Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Searching by name and first name of natural person
( also in historical records )

Last name: O
First name: any
Type of person: natural
Court: any
Page: 1 / 5
Records: 1 - 20 / 97
Date: 9/26/2021

  Name Business name Extract Collection of documents
1.
Aifric O Byrne
Event Advisor s.r.o.
Collection of documents 
2.
Alena O n d r u š k o v á
INTERAUDIT BENETIP s.r.o.
Collection of documents 
3.
Ing. Aleš O b r
I N G E O a.s. Ž I L I N A
Collection of documents 
4.
Alexander O r l i n s k ý
EKAZ, s.r.o.
Collection of documents 
5.
Ing. Alexander O r l i n s k ý
EKAZ, s.r.o.
Collection of documents 
6.
Ing. Alojz O p a r t y
Oravské ferozliatinárske závody, a.s.
Collection of documents 
7.
Anna O n d r u š í k o v á
TEZA, spol. s r.o. "v likvidácii"
Collection of documents 
8.
Anton O v š á k
omk spol. s r.o.
Collection of documents 
9.
Ing. Anton O n d r e j k o v i č
Hornonitrianske bane, štátny podnik
Collection of documents 
10.
Ing. Bernard O l e š n a n í k
BAREX, spol. s r.o.
Collection of documents 
11.
Ing. Bohumil O p e t a
JMF ALFA s.r.o.
Collection of documents 
12.
Breffni John O Donobhán
Machie s. r. o.
Collection of documents 
13.
Brendan O ´Brien
PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka
Collection of documents 
14.
Ing. Daniela O l š o v s k á
O L M I , spol. s r.o.
Collection of documents 
15.
Ing. Daniela O l e š ň a n o v á
Podnik výroby a služieb Čadca, š.p. "v l...
Collection of documents 
16.
Ing. Dušan O r a v e c
EASTWOOD s.r.o.
Collection of documents 
17.
Ing. Eduard O n č o
TOS SVITAVY - SLOVAKIA, s.r.o.
Collection of documents 
18.
František O č k o
MOD-DOM spol. s r.o.
Collection of documents 
19.
Ivan O č e n á š
Poľnohospodárske družstvo v Podkoniciach
Collection of documents 
20.
Ján O b e r t a
CHOVA, s.r.o.
Collection of documents 

References to other pages

 1  2  3  4  5  >>> 

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person