Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1055/R

Business name: 
VODOCENTRUM, spol. s r.o.
  (from: 04/02/1996)
Registered seat: 
Zlatovská 32
Trenčín 911 05
  (from: 11/20/2020)
Identification number (IČO): 
34 138 200
  (from: 04/02/1996)
Date of entry: 
04/02/1996
  (from: 04/02/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/02/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/02/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/02/1996)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/24/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/24/2004)
čistenie a opravy kanalizácie
  (from: 12/24/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 12/24/2004)
demolácie a zemné práce
  (from: 12/24/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 12/24/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/24/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 12/24/2004)
nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 12/24/2004)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 12/24/2004)
kúpa, predaj a nájom automobilov, strojov a zariadení
  (from: 12/24/2004)
prieskum trhu
  (from: 12/24/2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 12/24/2004)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 12/24/2004)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 12/24/2004)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 12/24/2004)
spracovanie údajov
  (from: 12/24/2004)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 12/24/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/24/2004)
sekretárske služby
  (from: 12/24/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/24/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/24/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 12/24/2004)
zásielkový predaj
  (from: 12/24/2004)
piliarska výroba, spracovanie dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 12/24/2004)
fotografické služby
  (from: 12/24/2004)
organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 12/24/2004)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/24/2004)
Partners: 
Ing. Juraj Godál
Na Vinohrady 1821/20
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 12/14/2021)
Stanislav Švec
Na Vinohrady 1865/4
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 12/14/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Godál
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/14/2021)
Stanislav Švec
Amount of investment: 3 319,391888 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/14/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/02/1996)
Ing. Juraj Godál
Na Vinohrady 1821/20
Trenčín 911 05
From: 03/03/1997
  (from: 12/14/2021)
Stanislav Švec
Na Vinohrady 1865/4
Trenčín 911 05
From: 03/03/1997
  (from: 12/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach. Na záväznosť písomných úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje podpis oboch konateľov.
  (from: 04/02/1996)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 02/13/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.02.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5984
  (from: 04/02/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.1996 boli prijaté dodatky č. 1 a 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/03/1997)
Spoločníci dňa 15.12.1998 prijali dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/20/1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa l2.6.l998.
  (from: 08/24/1998)
Spoločenská zmluva bola menená dodatkom č. 5 zo dňa 28.6.2002. Zmenou spoločenskej zmluvy zo dňa 28.6.2002 boli právne pomery prispôsobené zák. č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/28/2002)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person