Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13639/P

Business name: 
KEEPER, s.r.o.
  (from: 07/31/2002)
Registered seat: 
Štefánikova 18
Humenné 066 01
  (from: 12/30/2014)
Identification number (IČO): 
36 481 009
  (from: 07/31/2002)
Date of entry: 
07/31/2002
  (from: 07/31/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/31/2002)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/31/2002)
ekonomické, účtovné, organizačné a personálne poradenstvo
  (from: 07/31/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/31/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2002)
nákup a predaj motorových vozidiel vrátane ojazdených
  (from: 07/31/2002)
oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
  (from: 07/31/2002)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 07/31/2002)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/31/2002)
predaj výpočtovej techniky, elektronických registračných pokladní
  (from: 07/31/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/31/2002)
reklamné, inzertné a propagačné činnosti
  (from: 07/31/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/31/2002)
údržba a oprava mechanických častí počítačov
  (from: 07/31/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/31/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2002)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 04/05/2018)
činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 04/05/2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/05/2018)
montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia č.018-IPV/2006 ZZ M, S Aa,b,c,d,e,f,g,i
  (from: 12/02/2006)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/02/2006)
O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zriadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy d stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000 kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5 000 kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov d zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi e zdvíhacie rampy, plošiny a čelá f vrátky g stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb h zvisle posuvné brány i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
  (from: 01/06/2010)
obsluha kosačiek trávy pre údržbu ciest a krajníc-základné a opakované školenie
  (from: 12/02/2006)
obsluha sypačov vozoviek-opakované a základné školenie
  (from: 12/02/2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zriadení zdvíhacích
  (from: 01/06/2010)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 12/02/2006)
poradenstvo v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: - stavebné stroje - tlakové zariadenia - motorové vozíky - zdvíhacie zariadenia - bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky
  (from: 12/02/2006)
prípravné páce k realizácii stavby
  (from: 04/05/2018)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b 1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupiny B a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku e2 bezpečnostné zriadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavania pracovnej teploty e3 bezpečnostné zriadenia zabezpečujúce sledovaniu úrovne hladiny
  (from: 01/06/2010)
školenie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení, ktoré nie sú uvedené v § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
  (from: 04/05/2018)
školenie osôb na opravy vyhradených technických zariadení, ktoré nie sú uvedené v § 18 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
  (from: 04/05/2018)
technik požiarnej ochrany
  (from: 04/05/2018)
údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia č.008/IPV/2006 TZ U,S Ab1,b2,Bb1,b2,d1,d2,e1,e2,e3
  (from: 12/02/2006)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: - obsluha motorových vozíkov - obsluha stavebných strojov - lešenári - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel - zdvíhacie zariadenia - tlakové zariadenia - bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky
  (from: 12/02/2006)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových - výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
  (from: 01/06/2010)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov - Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zriadení - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na ZZ A-Aa, b, d Ba, b, c, d, e, f, g, i - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien s vymedzením na ZZ A-Aa, b, d, Ba, b, c, d, e, f, g, i
  (from: 01/06/2010)
Partners: 
Tomáš Benek
130
Lieskovec 067 45
Slovak Republic
  (from: 11/19/2022)
Contribution of each member: 
Tomáš Benek
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/19/2022)
Tomáš Benek
130
Lieskovec 067 45
From: 10/30/2022
  (from: 11/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/31/2002)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/06/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 07/31/2002)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person