Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10250/P

Business name: 
Q - CAR, a.s.
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
Registered seat: 
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
Identification number (IČO): 
36 480 444
  (from: 06/24/2002)
Date of entry: 
06/24/2002
  (from: 06/24/2002)
Date of deletion: 
12/31/2005
  (from: 12/31/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/24/2002)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
maloobchod s autami
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
veľkoobchod s autami
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
reklamná činnosť
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
finančný leasing
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2003 until: 12/30/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 12/15/2003 until: 12/30/2005)
poskytovanie úverov nebankovými subjektami z vlastných zdrojov
  (from: 08/27/2004 until: 12/30/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
Mária Horevajová - člen
Moyzesova 3284/4
Poprad 058 01
From: 05/19/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/28/2005)
Mária Horevajová - člen
Moyzesova 3284/4
Poprad 058 01
From: 05/19/2004 Until: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Andrej Kiska - člen
Ústecko-Orlická 3300/25
Poprad
From: 06/24/2002 Until: 02/13/2004
  (from: 06/24/2002 until: 02/23/2004)
Ing. Bystrík Kiska - člen
313
Gánovce
From: 06/24/2002 Until: 02/13/2004
  (from: 06/24/2002 until: 02/23/2004)
Ing. Jaroslav Kiska - predseda
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry
From: 06/24/2002 Until: 02/13/2004
  (from: 06/24/2002 until: 02/23/2004)
Ján Šalajka - člen
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
From: 02/13/2004
  (from: 02/24/2004 until: 06/15/2004)
Ján Šalajka - člen
Rázusova 2677/10
Poprad 058 01
From: 02/13/2004 Until: 05/19/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Anna Šipulová - člen
Allendeho 2756/32
Poprad - Matejovce 058 01
From: 02/13/2004
  (from: 02/24/2004 until: 06/28/2005)
Anna Šipulová - člen
Allendeho 2756/32
Poprad - Matejovce 058 01
From: 02/13/2004 Until: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Ladislav Vlaháč - predseda
Bernolákova 551/15
Podolínec 065 03
From: 02/13/2004
  (from: 02/24/2004 until: 06/28/2005)
Ing. Ladislav Vlaháč - predseda
Bernolákova 551/15
Podolínec 065 03
From: 02/13/2004 Until: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Jaroslav Kiska - predseda
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry 059 60
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Alexander Resch - podpredseda
Pillhof 3-5
Appiano 390 57
Taliansko
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Andrej Kiska - člen
Staré Ihrisko 6
Poprad 058 01
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Igor Matejov - člen
Sedmikrásková 2791/2
Topoľčany 955 01
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Jitka Šmídová - člen
Za Sídlištěm 449
Dolní Břežany 252 41
Česká republika
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne podpredseda a jeden ďalsí člen predstavenstva.
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje prejavom vôle ktorýkoľvek člen prestavenstva, pričom sa vyžaduje súhlasný prejav minimálne dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/24/2002 until: 06/28/2005)
Capital: 
17 500 000 Sk Paid up: 17 500 000 Sk
  (from: 02/18/2005 until: 12/30/2005)
17 500 000 Sk Paid up: 12 250 000 Sk
  (from: 12/08/2004 until: 02/17/2005)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 07/28/2004 until: 12/07/2004)
10 000 000 Sk Paid up: 3 700 000 Sk
  (from: 12/22/2003 until: 07/27/2004)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2002 until: 12/21/2003)
Shares: 
Number of shares: 3
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 600 000 Sk
  (from: 04/23/2005 until: 12/30/2005)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 700 000 Sk
  (from: 04/23/2005 until: 12/30/2005)
Number of shares: 1750
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/08/2004 until: 04/22/2005)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/22/2003 until: 12/07/2004)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/24/2002 until: 12/21/2003)
Stockholder: 
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (from: 11/29/2005 until: 12/30/2005)
Consumer Finance Holding, a.s.
Mlynské Nivy 1
Bratislava 829 90
  (from: 06/29/2005 until: 11/28/2005)
Supervisory board: 
Ing. Eva Kisková - člen
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry 059 60
From: 06/24/2002
  (from: 06/24/2002 until: 07/27/2004)
Ing. Lýdia Kisková - člen
313
Gánovce
From: 06/24/2002
  (from: 06/24/2002 until: 07/27/2004)
Ing. Ján Zamiška - predseda
Rázusova 3286/3
Poprad
From: 06/24/2002
  (from: 06/24/2002 until: 07/27/2004)
Ing. Ján Zamiška - predseda
Rázusova 3286/3
Poprad 058 01
From: 06/24/2002 Until: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Eva Kisková - člen
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry 059 60
From: 06/24/2002 Until: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Lýdia Kisková - člen
313
Gánovce 058 01
From: 06/24/2002 Until: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Ján Zamiška - predseda
Rázusova 3286/3
Poprad 058 01
From: 06/24/2002
  (from: 07/28/2004 until: 06/28/2005)
Ing. Eva Kisková - člen
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry 059 60
From: 06/24/2002
  (from: 07/28/2004 until: 06/28/2005)
Ing. Lýdia Kisková - člen
313
Gánovce 058 01
From: 06/24/2002
  (from: 07/28/2004 until: 06/28/2005)
Tomas Spurny - predseda
Trojská 659/183 B
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Mario Drosc - člen
Irská 796/105
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Ignacio Jaquotot - podpredseda
Paseo de Alcobendas 14
Madrid 281 09
Španielske kráľovstvo
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Jonathan Locke - člen
Kenway road 55
Londýn SW5OR6
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Domenico Cristarella - člen
Via Goldoni 32
Miláno 201 29
Taliansko
From: 06/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 12/30/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 354/2002, NZ 354/2002 zo dňa 22.5.2002 spísanej JUDr. Jaroslavom Liškom, notárom v Kežmarku podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 06/24/2002 until: 12/30/2005)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.7.2002.
  (from: 12/15/2003 until: 12/30/2005)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.10.2003. Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2003 o zvýšení základného imania z 1.000.000,-Sk na 10.000.000,-Sk.
  (from: 12/22/2003 until: 12/30/2005)
Zvýšenie základného imania z 10.000.000,- Sk na 17.500.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 08.12.2004.
  (from: 12/08/2004 until: 12/30/2005)
Legal successor: 
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (from: 12/31/2005)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person