Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1/P

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici
  (od: 11.09.1996)
Poľnohospodárske družstvo podielníkov v Spišskej Teplici
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Poľnohospodárske družstvo v Spišskej Teplici
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
Sídlo: 
Lesná 457
Spišská Teplica 059 34
  (od: 23.09.2002)
Spišská Teplica 059 34
  (od: 21.06.1993 do: 22.09.2002)
Spišská Teplica
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
IČO: 
00 199 834
  (od: 10.10.1952)
Deň zápisu: 
10.10.1952
  (od: 10.10.1952)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 10.10.1952)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 21.06.1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov družstva v rozsahu určenom stanovami družstva
  (od: 21.06.1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - ťažba brizolitu
  (od: 11.09.1996)
spracovanie a predaj jatočných zvierat
  (od: 11.09.1996)
maloobchod potravinárskych, tabakových, zeleninových, ovocných a poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 11.09.1996)
prenájom dopravných zariadení a poľnohospodárskej techniky
  (od: 11.09.1996)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky
  (od: 11.09.1996)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (od: 11.09.1996)
práce s poľnohospodárskou technikou
  (od: 11.09.1996)
predaj brizolitu
  (od: 11.09.1996)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (od: 11.09.1996)
predaj krmív, stelív, sadiva, hnojiva, biologických prípravkov
  (od: 11.09.1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja živých zvierat
  (od: 11.09.1996)
nákup a predaj železného a stavebného materiálu, poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 11.09.1996)
Výroba krmív a kŕmnych zmesí
  (od: 05.10.2023)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 05.10.2023)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 05.10.2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 05.10.2023)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.10.2023)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 05.10.2023)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 05.10.2023)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 05.10.2023)
Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
  (od: 05.10.2023)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 05.10.2023)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 05.10.2023)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 05.10.2023)
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
  (od: 05.10.2023)
Úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
  (od: 05.10.2023)
Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 05.10.2023)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 05.10.2023)
Vedenie účtovníctva
  (od: 05.10.2023)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.10.2023)
Mimoškolská vzdelávacia činnosť
  (od: 05.10.2023)
Vykonávanie trhacích prác: - malého rozsahu v odbornosti strelmajster pre povrchové dobývanie - malého rozsahu v odbornosti strelmajster pre neplynujúce bane bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu - veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci banských odstrelov - veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci pre povrchové dobývanie vynímajúc komorové odstrely
  (od: 30.11.2023)
výroba, predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
ťažba nerastných surovín, ťažba dolomitických vápencov, ich spracovanie, frakcie a predaj
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
regulácia vodných tokov
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
výstavba kanalizácie
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
práce HSV a PSV
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
drevovýroba , výroba a oprava drevených paliet
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
stavebno-údržbárske práce a asanačné práce
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
výroba murárskeho náradia
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
výroba betónových prefabrikátov a výrobkov z betónu
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
práce strojmi a dopravnými prostriedkami
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
obchodná činnosť - s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami v Spišskej Teplici
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.09.1996)
predstavenstvo
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
predstavenstvo
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
Jan Telensky - predseda
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 13.09.2008
  (od: 04.06.2009)
Ing. Júlia Vojteková - člen
Hviezdoslavova 1156/35
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 03.12.2010
  (od: 21.11.2012)
Ing. Maroš Kovalčík - podpredseda
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011)
Anna Baranová - člen
Školská 292
Spišská Teplica
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 03.09.1997 do: 22.09.2002)
Ing. František Barilla - člen
Matejovská 1795/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 03.06.2009)
Ing. František Barilla - člen
Matejovská 1795/6
Poprad - Spišská Sobota 058 01
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 13.09.2008
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 458
Spišská Teplica
  (od: 03.09.1997 do: 10.01.2006)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 21.02.1997
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Vladimír Bednarovský - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 21.02.1997 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Emília Černická - člen
Mládeže 279
Spišská Teplica
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 22.05.2000 do: 22.09.2002)
Michal Dikant - člen
Budovateľská 426
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Michal Dikant - člen
Budovateľská 426
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Ján Dovalovský - podpredseda
Lesná 247
Spišská Teplica
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 03.09.1997 do: 22.09.2002)
Ján Dovalovský - člen
Lesná 247
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 23.09.2002 do: 10.01.2006)
Ján Dovalovský - člen
Lesná 247
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002 Skončenie funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 10.01.2006)
Anna Durkotová - člen
Okružná 95
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Anna Durkotová - člen
Okružná 95
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
JUDr. Jozef Hrobák - člen
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Jozef Hudač - člen
Podhrádok 475
Spišská Teplica
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 03.09.1997 do: 22.09.2002)
Mária Kalinayová - člen
Budovateľská 407
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Mária Kalinayová - člen
Budovateľská 407
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Eduard Kolarik - člen
Školská 302
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Eduard Kolarik - člen
Školská 302
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Michal Kolarik - člen
Vodárenská 179
Spišská Teplica
  (od: 03.09.1997 do: 21.05.2000)
Mária Kolariková - člen
Školská 299
Spišská Teplica
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 03.09.1997 do: 22.09.2002)
Ing. Maroš Kovalčík - člen
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 13.09.2008
  (od: 04.06.2009 do: 07.01.2011)
Ing. Maroš Kovalčík - člen
Dolnomajerská 1414/16
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 13.09.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 07.01.2011)
Štefan Kupčo - člen
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 03.09.1997 do: 22.09.2002)
Ing. František KYSEĽ - predseda
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Štefan Lang - člen
Banícka 804/24
Poprad
Skončenie funkcie: 08.03.2002
  (od: 03.09.1997 do: 22.09.2002)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 23.09.2002 do: 10.01.2006)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Ján Lang - člen
Budovateľská 373
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 08.03.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 23.09.2002 do: 10.01.2006)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Štefan Lang - podpredseda
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 08.03.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 23.09.2002 do: 10.01.2006)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Anna Langová - člen
Podhradok 460
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 08.03.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Ing. Jozef Mrozek - predseda
Bajkalská 2338/2
Poprad
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Ing. Jozef Mrozek - predseda
Bajkalská 2338/2
Poprad
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Jozef Skokan - člen
Budovateľská 399
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Jozef Skokan - člen
Budovateľská 399
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Ján Šavel - člen
Lesná 261
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002
  (od: 23.09.2002 do: 10.01.2006)
Ján Šavel - člen
Lesná 261
Spišská Teplica
Vznik funkcie: 08.03.2002 Skončenie funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 10.01.2006)
Bartolomej Šebest - člen
Pokroku 236
Spišská Teplica
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Ing. Peter ŠVAGERKO - podpredseda
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
Jan Telensky - podpredseda
Hollybush Lane, Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 17.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 03.06.2009)
Jan Telensky - podpredseda
Hollybush Lane, Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 17.05.2006 Skončenie funkcie: 13.09.2008
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Bc. Júlia Vojteková - člen
Hviezdoslavova 1156/35
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 20.11.2012)
Anna Zemanová - člen
Osloboditeľov 64
Spišská Teplica
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad
  (od: 11.09.1996 do: 02.09.1997)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.09.2008
  (od: 04.06.2009 do: 07.01.2011)
Ján Zemčák - podpredseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.09.2008 Skončenie funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 07.01.2011)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad
  (od: 03.09.1997 do: 10.01.2006)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.02.1997
  (od: 11.01.2006 do: 03.06.2009)
Ján Zemčák - predseda
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 21.02.1997 Skončenie funkcie: 13.09.2008
  (od: 04.06.2009 do: 03.06.2009)
Konanie: 
Ak stanovy družstva neurčujú inak, koná za družstvo navonok každý člen predstavenstva samostatne. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma, za družstvo podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 04.06.2009)
V mene družstva koná každý člen predstavenstva samostatne. Ak sa na právny úkon družstva vyžaduje písomná forma je potrebný podpis podpredsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 08.06.2006 do: 03.06.2009)
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 11.09.1996 do: 07.06.2006)
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 21.06.1993 do: 10.09.1996)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva alebo preberá záväzky podpisuje predseda PD a v jeho neprítomnosti podpredseda PD.
  (od: 10.10.1952 do: 20.06.1993)
Kontrolná komisia: 
Gabriela Hrobáková
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 17.05.2006
  (od: 08.06.2006)
Mgr. Tomáš Lučivjanský
Kapitána Nálepku 73
Svit 059 21
Vznik funkcie: 09.12.2013
  (od: 19.03.2014)
Miroslav Gardoš
Vodárenská 1993/74
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 05.01.2022
  (od: 01.11.2022)
Ing. Ján Baka
138
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 20.11.2012)
Ing. Ján Baka
138
Spišské Hanušovce 059 04
Vznik funkcie: 03.12.2010 Skončenie funkcie: 13.10.2012
  (od: 21.11.2012 do: 20.11.2012)
Anna Baranová
Školská 292
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Anna Baranová
Školská 292
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Mgr. Slavomír Brezina
Studená 19
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 20.11.2012)
Mgr. Slavomír Brezina
Studená 19
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 03.12.2010 Skončenie funkcie: 13.10.2012
  (od: 21.11.2012 do: 20.11.2012)
Ján Hybler
Obrancov mieru 312
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Ján Hybler
Obrancov mieru 312
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Štefan Kupčo
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 23.09.2005
  (od: 11.01.2006 do: 07.06.2006)
Štefan Kupčo
Obrancov mieru 314
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 23.09.2005 Skončenie funkcie: 16.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.06.2006)
Štefan Lang
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 17.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.01.2011)
Štefan Lang
Lesná 253
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 17.05.2006 Skončenie funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 07.01.2011)
Anna Langová
Podhrádok 460
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 17.05.2006
  (od: 08.06.2006 do: 07.01.2011)
Anna Langová
Podhrádok 460
Spišská Teplica 059 34
Vznik funkcie: 17.05.2006 Skončenie funkcie: 03.12.2010
  (od: 08.01.2011 do: 07.01.2011)
Mgr. Rastislav Munk
Kríž nad Váhom 130
Považany 916 26
Vznik funkcie: 13.10.2012
  (od: 21.11.2012 do: 18.03.2014)
Mgr. Rastislav Munk
Kríž nad Váhom 130
Považany 916 26
Vznik funkcie: 13.10.2012 Skončenie funkcie: 09.12.2013
  (od: 19.03.2014 do: 18.03.2014)
Ing. Daniel Demko
MPČĽ 3175/27
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.10.2012 Skončenie funkcie: 13.10.2017
  (od: 01.11.2022 do: 31.10.2022)
Ing. Daniel Demko
MPČĽ 3175/27
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 13.10.2012
  (od: 21.11.2012 do: 31.10.2022)
Zapisované základné imanie: 
185 223 EUR
  (od: 04.06.2009)
5 580 000 Sk
  (od: 21.06.1993 do: 03.06.2009)
Základný členský vklad: 
996 EUR
  (od: 04.06.2009)
30 000 Sk
  (od: 21.06.1993 do: 03.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 22.2.1991 na základe zák. č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 20
  (od: 10.10.1952)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.9.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 13.11.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 20
  (od: 21.06.1993)
Zmeny stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 12.3.1996. Stary spis: Dr 20
  (od: 11.09.1996)
Doplnenie stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 3.3.2000.
  (od: 22.05.2000)
Zmena stanov družstva, schválená výročnou členskou schôdzou dňa 8.3.2002.
  (od: 23.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)