Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Searching by name and first name of natural person
( also in historical records )

Last name: Ballek
First name: any
Type of person: natural
Court: any
Page: 1 / 3
Records: 1 - 20 / 47
Date: 7/13/2024

  Name Business name Extract Collection of documents
1.
Ing. Alexander Ballek
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Collection of documents 
2.
Ing. Alexander Ballek
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Collection of documents 
3.
Ing. Alexander Ballek
Bratislavská spoločnosť pre správu majet...
Collection of documents 
4.
Ing. Alexander Ballek
EBVIS Venture Capital, a.s.
Collection of documents 
5.
Ing. Alexander Ballek
EBVIS VENTURE CAPITAL, a.s.
Collection of documents 
6.
Ing. Alexander Ballek
EBVIS Venture Capital, a.s.
Collection of documents 
7.
Ing. Alexander Ballek
MATADOR - OBNOVA a.s. v likvidácii
Collection of documents 
8.
Ing. Alexander Ballek
METRO Bratislava a.s.
Collection of documents 
9.
Ing. Alexander Ballek
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke...
Collection of documents 
10.
Ing. Alexander Ballek
RAMENTA RC spol. s r.o.
Collection of documents 
11.
Ing. Alexander Ballek
RAMENTA RC spol. s r.o.
Collection of documents 
12.
Ing. Alexander Ballek
RAMENTA RC spol. s r.o.
Collection of documents 
13.
Ing. Alexander Ballek
RAMENTA RC spol. s r.o.
Collection of documents 
14.
Ing. Alexander Ballek
SEVEROSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ a....
Collection of documents 
15.
Ing. Alexander Ballek
SEVIS progressive venture a.s. " v likv...
Collection of documents 
16.
Ing. Alexander Ballek
SEVIS venture management s.r.o.
Collection of documents 
17.
Ing. Alexander Ballek
SEVIS venture management s.r.o.
Collection of documents 
18.
Ing. Alexander Ballek
SEVIS, a.s.
Collection of documents 
19.
Ing. Alexander Ballek
STAVOSPOL a.s.
Collection of documents 
20.
Ing. Alexander Ballek
SVA, s.r.o.
Collection of documents 

References to other pages

 1  2  3  >>> 

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person