Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  31731/S-Zbl

Obchodné meno: 
Alytus s.r.o.
 
Sídlo: 
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
 
IČO: 
36 580 996
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.06.2004
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 391/2003, Nz 80437/2003 zo dňa 12.9.2003 - 1x
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Podpisový vzor konateľov: Ing. Vladislav Pokorný, Dezider Kehl - 1x
  (Dátum doručenia: 12.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 31.03.2005)
ú.z. 2006 - 1x
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 25.03.2008)
ú.z. 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
Účtovná závierka 2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2009)
Účtovná závireka 2009
  (Dátum doručenia: 19.03.2010)
Rozhodnutie o premene MHV
  (Dátum doručenia: 07.10.2010)
Účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 14.03.2011)
Účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 02.04.2012)
Účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 28.03.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 08.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Zakladateľská listina.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2017)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2017)
Zmluva o zlúčení-BIZNIS MARKETING s.s.r.o.,KAMIRA s.r.o.,KH marketing s.r.o.,Mima Market s.r.o., plná moc, zápisnica z VZ, zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-BIZNIS MARKETING s.r.o., KAMIRA s.r.o., KH marketing s.r.o., Mima Market s.r.o., rozhodnutiejedinéo spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Zmluva o zlúčení-DiAngelo s.r.o., eBIZNIS s.r.o.,Enemont s.r.o.,Energy Bio s.r.o.,SVP Ram s.r.o., plná moc, zápisnica z valného zhromaždenia, zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 18.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-Di Angelo, s.r.o., eBIZNIS s.r.o.,Enemont s.r.o.,EnergyBio s.r.o., SVP Ram, rozhodnutie jediného spoločníka, plná moc
  (Dátum doručenia: 18.10.2017)
Zmluva o zlúčení-EKO TEKOV s.r.o.,SILINCIA s.r.o.,STAVMONT NORO s.r.o., New TALISMAN s.r.o. zápisnica z VZ, Plná moc
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-EKO TEKOV s.r.o.,SILINCIA s.r.o., STAVMAT NORO s.r.o., New TALISMAN s.r.o., zápisnica, čestné vyhlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Zmluva o zlúčení-BE-MA-TRANS, s.r.o.,LANIUS s.r.o.,SR group s.r.o., TaCo-Technology contracts transfer s.r.o., Plná moc, Zápisnica z VZ, Zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-BE-MA-TRANS s.r.o.,LANIUS s.r.o., SR group s.r.o., TaCo-Technology contracts trnsfer s.r.o., Rozhodnutie jediného spoločníka,čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Zmluva o zlúčení-Alytus s.r.o.,Amplio Group s.r.o., plná moc, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-Alytus s.r.o.,Amplio Groupms.r.o., rozhodnutie jediného spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
Zmluva o zlúčení-LAMBRE s.r.o., Media-Text s.r.o., Moe Group s.r.o., Omnia ENVIRO s.r.o., plná moc, zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 18.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-LAMBRE s.r.o., Media-Text s.r.o., Moe Group s.r.o., Omnia ENVIRO s.r.o. , rozhodnutie jediného spoločníka, čestnéprehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 18.10.2017)
Zmluva o zlúčení-CSVM s.r.o.,Dental s.r.o.,Eko Steam s.r.o.,Tritecta s.r.o., plná moc, zakladteľská listina
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
návrh zmluvy o zlúčení-CSVM s.r.o.,Dental s.r.o.,EKO Steam s.r.o. Tritecta s.r.o.
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Zmluva o zlúčení-Buzsik s.r.o.,GRYNT s.r.o.Insternet s.r.o., Prof-spl. s.r.o. plná moc, zkladat.zmluva
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-Buzsik s.r.o.,GRYNT s.r.o.,Insterenet s.r.o.,Prof-spol. s r.o., rozhodnutie spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
zmluva o zlúčení CB PRACTIC s.r.o.,Expression s.r.o. Ruppes s.r.o., plná moc, zakladateľsá zmluva
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení-CB PRACTIC s.r.o., Expression s.r.o.,Ruppes s.r.o., rozhodnutie spoločníka, česté prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
zmluva o zlúčení-BAMOS s.r.o., ZOOM Societas s.r.o., plná moc, zápisnica z VZ, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
návrh zmluvy o zlúčení BAMOS s.r.o.,ZOOM Societas s.r.o., rozhodnutie jedin.spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
návrh zmluvy o zlúčeni-Ihome s.r.o, In Home s.r.o., rozhodnutie jedin.spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
zmluva o zlúčení-Ihome s.r.o., In Home s.r.o., plná moc, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 27.10.2017)
návrh zmluvy o zlúčení-ART&PRESS s.r.o., OVAS s.r.o., rozhodnutie spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
zmluva o zlúčení-ART&PRESS .r.o., plná moc, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
zmluva o zlúčení -Aperta MA s.r.o.,Eforie s.r.o,.Red Cat s.r.o.,Renosmat s.r.o. VUCIM s.r.o., púlná moc, zápisnica z VZ, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
zmluva o zlúčení-catmed s.r.o.,Energetické poradenstvo s.r.o.,Monika fashion s.r.o.,,plná moc, zápis z VZ, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
návrh zmluv o zlúčení-catmed s.r.o.,Energetické poradenstvo s.r.o.,Monika fashion s.r.o. rozhodnutie jedin.spoločníka, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
zmluva o zlúčení-ABC MARKET SLOVAKIA s.r.o.,AM GROUP SK s.r.o.,MAMIKO s.r.o.,plná moc, zápisica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.11.2017)
návrh zmluvy o zlúčení-ABC MARKET SLOVAKIA s.r.o.,AM GROUP SK s.r.o.MAMIKO s.r.o. rozhodnutie, čestné prehlásenie, plná moc
  (Dátum doručenia: 02.11.2017)
notarska zapisnica.-SILINCIA s.r.o.,STAVMONT NORO s.r.o.,New TALISMAN s.r.o.
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
zapisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
návrh zmluvy o zlúčení-STAVEBNA FIRMA ŹABECKÝ s.r.o.,Borcea s.r.o. plná moc, zápisnica z VZ,
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
zmluva o zlúčení-STAVEBNA FIRMA ŹABECKY s.r.o.. Norcea s.r.o., plná moc, zápisnica z VZ, zakladat.listina
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
Zakladat.listina, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
notarska zapisnica.-Silvanium s.r.o.,Silvanium II s.r.o.,VISTA real s.r.o.
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Dokumenty zápis z VZ
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Dokumenty zápis z VZ, plná moc
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Dokumenty -zápis z VZ, plná moc.
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Dokumenty 2.zep Návrh zmluvy o zlúčení, PM, RJS
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Dokumenty 2.zep Návrh zmluvy o zlúčení - Aperta MA s.r.o., Eforie s.r.o., RedCat s.r.o., Renosmat s.r.o., VUCOM s.r.o., PM, RJS
  (Dátum doručenia: 31.10.2017)
zapisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
vyhlasenie.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
vyhlasenie.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Dokumenty 1.zep návrh zmluvy o zlúčení Ihome s.r.o. v likvidácii, In Home s.r.o., v likvidácii RJS, PM
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Dokumenty 2.zep návrh zmluvy o zlúčení, PM
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Dokumenty 3.zep - Čestné prehlásenia, PM
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
zakladatelska listina.zep
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
zapisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
rozhodnutie.zep monikafashion s.r.o.
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
rozhodnutie.zep catmed s.r.o.
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
navrh.zep zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
notarska zapisnica.zep zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  14.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR