Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3496/B-Zbl

Obchodné meno: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 
Sídlo: 
Drieňová 24
Bratislava 820 09
 
IČO: 
35 914 921
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2005
 
Uložené listiny: 
Podpisové vzory - Ing. Pavol Kužma, Ing. Vladimír Ľupták, Ing. Miroslav Dzurinda, Ing. Peter Klinka, Ing. Ervín Kvašňovský
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2003/01144/3/SA zo dňa 13.02.2003
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2003/04134/3/SA zo dňa 06.05.2003
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2002/07051/00001/SA zo dňa 02.10.2002
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
Živnostenský list. č. Žo-2003/01144/4/SA zo dňa 02.05.2003
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Znalecký posudok č. 293/2004 vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zo dňa 30.11.2004
  (Dátum doručenia: 09.02.2005)
Notárska zápisnica zo dňa 20.6.2005, N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 12.5.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Licencia na prevádzkovanie dopravy na dráhe zo dňa 11.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel zo dňa 8.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Potvrdenie spôsobilosti Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 6.6.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.5.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Právoplatnosť rozhodnutia zo dňa 2.5.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Právoplatnosť rozhodnutia zo dňa 30.5.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa11.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica N 381/05, Nz 51901/05? NCRls 51226/05
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Notárska zápisnica N 572/2005, Nz 62732/2005, NCRls 62289/2005
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Poverenie pre JUDr. Jána Ursínyho
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Úplné znenie stanov z 20.6.2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/31455/2/Z32 zo dňa 11.7.2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Koncesná listina č. Žo-2005/31601/2/Z32 zo dňa 12.7.2005
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 21.9.2006
  (Dátum doručenia: 22.09.2006)
Rozhodnutie jedniného akcionára zo dňa 12.10.2006
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.20056
  (Dátum doručenia: 27.10.2006)
Uznesenie predstavesntva č. 193 zo dňa 25.09.2006
  (Dátum doručenia: 28.09.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2007)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 19.9.2007
  (Dátum doručenia: 25.10.2007)
notárska zápisnica N 2/2008,Nz 1557/2008, NCR1s 1557/2008 zo dňa 15.01.2008
  (Dátum doručenia: 15.02.2008)
Stanovy zo dňa 27.03.2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2007)
Notárska zápisnica N 8/2007 Nz 11744/2007 NCRls 11820/2007 zo dňa 27.03.2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2007)
Zápisnica č. 9 z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.03.2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2007)
Rozhodnutie č. 120/2007/-ÚRŽD/Kz zo dňa 28.02.2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.04.2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2007)
vyhlásenie 1.7.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 08.07.2008)
Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008, NCRls 41796/2008 zo d§a 8.10.2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.10.2008)
Notárska zápisnica N 113/2008, Nz 45800/2008, NCRls 45390/2008 zo d§a 28.10.2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Uznesenie dozornej rady Železničnej spoločnosti zo dňa 13.11.2006
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Uznesenie predstavenstva na voľbu do funckcie podpredsedu - Ing. Anton Jaborek
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006
  (Dátum doručenia: 20.12.2006)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 13.11.2006
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zodňa 11.12.2006
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Uznesenie predstavenstva o voľbe do funkcie podpredsedu - Ing. Anton Jaborek
  (Dátum doručenia: 31.01.2007)
Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Notárska zápisnica N 511/2004, Nz 89827/2004
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
úplné znenie stanov z 20.6.2005
  (Dátum doručenia: 08.09.2005)
Účtovná závierka a výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
výročná správa 2008, vyhlásenie 2.7.2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
vyhlásenie predsedu predstavenstva zo dňa 28.6.2010
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Úplné znenie stanov a.s. z 18.8.2011
  (Dátum doručenia: 19.09.2011)
Zmluva o predaji majetku
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Znalecký posudok č. 13/201
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Znalecký posudok č. 29/2012
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 3 k Znaleckému posudku č. 13/2012
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 2 k Znaleckému posudku č. 13/2012
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 10
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 12
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 11
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 13
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 14
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 15
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 16
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 17
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 1
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 2
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 3
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 4
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 5
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 6
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 7
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 8
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 9
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 25
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 24
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 22
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 23
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 18
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 19
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 20
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 21
  (Dátum doručenia: 03.02.2012)
Dodatok č. 1 zmluvy o predaji podniku medzi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Plnomocenstvo zo dňa 07.04.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Rozhodnutie zo dňa 19.07.2012
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Dodatok č. zo dňa 12.07.2012 o predaji majetku
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výročná správa za rok 2011.
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Notárska zápisnica N 507/2014, NZ 13227/2014, NCRls 13486/2014 z 7.4.2014
  (Dátum doručenia: 12.05.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady z 7., 8., 9.12.2009
  (Dátum doručenia: 12.01.2015)
Protokol o výsledku volieb dozornej rady z 25., 26., 27.11.2014
  (Dátum doručenia: 12.01.2015)
Podpisové vzory - Ing. Bartolomej Kun, Mgr. Zita Verčíková
  (Dátum doručenia: 12.01.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
úplné znenie stanov z 28.4.2014
  (Dátum doručenia: 12.05.2014)
Stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Stavnovy 07.07.2016.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Uznesenie predstavenstva č. 65, č.66, listina prítomných, z 30.5.2016
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 25/RA-2016, z 31.5.2016
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 24/RA-2016, z 27.5.2016
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Podpisové vzory - Ing. Miroslav Hopta, Ing. Jaroslav Daniška, z 10.6.2016
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 30.5.2016
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
podpisový vzor Ing. Miroslav Hopta
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
podpisový vzor Ing. Jaroslav Daniška
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
podpisový vzor Ing. Martin Vozár, MBA
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
podpiosvý vzor Ing. Róbert Nemčík, PhD.
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2016)
úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 27.12.2016
  (Dátum doručenia: 13.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva z 1.8.2016 - Ing. Ľubomír Kuťka
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 59/RA-2016
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
rozhodnutie jediného akcionára č. 25/RA - 2016, 44,46,47/RA - 2016
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Úplné znenie stanov z 1.7.2017
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Stanovy akciovej spoločnosti -úplné znenie zo dňa 30.10.2017
  (Dátum doručenia: 10.11.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Oprávnenie Zn.: 407/2005-ŠDÚ-K/Vr,Al zo dňa 15.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Oprávnenie Zn.: 363/2005-ŠDÚ/D-Sl zo dňa 6.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Licencia Č.j 998/2005 -ŠDÚ-ŠOD/Ha zo dňa 9.5.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Vydanie oprávnenia na vykonávanie určených činností zo dňa 18.3.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Oprávnenie Zn.:405/2005- ŠDÚ-P/Mj, Jg. zo dňa 6.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Oprávnenie Č.j. 404/2005-ŠDÚ-Z/Ma zo dňa 21.4.2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Licencia č.j. 855/2003-ŠDÚ-ŠOD/Ks ev. č. 0659/2003/L zo dňa 27.5.2003
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR