Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Searching by name and first name of natural person
( also in historical records )

Last name: K
First name: any
Type of person: natural
Court: any
Page: 10 / 39
Records: 181 - 200 / 764
Date: 7/31/2021

  Name Business name Extract Collection of documents
181.
Ján K u d r y
I X I spol. s r.o.
Collection of documents 
182.
Ján K l č o
J.F.J. spol. s r.o.
Collection of documents 
183.
Ján K o b o l k a
JÁN KOBOLKA výmaz
Collection of documents 
184.
Ján K a n d r í k
KAREN, súkromný podnik Košice
Collection of documents 
185.
Ján K o r č e k
PÁLENICA KORČEK a spol., s. r. o.
Collection of documents 
186.
Ján K e c e r a
Podielnícke družstvo Horná Lehota
Collection of documents 
187.
Ján K r n á č
Podnik služieb a výroby s.r.o.
Collection of documents 
188.
Ján K o r č e k
Poľnohospodársko - obchodné družstvo Bytča
Collection of documents 
189.
Ján K r o š l á k
Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s. v...
Collection of documents 
190.
Ján K u č e r a ml
PRIVATEX - KRAN s.r.o.
Collection of documents 
191.
Ján K r á ľ
REMUS-INVESTA s.r.o.
Collection of documents 
192.
Ján K m e ť
Roľnícke družstvo Horná Ves
Collection of documents 
193.
Ján K o v a l č í k
RUSTAS, spol. s r.o.
Collection of documents 
194.
Ján K r a j č í r
SLOV-OBUV spol. s r.o. " v likvidácii "
Collection of documents 
195.
Ján K r e s n y e
Sodovkáreň R I M A spol. s r.o.
Collection of documents 
196.
Ján K o v á č
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Collection of documents 
197.
Ján K i š a
TURIANSKA PEKÁREŇ, spol. s r.o.
Collection of documents 
198.
Ján K u b u š
VOSPA, s.r.o. "v likvidácii"
Collection of documents 
199.
Ján K l u s á č e k
ZVL ODBYT, a.s. " v likvidácií "
Collection of documents 
200.
29012015 Ján K r n á č
Podnik služieb a výroby s.r.o.
Collection of documents 

References to other pages

 <<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  >>> 

The application does not allow extracting more than 500 items!


Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person