Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1/S

Obchodné meno: 
Roľnícke družstvo CHANAVA "v likvidácii"
  (od: 27.03.1996 do: 14.03.2019)
Roľnícke družstvo CHANAVA
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Roľnícke družstvo CHANAVA okr. Rimavská Sobota
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
Sídlo: 
p. Lenartovce
Chanava 980 44
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
Chanava
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
IČO: 
00 590 436
  (od: 01.03.1990)
Deň zápisu: 
01.03.1990
  (od: 01.03.1990)
Deň výmazu: 
15.03.2019
  (od: 15.03.2019)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 15.03.2019)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.03.1990)
Predmet činnosti: 
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
b/ výroba /spracovanie/ a predaj potravinárskych výrobkov /výroba cestovín - spracovanie mäsa, konzervovanie produktov zo zeleniny a ďalšie spracovanie vlastných výrobkov/
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
c/ obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami: * s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, * s inými nakúpenými výrobkami
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
d/ zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami a s iným nakúpeným tovarom
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
e/ vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne a v rámci reštaurácie a vývarovne družstva
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
f/ poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechaniyované poľnohospodárske práce
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
g/ iná hospodárska činnosť: * stavebná činnosť * stolárska činnosť * tesárska činnosť * elektroinštalačná činnosť * prevíjanie elektromotorov * výroba cestovín * šitie odevov a doplnkov * výroba tvárníc * predaj tvárníc * predaj stavebného materiálu * predaj štrku * sieťotlač * zahraničná nákladná autodoprava
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
výroba cestovín
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
výroba a spracovanie mäsa
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
výroba a spracovanie zeleniny a ďalších vlastných výrobkov
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
kovovýroba
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
účtovnícke práce
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
drevovýroba
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
obchodná činnosť s ovocím, zeleninou a doplnkovým tovarom
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
cestná nákladná doprava
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.03.1996 do: 14.03.2019)
predstavenstvo
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
predstavenstvo
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
Martin Asztalos - podpredseda
26
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Zoltán Bráz - člen
215
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Arpád Csetneki - člen
178
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Ing. Ladislav Hlavačka - predseda
156
Kamenica nad Hronom
  (od: 01.03.1990 do: 26.03.1996)
Jozef Igo - člen
222
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Ondrej Karola - člen
189
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Tibor Láska - člen
183
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Zoltán Lenkey - člen
135
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Jozef Országh - člen
184
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Štefan Pásztor - člen
180
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Alexander Zsíros - člen
82
Chanava
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Konanie: 
Za družstvo zastupuje a podpisuje sa likvidátor samostatne.
  (od: 27.03.1996 do: 14.03.2019)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Pre právny úkon, kdeje predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 28.07.1993 do: 26.03.1996)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.03.1990 do: 27.07.1993)
Zapisované základné imanie: 
100 000 Sk
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
Základný členský vklad: 
10 000 Sk
  (od: 01.03.1990 do: 14.03.2019)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 18.3.1996
  (od: 13.07.1998)
Dátum vstupu do likvidácie: 18.3.1996
  (od: 27.03.1996 do: 12.07.1998)
 Likvidátor:
Zoltán Gregor
142
Gemerská Ves
Skončenie funkcie: 15.03.2019
  (od: 27.03.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 5.2.1990 podľa zák. č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (od: 01.03.1990 do: 14.03.2019)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov zo dňa 19.1.1993. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zák. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 3
  (od: 28.07.1993 do: 14.03.2019)
Uznesením čl. schôdze z 18.03.1996 bolo rozhodnuté o zrušení družstva a vstupe do likvidácie a menovaní likvidátora.
  (od: 27.03.1996 do: 14.03.2019)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 07. 07.1998, č.k. 27-24 K 61/96 a 27-24 K 142/97, bol vyhlá- sený konkurz na majetok Roľnícke družstvo Chanava "v likvidácii", so sídlom Chanava, IČO 00 590 436. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Jozef Malovec, advokát, so sídlom Lučenec, Jókaiho 21.
  (od: 13.07.1998 do: 14.03.2019)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 27-24 K 61/96-Že-542 zo dňa 14. 01. 2014, právoplatným dňa 06. 02. 2014 a vykonateľným dňa 22. 02. 2014 súd zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Malovca so sídlom kancelárie Jókaiho 21, 984 00 Lučenec a menuje správcu konkurznej podstaty LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava v družstve CHANAVA "v likvidácii", p. Lenartovce, 980 44 Chanava, IČO: 00 590 436.
  (od: 24.06.2016 do: 14.03.2019)
Správca konkurznej podstaty: 
LexCreditor k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 06.02.2014
  (od: 24.06.2016)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 14.7.2017
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K/61/1996-634 zo dňa 09.06.2017, právoplatného dňa 14.07.2017, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu Roľnícke družstvo CHANAVA "v konkurze", p. Lentartovce, 980 44 Chanava, IČO: 00 590 436, po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 27-24K/61/1996- 482 zo dňa 01.03.2013 v spojení s opravným rozvrhovým uznesením č.k. 27-24K/61/1996-510 zo dňa 28.03.2013, právoplatnými a vykonateľnými dňa 04.04.2013, ktorými súd rozhodol aj o zbavení spoločnosti LexCreditor. Ks., Laurinská 3/A, 811 02 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty, sa družstvo Roľnícke družstvo CHANAVA "v konkurze", p. Lentartovce, 980 44 Chanava, IČO: 00 590 436 v y m a z á v a z obchodného registra, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (od: 15.03.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  03.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)