnica N 637/2016, NZ 33124/2016, NCRls 34028/2016
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Vzdanie sa funkcie Marek Herold
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Podpisový vzor konateľa Ing. Boris Kostík
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.10.2016)
Notárska zápisnica N 36/2017, Nz 2266/2017, NCRls 2307/2017
  (Dátum doručenia: 27.01.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Notárska zápisnica N 644/2017, NZ 33326/2017, NCRls 34217/2017
  (Dátum doručenia: 29.09.2017)
Zápisnica z VZ z 27.09.2017
  (Dátum doručenia: 29.09.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.02.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Notárska zápisnica N 196/2018, Nz 4079/2018, NCRls 4151/2018
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Boris Kostík
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva MUDr. Richard Král
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ľubomír Šoltýs
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Miroslav Hilčík
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Mgr. Michal Staroň
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa + Účtovná závierka k 31.03.2017
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  14.08.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR