Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  686/S

Obchodné meno: 
Zvolenská teplárenská, a.s.
  (od: 31.12.2001)
Sídlo: 
Lučenecká cesta 25
Zvolen 961 50
  (od: 31.12.2001)
IČO: 
36 052 248
  (od: 31.12.2001)
Deň zápisu: 
01.01.2002
  (od: 31.12.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.2001)
Predmet činnosti: 
montáž, oprava a údržba a odborné prehliakdy a skúšky elektrických zariadení
  (od: 26.03.2003)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 26.03.2003)
elektroinštalatérstvo
  (od: 26.03.2003)
zámočníctvo
  (od: 26.03.2003)
kovoobrábanie
  (od: 26.03.2003)
laboratórny rozbor výhrevnosti palív (kalorimetria)
  (od: 26.03.2003)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (od: 26.03.2003)
ubytovacie služby
  (od: 26.03.2003)
prenájom stavebných strojov a mechanizmov
  (od: 26.03.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 26.03.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 26.03.2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 26.03.2003)
poradenstvo v energetike
  (od: 26.03.2003)
cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava
  (od: 26.03.2003)
výroba elektriny
  (od: 26.03.2003)
výroba tepla
  (od: 26.03.2003)
výkup tepla
  (od: 26.03.2003)
rozvod elektriny
  (od: 26.03.2003)
rozvod tepla
  (od: 26.03.2003)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 29.10.2003)
montáž vodomerov a meračov tepla
  (od: 29.10.2003)
výkup elektriny
  (od: 29.10.2003)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 29.10.2003)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 29.10.2003)
odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (od: 29.10.2003)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovými spracovaním údajov
  (od: 14.05.2021)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.05.2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.05.2021)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.05.2021)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba, odborné prehliaky a skúšky tlakových zariadení
  (od: 26.03.2003 do: 31.03.2016)
murárstvo
  (od: 26.03.2003 do: 31.03.2016)
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výroba tepla
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výroba cementového tovaru
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
montáž, údržba a opravy na vyhradených zdvíhacích zariadeniach a tlakových nádobách
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
opravy ventilov a posúvačových uzáverov
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výroba stavebno-stolárska a tesárska, stolárstvo
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
oprava elektromerov, montáž vodomerov a meračov tepla
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
meranie a vytyčovanie podzemných vedení
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
kalibrácia meradiel el. veličín
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
poradenská služba v energetike
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výpočty tepelných strát budov a objektov
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
organizovanie školení
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prenájom podnikových rekreačných zariadení
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prenájom energetických zariadení
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
revízie elektrických zariadení a sietí
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
elektroinštalácie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
zemné práce
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
automatizované spracovanie dát
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
nepravidelná preprava osôb
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prenájom parkovacej plochy
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
ubytovacie služby (ubytovne)
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov, stavebných strojov a zariadení s obsluhou
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výroba elektrickej energie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prevádzkovenie vlastnej ochrany
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
ostatné obchodné služby
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1. diagnostika točivých strojov
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1.1 meranie vibrácií podľa ISO 2372
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1.2 meranie vibrácií /0-20 KHz/ a ich frekvenčná analýza
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1.3 meranie rozbehových a dobehových kriviek turbín alebo iných väčších strojov (vhodné na určenie kritických otáčok)
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1.4 dynamické vyvažovanie rotorov v jednej alebo dvoch rovinách, priamo na strojoch, bez demontáže, za predpokladu prístupu rotujúcu časť
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1.5 diagnóza ložísk a ozubených kolies
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
1.6 diagnostika chvenia mechanických častí výkonových transformátorov
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
2. ustavovanie sústrojenstiev pomocou laserovej optiky
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
3. meranie hrúbky stien pomocou laserovej optiky
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
4. zameriavanie potrubných trás a hľadanie únikov médií na potrubiach prístrojovým vybavením firmy SEBA DYNATRONIC, FEROLUX HL 2000
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
5. kalorimetria uhlia
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
laminovanie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
fotografické práce
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
reklamná činnosť
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výroba, požičiavanie a distribúcia videokaziet
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
dovoz elektrickej energie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
tranzit el. energie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
výkup el. energie
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.10.2003)
predstavenstvo
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
Ing. Norbert Skákala - Člen predstavenstva
M. Sch. Trnavského 15
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
  (od: 28.10.2020)
Ing. Anton Brčka - Predseda predstavenstva
Poľná 17
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 19.11.2020)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - Podpredseda predstavenstva
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 19.11.2020)
Ing. Jozef Bódi - člen
Podjavorinskej 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 09.08.2016
  (od: 17.08.2016 do: 17.12.2018)
Ing. Jozef Bódi - člen
Podjavorinskej 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 09.08.2016 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 18.12.2018 do: 17.12.2018)
Ing. Ondrej Bursa - člen
Na Pažiti 1
Hronsek
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 02.01.2006)
Ing. Ondrej Bursa - člen
Na Pažiti 1
Hronsek
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Milan Cibula - člen
Jesenského 68
Štúrovo
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 04.12.2003
  (od: 29.10.2003 do: 16.02.2004)
Ing. Ján Čierny - člen
A. Hlinku 16
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 18.07.2012)
Ing. Ján Čierny - člen
A. Hlinku 16
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Ivan Črep - člen
Stará baštová 2
Košice 040 11
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 25.02.2008)
Ing. Ivan Črep - člen
Stará baštová 2
Košice 040 11
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Pavel Deák - člen
Nográdyho 561/10
Zvolen
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Pavel Deák - člen
Nográdyho 561/10
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Miroslav Dian - predseda predstavenstva
Borovicová 15
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 17.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 27.07.2016)
Ing. Miroslav Dian - predseda predstavenstva
Borovicová 15
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 17.04.2014 Skončenie funkcie: 19.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 27.07.2016)
RNDr. Miroslav Duplinský - člen
Háj I. Nagya 703/3
Jahodná 930 21
Vznik funkcie: 09.08.2016
  (od: 28.03.2018 do: 08.07.2020)
RNDr. Miroslav Duplinský - člen
Poštová 46
Veľaty 076 15
Vznik funkcie: 09.08.2016
  (od: 17.08.2016 do: 27.03.2018)
RNDr. Miroslav Duplinský - podpredseda predstavenstva
Háj I. Nagya 703/3
Jahodná 930 21
Vznik funkcie: 09.08.2016
  (od: 09.07.2020 do: 11.09.2020)
RNDr. Miroslav Duplinský - podpredseda predstavenstva
Háj I. Nagya 703/3
Jahodná 930 21
Vznik funkcie: 09.08.2016 Skončenie funkcie: 21.07.2020
  (od: 12.09.2020 do: 11.09.2020)
Ing. Martin Gablík - člen
Jazmínova 14
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Martin Gablík - člen
Jazmínova 14
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Jozefína Gažiová - člen
Istebnícka 17/165
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 27.05.2010)
Jozefína Gažiová - člen
Istebnícka 17/165
Trenčín 911 05
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Mgr. Milan Gocník - člen
154
Bartošova Lehôtka
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 17.02.2004 do: 02.01.2006)
Mgr. Milan Gocník - člen
154
Bartošova Lehôtka
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
JUDr. Peter Hajduček - predseda predstavenstva
Pod Vlekom 1393/11
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 20.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 16.08.2016)
JUDr. Peter Hajduček - predseda predstavenstva
Pod Vlekom 1393/11
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 20.07.2016 Skončenie funkcie: 08.08.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Mgr. Vladimír Halaj - predseda predstavenstva
Modré zeme 29
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 17.06.2020
  (od: 09.07.2020 do: 18.11.2020)
Mgr. Vladimír Halaj - predseda predstavenstva
Modré zeme 29
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 17.06.2020 Skončenie funkcie: 31.10.2020
  (od: 19.11.2020 do: 18.11.2020)
Ing. Pavol Hucák - člen
Tanistravár 1777
Krupina
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 25.02.2008)
Ing. Pavol Hucák - člen
Tanistravár 1777
Krupina
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi hrušky 26
Lieskovec
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Július Jankovský - podpredseda
Medzi hrušky 26
Lieskovec
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi Hrušky 26
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 20.04.2011)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi Hrušky 26
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi hrušky 26/2873
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 22.09.2010)
Ing. Július Jankovský - člen
Medzi hrušky 26/2873
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Július Jankovský - podpredseda
Medzi Hrušky 26
Lieskovec
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 17.02.2004 do: 25.02.2008)
Ing. Július Jankovský - podpredseda
Medzi Hrušky 26
Lieskovec
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Július Katina - člen
Smreková 3378/5
Zvolen
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Július Katina - člen
Smreková 3378/5
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Michal Klemanič - predseda predstavenstva
Smreková 14543/30
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Michal Klemanič - predseda predstavenstva
Smreková 14543/30
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Ing. Pavel Kminiak - člen
Imatra 2445/15
Zvolen
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Pavel Kminiak - predseda
Imatra 2445/15
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 04.12.2003
  (od: 26.03.2003 do: 16.02.2004)
Ing. Jozef Kováč - predseda
Peťovská 24/364
Vlkanová 976 31
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 04.10.2006 do: 03.10.2007)
Ing. Jozef Kováč - predseda
Peťovská 24/364
Vlkanová 976 31
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 29.08.2007
  (od: 04.10.2007 do: 03.10.2007)
Ing. Jozef Kováč - predseda
Sládkovičova 42
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 03.10.2006)
Ing. Rastislav Kovalčík - podpredseda predstavenstva
Klačno 4988/15
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Rastislav Kovalčík - podpredseda predstavenstva
Klačno 4988/15
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 18.03.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Mgr. Milan Kračún - člen
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 27.07.2016)
Mgr. Milan Kračún - člen
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 19.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 27.07.2016)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 20.04.2011)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov 013 42
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.05.2007
  (od: 04.10.2007 do: 25.02.2008)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 10.05.2007 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Pavol Krištof - predseda
Dubová 6/725
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 22.09.2010)
Ing. Pavol Krištof - predseda
Dubová 6/725
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Vladimír Leitner - člen
Krivánska 9
Banská Bystrica
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Vladimír Leitner - člen
Krivánska 9
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Ján Lietava - člen
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Ján Lietava - člen
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Ing. Emil Lováni - člen
Družstevná 4
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Emil Lováni - člen
Družstevná 4
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
JUDr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 26.04.2007)
JUDr. Daniel Lukáč - člen
Hanulova 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 27.04.2007 do: 26.04.2007)
Ing. Ludvik Machala - člen
Bottova 20
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 18.07.2012)
Ing. Ludvik Machala - člen
Bottova 20
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Andrej Mašlonka - podpredseda
M.R.Štefánika 2554/17
Zvolen
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 16.02.2004)
Ing. Andrej Mašlonka - predseda
M.R.Štefánika 2554/17
Zvolen
Vznik funkcie: 05.12.2003
  (od: 17.02.2004 do: 02.01.2006)
Ing. Andrej Mašlonka - predseda
M.R.Štefánika 2554/17
Zvolen
Vznik funkcie: 05.12.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Emil Novák - člen
Tulská 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 27.05.2010)
Emil Novák - člen
Tulská 8
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Ing. František Orolín - člen
Nad Tehelňou 18
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 22.09.2010)
Ing. František Orolín - člen
Nad Tehelňou 18
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Eva Pastorková - člen
Revolučná 940
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 22.09.2010)
Eva Pastorková - člen
Revolučná 940
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Miroslav Petrovský - podpredseda
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 20.04.2011)
Ing. Miroslav Petrovský - podpredseda
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Ing. Miroslav Petrovský - predseda
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 18.07.2012)
Ing. Miroslav Petrovský - predseda
354
Slovinky 053 40
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
Šafárikova 18
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 09.08.2016
  (od: 17.08.2016 do: 08.07.2020)
Ing. Jozef Pobiecký - predseda predstavenstva
Šafárikova 18
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 09.08.2016 Skončenie funkcie: 16.06.2020
  (od: 09.07.2020 do: 08.07.2020)
Ing. Jozef Priadka - podpredseda
Strážska cesta 47/1139
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 22.09.2010)
Ing. Jozef Priadka - podpredseda
Strážska cesta 47/1139
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
JUDr. Juraj Remšík - člen
Wolkerova 20/1773
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 27.05.2010)
JUDr. Juraj Remšík - člen
Wolkerova 20/1773
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Ing. Igor Slovík - podpredseda
Radvanská 9
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 18.07.2012)
Ing. Igor Slovík - podpredseda
Radvanská 9
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Bc. Radoslava Suchá - člen
Nálepkova 9
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 18.07.2012)
Bc. Radoslava Suchá - člen
Nálepkova 9
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 23.02.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Robert Szücs - člen
89
Malé Raškovce 072 17
Vznik funkcie: 29.11.2018
  (od: 18.12.2018 do: 08.07.2020)
Ing. Robert Szücs - člen
89
Malé Raškovce 072 17
Vznik funkcie: 29.11.2018 Skončenie funkcie: 30.04.2020
  (od: 09.07.2020 do: 08.07.2020)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 27.07.2016)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 07.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 27.07.2016)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 08.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Ján Šabo - člen
Cesta k nemocnici 27
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 08.07.2016 Skončenie funkcie: 08.08.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Rudolf Šamaj - člen
Zástranie 166
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 20.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 16.08.2016)
Ing. Rudolf Šamaj - člen
Zástranie 166
Žilina 010 03
Vznik funkcie: 20.07.2016 Skončenie funkcie: 08.08.2016
  (od: 17.08.2016 do: 16.08.2016)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - člen predstavenstva
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 17.06.2020
  (od: 09.07.2020 do: 18.11.2020)
Mgr. Ján Štriho , EMBA - člen predstavenstva
Medzi hrušky 48
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 17.06.2020 Skončenie funkcie: 31.10.2020
  (od: 19.11.2020 do: 18.11.2020)
Ing. Tibor Tuhársky - člen
Jána Kalinčiaka 43
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 20.04.2011)
Ing. Tibor Tuhársky - člen
Jána Kalinčiaka 43
Krupina 963 01
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2011
  (od: 21.04.2011 do: 20.04.2011)
Ing. Miroslava Vaháliková - člen
P. Pázmaňa 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 18.07.2012)
Ing. Miroslava Vaháliková - člen
P. Pázmaňa 18
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 06.06.2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.04.2011 do: 05.06.2014)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.
  (od: 25.07.2008 do: 20.04.2011)
Konať v mene spoločnosti jej oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripija svoj podpis.
  (od: 29.10.2003 do: 24.07.2008)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavensstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
Základné imanie: 
20 832 113,75 EUR Rozsah splatenia: 20 832 113,75 EUR
  (od: 28.10.2020)
18 832 113,75 EUR Rozsah splatenia: 18 832 113,75 EUR
  (od: 23.05.2009 do: 27.10.2020)
26 141 273,75 EUR Rozsah splatenia: 26 141 273,75 EUR
  (od: 20.03.2009 do: 22.05.2009)
787 625 000 Sk Rozsah splatenia: 787 625 000 Sk
  (od: 29.10.2003 do: 19.03.2009)
787 625 000 Sk
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
Akcie: 
Počet: 787625
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 23,91 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
  (od: 28.10.2020)
Počet: 787625
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 20.03.2009 do: 22.05.2009)
Počet: 787625
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.10.2003 do: 19.03.2009)
Počet: 787625
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.12.2001 do: 28.10.2003)
Akcionár: 
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 23.03.2016)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 21.04.2011 do: 22.03.2016)
Fond národného majetku SR
Drieňová 27
Bratislava
  (od: 26.03.2003 do: 20.04.2011)
Dozorná rada: 
Slavomír Mihálik
J. Bánika 1912/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 28.02.2018
  (od: 28.03.2018)
Mgr. Anna Paľovová
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 15.08.2020
  (od: 12.09.2020)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 2
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 02.09.2020
  (od: 28.10.2020)
Ing. Árpád Csank - člen
Námestie republiky 2243/1
Lučenec
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 02.01.2006)
Ing. Árpád Csank - člen
Námestie republiky 2243/1
Lučenec
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Pavel Deák
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.01.2005
  (od: 01.03.2005 do: 26.04.2006)
Ing. Pavel Deák
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.01.2005 Skončenie funkcie: 22.07.2005
  (od: 27.04.2006 do: 26.04.2006)
Miriam Ďuricová
Zvonová 7/868
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 18.07.2012)
Miriam Ďuricová
Zvonová 7/868
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Andrej Finďo - člen
Borovianska 67
Zvolen
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Andrej Finďo - člen
Borovianska 67
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 27.07.2016)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 07.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 27.07.2016)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 08.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 11.09.2020)
Mgr. Pavol Gregorčok
Tajov 157
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 08.07.2016 Skončenie funkcie: 14.08.2020
  (od: 12.09.2020 do: 11.09.2020)
Ing. Roman Guderna - člen
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Roman Guderna - člen
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.03.2006 do: 09.03.2006)
Ing. Ľubomír Halama - člen
Nový Partizán 18
Sliač-kúpele
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Ľubomír Halama - člen
Nový Partizán 18
Sliač-kúpele
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 26.03.2003 do: 03.04.2008)
Ing. Ľubomír Halama - člen
Nový Partizán 18
Sliač-kúpele
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 27.03.2008
  (od: 04.04.2008 do: 03.04.2008)
Jaroslav Hanzely
ul. A. Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 29.03.2006
  (od: 27.04.2006 do: 03.04.2008)
Jaroslav Hanzely
ul. A. Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 29.03.2006 Skončenie funkcie: 27.03.2008
  (od: 04.04.2008 do: 03.04.2008)
Ing. Štefan Hurňanský
Štrážska cesta 43
Zvolen 960 06
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 18.07.2012)
Ing. Štefan Hurňanský
Štrážska cesta 43
Zvolen 960 06
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Igor Husák - člen
Jána Kollára 2454
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 25.02.2008)
Ing. Igor Husák - člen
Jána Kollára 2454
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Mgr. Juraj Hýroš - člen
Za Daňacou 84
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 25.02.2008)
Ing. Mgr. Juraj Hýroš - člen
Za Daňacou 84
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Gabriel Jellmann - člen
Veterná 30
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 02.01.2006)
Ing. Gabriel Jellmann - člen
Veterná 30
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Marián Karkuš - predseda
Považanova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 02.01.2006)
Ing. Marián Karkuš - predseda
Považanova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej 976 98
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 27.07.2016)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej 976 98
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 07.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 27.07.2016)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Podbrezová 976 98
Vznik funkcie: 08.07.2016
  (od: 28.07.2016 do: 08.07.2020)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Podbrezová 976 98
Vznik funkcie: 08.07.2016 Skončenie funkcie: 30.04.2020
  (od: 09.07.2020 do: 08.07.2020)
Ing. Pavel Kminiak
Imatra 15/2445
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Pavel Kminiak
Imatra 15/2445
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 10.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Stanislav Kollár
M. Rázusa 2203/56
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 22.09.2010)
Stanislav Kollár
M. Rázusa 2203/56
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Peter Lačný
Riečka 312
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 16.11.2011
  (od: 30.12.2011 do: 18.07.2012)
Ing. Peter Lačný
Riečka 312
Tajov 976 34
Vznik funkcie: 16.11.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 29.12.2011)
Ing. Vladimír Leitner
Krivánska 9
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 13.04.2011
  (od: 30.12.2011 do: 29.12.2011)
Ing. Ján Lietava
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.03.2008
  (od: 04.04.2008 do: 29.12.2011)
Ing. Ján Lietava
M. Rázusa 2140/2
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.03.2008 Skončenie funkcie: 30.11.2011
  (od: 30.12.2011 do: 29.12.2011)
Stanislav Lilko
J. Gagarina 81/2415
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 05.06.2014)
Stanislav Lilko
J. Gagarina 81/2415
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 10.03.2006 do: 03.10.2006)
Ing. Marta Lobotková - predseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.01.2006
  (od: 04.10.2006 do: 22.09.2010)
Ing. Marta Lobotková - predseda
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 20.01.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Bc. Judita Magdičová
Budovateľská 28
Zvolenská Slatina 962 01
Vznik funkcie: 30.11.2011
  (od: 30.12.2011 do: 05.06.2014)
Bc. Judita Magdičová
Budovateľská 28
Zvolenská Slatina 962 01
Vznik funkcie: 30.11.2011 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.03.2008
  (od: 04.04.2008 do: 29.12.2011)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 27.03.2008 Skončenie funkcie: 30.11.2011
  (od: 30.12.2011 do: 29.12.2011)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.11.2011
  (od: 30.12.2011 do: 05.06.2014)
Milan Mecele
Karpatská 6171/1
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 30.11.2011 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 15
Zvolen
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 15
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 26.03.2003 do: 28.02.2005)
Ing. Slavomír Mihálik - člen
Záhonok 15
Zvolen
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2004
  (od: 01.03.2005 do: 28.02.2005)
Elena Muráňová
M. Rázusa 18/1753
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 22.09.2010)
Elena Muráňová
M. Rázusa 18/1753
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Ing. Martin Ondovčin - člen
Obrancov mieru 6
Levice
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Martin Ondovčin - člen
Obrancov mieru 6
Levice
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Jaroslava Parízková - člen
Šuty 32/A
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 25.02.2008)
Ing. Jaroslava Parízková - člen
Šuty 32/A
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.11.2005 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 25.02.2008)
Ing. Ján Petrovič - člen
Hlaváčiková 33
Bratislava
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
Ing. Ján Petrovič - člen
Hlaváčiková 33
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Miroslav Plevka - člen
Pražská 1456/20
Zvolen
Vznik funkcie: 28.05.2003
  (od: 29.10.2003 do: 02.01.2006)
Ing. Miroslav Plevka - člen
Pražská 1456/20
Zvolen
Vznik funkcie: 28.05.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2005
  (od: 03.01.2006 do: 02.01.2006)
Ing. Štefan Repko
Karola Šmidkého 1445/8
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Štefan Repko
Karola Šmidkého 1445/8
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Miroslav Seget
192
Ostrý Grúň 966 77
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 18.07.2012)
Miroslav Seget
192
Ostrý Grúň 966 77
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Pavel Stankovič
Novozámocká 1350/40
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.06.2014
  (od: 02.10.2014 do: 27.03.2018)
Pavel Stankovič
Novozámocká 1350/40
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.06.2014 Skončenie funkcie: 27.02.2018
  (od: 28.03.2018 do: 27.03.2018)
Mgr. Milan Sviatko
Mojzesova 10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 22.09.2010)
Mgr. Milan Sviatko
Mojzesova 10
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
JUDr. Michal Ševčík
Armádna 4/777
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 25.07.2008 do: 27.05.2010)
JUDr. Michal Ševčík
Armádna 4/777
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Mgr. Michal Ševčík
Armádna 4/777
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 26.02.2008 do: 24.07.2008)
JUDr. Ondrej Tkáč - člen
Belinského 10
Bratislava
  (od: 31.12.2001 do: 25.03.2003)
JUDr. Ondrej Tkáč - člen
Belinského 10
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 28.05.2003
  (od: 26.03.2003 do: 28.10.2003)
Ing. Dušan Tury
Ku strelnici 2
Selce 976 11
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 18.07.2012)
Ing. Dušan Tury
Ku strelnici 2
Selce 976 11
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 18.07.2012)
Ing. Jaroslav Uhliar
Radvanská 20
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Jaroslav Uhliar
Radvanská 20
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
Ing. Branislav Urban
S. Chalupku 1B/9823
Martin 036 01
Vznik funkcie: 27.06.2012
  (od: 19.07.2012 do: 05.06.2014)
Ing. Branislav Urban
S. Chalupku 1B/9823
Martin 036 01
Vznik funkcie: 27.06.2012 Skončenie funkcie: 16.04.2014
  (od: 06.06.2014 do: 05.06.2014)
PhDr. Michal Valach
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 22.09.2010)
PhDr. Michal Valach
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 27.04.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 23.09.2010 do: 22.09.2010)
Bc. Marián Vozár
101
Horné Pršany 974 05
Vznik funkcie: 10.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 27.05.2010)
Bc. Marián Vozár
101
Horné Pršany 974 05
Vznik funkcie: 10.06.2008 Skončenie funkcie: 27.04.2010
  (od: 28.05.2010 do: 27.05.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. rozhodnutím zakladateľa FNM v súlade s rozhodnutím vlády č. 686 zo dňa 18.07.2001 a zák.č. 92/1991 Zb. o privatizácii š.p. SSE Žilina tak, ako je to uvedené v NZ 1005/2001 zo dňa 17.12.2001, napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, Bratislava, Gröslingova 58 a schválením stanov.
  (od: 31.12.2001)
Jediný akcionár vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 20.12.2002 úplné znenie nových stanov - Notárska zápisnica N 480/2002, Nz 431/2002. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 28.5.2003.
  (od: 29.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  28.07.2021
Dátum výpisu:  29.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)