Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7503/S

Business name: 
DOMINANT EENC, s.r.o.
  (from: 03/10/2016 until: 04/06/2020)
DOMINANT European Encouraging Net Company, s.r.o.
  (from: 12/20/2001 until: 03/09/2016)
Registered seat: 
T.G. Masaryka 326/15A
Lučenec 984 01
  (from: 03/10/2016 until: 04/06/2020)
Jirásková 12
Lučenec 984 01
  (from: 03/24/2006 until: 03/09/2016)
Fiľakovská cesta 10
Lučenec 984 01
  (from: 01/11/2005 until: 03/23/2006)
Dekréta Matejovie 7
Lučenec 984 03
  (from: 12/20/2001 until: 01/10/2005)
Identification number (IČO): 
36 052 159
  (from: 12/20/2001)
Date of entry: 
12/20/2001
  (from: 12/20/2001)
Person dissolved from: 
10.1.2020
  (from: 04/07/2020)
Date of deletion: 
04/07/2020
  (from: 04/07/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/07/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/2001)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
Partners: 
Marian Kelement
Farská Lúka 1598/60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
Contribution of each member: 
Marian Kelement
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 01/04/2010)
Marian Kelement
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 03/09/2016)
Marian Kelement
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/10/2016 until: 04/06/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
Jana Jančová
Ružová 3
Vidiná
From: 09/23/2002
  (from: 12/20/2002 until: 01/30/2019)
Jana Jančová
Ružová 3
Vidiná
From: 09/23/2002 Until: 12/27/2016
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Štefan Marček
Gemerská 1539/3
Fiľakovo
Until: 09/23/2002
  (from: 12/20/2001 until: 12/19/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/10/2016 until: 04/06/2020)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 03/09/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/20/2002 until: 01/04/2010)
200 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 12/19/2002)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 62Cbr/1/2019- 35 zo dňa 22. 11. 2019, právoplatným dňa 10. 01. 2020, zrušil obchodnú spoločnosť DOMINANT EENC, s.r.o., so sídlom T.G. Masaryka 326/15A, 984 01 Lučenec, IČO: 36 052 159 bez likvidácie.
  (from: 04/07/2020)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo fome notárskej zápisnice zo dňa 28.11.2001 čís. NZ 221/2001 podľa § 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/20/2001 until: 04/06/2020)
. Konateľ dňa 25.9.2002 vyhotovil úplné znenie zaklada- teľskej listiny v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/20/2002 until: 04/06/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/09/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DOMINANT, s.r.o.
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
  (from: 12/09/2015)
TEAM ELITE GLOBAL, s.r.o.
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
  (from: 12/09/2015)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person