Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  108/P

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
  (od: 15.06.2012)
Sídlo: 
Nad traťou 1
Kežmarok 060 01
  (od: 15.06.2012)
IČO: 
00 199 702
  (od: 12.02.1992)
Deň zápisu: 
12.02.1992
  (od: 12.02.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 12.02.1992)
Predmet činnosti: 
ohýbanie a strihanie plechov
  (od: 15.04.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárs- kych výrobkov na účely spracovania a ďal- šieho predaja
  (od: 15.04.1993)
zemné práce kolovými mechanizačnými prostriedkami a prevádzkovanie kompresora
  (od: 17.11.1998)
oprava hydraulických valcov, nakladačov, zubových čerpadiel, zdvihákov
  (od: 17.11.1998)
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (od: 17.11.1998)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený so službami
  (od: 17.11.1998)
veľkoobchod -- nákup, skladovanie a predaj zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov
  (od: 28.03.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 09.04.2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 12.05.2003)
služby poskytované v pôdohospodárskej produkcii
  (od: 12.05.2003)
čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov
  (od: 24.03.2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 16.05.2006)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (od: 16.05.2006)
výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu
  (od: 15.06.2012)
banské oprávnenie: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom /§2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb./ - zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov /§2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb./ - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním /§2 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb./ - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. b) až d) /§2 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb./ - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov /§3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb./
  (od: 21.05.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.04.1993)
Ing. Vladimír Baran - Predseda predstavenstva
Gen. Ludvíka Svobodu 630/4
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Jozef Koššár - Podpredseda predstavenstva
8. mája 900/26
Ľubica 059 71
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Dana Maniaková - Člen predstavenstva
64
Mlynčeky 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Tomáš Rataj - Člen predstavenstva
Rakúsy 137
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Ing. Marek Benč - Člen predstavenstva
Lanškrounská 1611/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Miroslav Wansner - Člen predstavenstva
Slovenská Ves 201
Slovenská Ves 059 02
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Jozef Kolek - Člen predstavenstva
Poľná 1171/33
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 15.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Mária Heldáková - člen kontrolnej komisie
Rakúsy 61
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Miroslav Gavorčík - člen kontrolnej funkcie
Rakúsy 162
Rakúsy 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Jozef Tropp - člen kontrolnej komisie
Stráne pod Tatrami 134
Stráne pod Tatrami 059 76
Vznik funkcie: 16.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.04.2021)
Zapisované základné imanie: 
265 600 EUR
  (od: 15.06.2012)
Základný členský vklad: 
1 328 EUR
  (od: 26.03.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi Stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.1.1992 Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 20.11.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 11.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 15.04.1993)
Zmeny stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 28.2.1997.
  (od: 09.07.1997)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 6.3.1998.
  (od: 17.11.1998)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 10.3.2000.
  (od: 28.03.2000)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 15.3.2002.
  (od: 09.04.2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 7.3.2003.
  (od: 12.05.2003)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 27.02.2004.
  (od: 23.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  05.12.2023
Dátum výpisu:  06.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)