Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  46575/B

Obchodné meno: 
DNV park, s.r.o.
  (od: 01.01.2008 do: 18.12.2015)
INDUSTRIAL REAL ESTATE, s.r.o.
  (od: 21.06.2007 do: 31.12.2007)
Sídlo: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
  (od: 21.06.2007 do: 30.07.2015)
IČO: 
36 794 431
  (od: 21.06.2007)
Deň zápisu: 
21.06.2007
  (od: 21.06.2007)
Spoločnosť zrušená od: 
2.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Deň výmazu: 
19.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 19.12.2015)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 21.06.2007)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 21.06.2007 do: 18.12.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
administratívne práce
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
prieskum trhu
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
marketing
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
Spoločníci: 
SF Asset Managment GmbH
Max-Planck-Straße 3
Aschheim- Dornach 856 09
Nemecká spolková republika
  (od: 08.01.2015 do: 03.07.2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
rue du Fort Bourbon 2
Luxemburg L-1249
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 26.08.2010 do: 03.07.2015)
SachsenFonds Asset Management GmbH
Max-Planck-Straße 3
Aschheim- Dornach 856 09
Nemecká spolková republika
  (od: 04.08.2007 do: 07.01.2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Avenue de la Liberté 34
Luxemburg L -1930
Luxembursko
  (od: 02.10.2009 do: 25.08.2010)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Rue des Aubépines 180
Luxemburg L-1145
Luxembursko
  (od: 04.08.2007 do: 01.10.2009)
JUDr. Maroš Tóth
475
Likavka 034 95
  (od: 21.06.2007 do: 03.08.2007)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
  (od: 04.07.2015 do: 18.12.2015)
Výška vkladu každého spoločníka: 
JUDr. Maroš Tóth
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 21.06.2007 do: 03.08.2007)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Vklad: 4 250 EUR Splatené: 4 250 EUR
  (od: 04.08.2007 do: 24.08.2007)
SachsenFonds Asset Management GmbH
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 04.08.2007 do: 25.08.2010)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
  (od: 25.08.2007 do: 01.10.2009)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Vklad: 2 199 250 EUR Splatené: 2 199 250 EUR
  (od: 02.10.2009 do: 25.08.2010)
SachsenFonds Asset Management GmbH
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 26.08.2010 do: 07.01.2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Vklad: 2 199 250 EUR Splatené: 2 199 250 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LogAxes Investment Properties S.a.r.l., so sídlom 34 Avenue de la Liberté, L - 1930 Luxemburg, zapísaná v Luxemburskom obchodnom registri a registri spoločností pod číslom B 126.265 (ďalej len "Záložca I") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, so sídlom Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod číslom FN 58882t (ďalej len "Záložný veriteľ") na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08.2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom I a spoločnosťou SachsenFonds Asset Management GmbH, so sídlom Aschheim-Dornach, Max-Planck-Straße 3, PSČ: 85609, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Mníchove, oddiel B, vložka 152002 ako Záložcom II.
  (od: 26.08.2010 do: 07.01.2015)
SF Asset Managment GmbH
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti SF Asset Managment GmbH (ďalej len "Záložca II") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffeisen Bank International AG (ďalej len "Záložný veriteľ") ná základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08. 2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, Záložcom II a spoločnosťou LogAxes Investment Properties S.a.r.l., ako Záložcom I. v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12. 2014.
  (od: 08.01.2015 do: 16.06.2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Vklad: 2 199 250 EUR Splatené: 2 199 250 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LogAxes Investment Properties S.a.r.l. ("Záložca") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffesien Bank International AG ("Záložný veriteľ") na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08. 2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, Záložcom I a spoločnosťou SF Asset Managment GmbH ako Záložcom II, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12. 2014.
  (od: 08.01.2015 do: 16.06.2015)
SF Asset Managment GmbH
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 17.06.2015 do: 03.07.2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Vklad: 2 199 250 EUR Splatené: 2 199 250 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LogAxes Investment Properties S.a.r.l. ("Záložca") zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffesien Bank International AG ("Záložný veriteľ") na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08. 2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, Záložcom I a spoločnosťou SF Asset Managment GmbH ako Záložcom II, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12. 2014. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47251336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (orig. Ownership Interest Pledge Agreement) zo dňa 10. júna 2015.
  (od: 17.06.2015 do: 24.06.2015)
LogAxes Investment Properties S.a.r.l.
Vklad: 9 499 250 EUR Splatené: 9 499 250 EUR
  (od: 25.06.2015 do: 03.07.2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Vklad: 9 500 000 EUR Splatené: 9 500 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47251743, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94286/B ako záložcu zriadené v prospech záložného veriteľa: Raiffeisen Bank International AG ("Záložný veriteľ") na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 19.08.2010, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom, spoločnosťou LogAxes Investment Properties S.a r.l. a spoločnosťou SF Asset Management GmbH v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2014. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47251336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (orig. Ownership Interest Pledge Agreement) zo dňa 10. júna 2015.
  (od: 04.07.2015 do: 04.08.2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Vklad: 9 500 000 EUR Splatené: 9 500 000 EUR
  (od: 05.08.2015 do: 18.12.2015)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 17.08.2013 do: 18.12.2015)
konateľ
  (od: 21.06.2007 do: 16.08.2013)
Ing. Petr Hojsák
U Kostela 3
Jablonec nad Nisou 466 04
Česká republika
Vznik funkcie: 23.07.2007
  (od: 25.08.2007 do: 03.07.2015)
Ing. Petr Hojsák
U Kostela 3
Jablonec nad Nisou 466 04
Česká republika
Vznik funkcie: 23.07.2007 Skončenie funkcie: 04.07.2015
  (od: 04.07.2015 do: 03.07.2015)
Ing. Robert Pastuszek
Petržílkova 2514/29
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.07.2007
  (od: 25.08.2007 do: 03.07.2015)
Ing. Robert Pastuszek
Petržílkova 2514/29
Praha 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 23.07.2007 Skončenie funkcie: 04.07.2015
  (od: 04.07.2015 do: 03.07.2015)
JUDr. Maroš Tóth
475
Likavka 034 95
Vznik funkcie: 21.06.2007
  (od: 21.06.2007 do: 29.10.2007)
JUDr. Maroš Tóth
475
Likavka 034 95
Vznik funkcie: 21.06.2007 Skončenie funkcie: 01.10.2007
  (od: 30.10.2007 do: 29.10.2007)
Ing. Radek Zeman
Soví - Zdiměřice 127
Jesenice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 04.07.2015
  (od: 04.07.2015 do: 18.12.2015)
Florian Geistmann
Seitzstrasse 5
Mníchov D-80538
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.07.2007
  (od: 25.08.2007 do: 20.02.2014)
Florian Geistmann
Seitzstrasse 5
Mníchov D-80538
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.07.2007 Skončenie funkcie: 05.02.2014
  (od: 21.02.2014 do: 20.02.2014)
Stefan Pfisterer
Flachsfeldstrasse 14c
Holzkirchen 836 07
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.07.2007 Skončenie funkcie: 04.07.2015
  (od: 04.07.2015 do: 03.07.2015)
Stefan Pfisterer
Flachsfeldstrasse 14c
Holzkirchen 836 07
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.07.1964
  (od: 25.08.2007 do: 07.09.2007)
Stefan Pfisterer
Flachsfeldstrasse 14c
Holzkirchen 836 07
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 23.07.2007
  (od: 08.09.2007 do: 03.07.2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak má spoločnosť viac konateľov, každý z nich je oprávnený konať samostatne.
  (od: 04.09.2015 do: 18.12.2015)
Ak je ustanovený jeden konateľ, koná tento za spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (od: 30.10.2007 do: 03.09.2015)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 21.06.2007 do: 29.10.2007)
Základné imanie: 
9 500 000 EUR Rozsah splatenia: 9 500 000 EUR
  (od: 25.06.2015 do: 18.12.2015)
2 200 000 EUR Rozsah splatenia: 2 200 000 EUR
  (od: 25.08.2007 do: 24.06.2015)
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 21.06.2007 do: 24.08.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 917/2015, Nz 49221/2015, NCRls 50265/2015 zo dňa 02.12.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015 zo dňa 02.12.2015. Obchodná spoločnosť DNV park, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 794 431, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 46575/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (od: 19.12.2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.6.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 21.06.2007 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07.2007.
  (od: 04.08.2007 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2007.
  (od: 25.08.2007 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007.
  (od: 30.10.2007 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou DNV park s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 621 994, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32550/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť INDUSTRIAL REAL ESTATE, s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 794 431, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46575/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 247/2007, Nz 48583/2007 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou zo dňa 22.11.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti DNV park s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2008 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2007 o zmene obchodného mena na nové DNV park, s.r.o..
  (od: 01.01.2008 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 29.07.2010. Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel oboch spoločníkov spoločnosti zo dňa 19.08.2010.
  (od: 26.08.2010 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2014.
  (od: 21.02.2014 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
  (od: 08.01.2015 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2015.
  (od: 17.06.2015 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.06.2015.
  (od: 25.06.2015 do: 18.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015 a zo dňa 01.07.2015.
  (od: 04.07.2015 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka 15.07.2015.
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka 12.08.2015.
  (od: 04.09.2015 do: 18.12.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 19.12.2015)
Právny nástupca: 
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré Mesto 811 01
  (od: 19.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  28.07.2021
Dátum výpisu:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)