Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Searching by name and first name of natural person
( also in historical records )

Last name: K
First name: any
Type of person: natural
Court: any
Page: 25 / 39
Records: 481 - 500 / 764
Date: 7/31/2021

  Name Business name Extract Collection of documents
481.
Ing. Milan K o z á k
KOZÁK, súkromný podnik Michalovce
Collection of documents 
482.
Ing. Milan K u r p a s
LIPTECH spol. s r.o.
Collection of documents 
483.
Ing. Milan K r u p a
Milka-elektric-elektronic
Collection of documents 
484.
Ing. Milan K a m a r ý t
NES Nová Dubnica s.r.o.
Collection of documents 
485.
Ing. Milan K ň a ž k o
Poľnohospodárske družstvo 1.Máj so sídlo...
Collection of documents 
486.
Ing. Milan K r u ž l i a k
POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.
Collection of documents 
487.
Ing. Milan K r a j č í
Považské strojárne a.s.
Collection of documents 
488.
Ing. Milan K a p u c i a n
PROGLIDE Slovakia s.r.o.
Collection of documents 
489.
Ing. Milan K a n k a CSc.
S E L K a.s.
Collection of documents 
490.
Ing. Milan K r á l o v e n s k ý
SEVEROSLOVENSKÉ TEHELNE, akciová spoločn...
Collection of documents 
491.
Ing. Milan K u b á ň
Softip Tatry s.r.o. " v likvidácii "
Collection of documents 
492.
Ing. Milan K u s k a
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Collection of documents 
493.
Miloslav K o b u l d a
AGNESA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Collection of documents 
494.
Miloslav K a r c h
M o n t á ž a , družstvo
Collection of documents 
495.
Miloslav K o r c h a n í k
UNI-CITY-SERVICE spol. s r.o.
Collection of documents 
496.
Ing. Miloš K r a u s
GENERAL FOOD a.s. Čadca - VEĽKOOBCHOD
Collection of documents 
497.
Ing. Miloš K r a u s
GENERAL FOOD a.s. Čadca - VEĽKOOBCHOD
Collection of documents 
498.
Ing. Miloš K r a u s
GENERAL INVEST FOOD Čadca a.s. "v likvid...
Collection of documents 
499.
Ing. Miloš K u r i š
S A M O S spol. s r.o.
Collection of documents 
500.
Ing. Miloš K r a u s
SEVEROSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ a....
Collection of documents 

References to other pages

 <<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

The application does not allow extracting more than 500 items!


Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person