Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7932/B

Business name: 
KDMM s. r. o.
  (from: 02/27/2018)
Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
  (from: 09/28/1995 until: 02/26/2018)
D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
  (from: 11/29/1994 until: 09/27/1995)
Registered seat: 
Lenardova 6
Bratislava 851 01
  (from: 11/29/1994)
Identification number (IČO): 
31 383 882
  (from: 11/29/1994)
Date of entry: 
11/29/1994
  (from: 11/29/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/29/1994)
Objects of the company: 
poradenstvo v oblasti strojárenstva
  (from: 11/29/1994)
výroba a montáž technických tkanín
  (from: 11/29/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/1994)
kúpa a predaj za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/29/1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/29/1994)
prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom s výnimkou služieb vymedzených zákonom č.36/97 Zb.
  (from: 11/29/1994)
Partners: 
Ing. Drahomíra Szabová
Šamorínska ulica 302/3
Miloslavov 900 42
Slovak Republic
  (from: 07/09/2021)
Ing. Drahomíra Szabová
Lenardova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1995 until: 06/13/1999)
Ing. Drahomíra Szabová
Lenardova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/29/1994 until: 09/27/1995)
Ing. Drahomíra Szabová
Alžbetin Dvor 302
Miloslavov 900 42
Slovak Republic
  (from: 06/14/1999 until: 07/08/2021)
Werner Löhrer
Seepark 13
Staad 9422
Švajčiarska konfederácia
  (from: 07/09/2021)
Vladimír Vašina
Haidachstr. 34
Pforzheim 751 81
Spolková republika Nemecko
  (from: 09/28/1995 until: 03/08/2005)
Werner Löhrer
Seepark 13
Staad 9422
Švajčiarska konfederácia
  (from: 09/28/1995 until: 07/08/2021)
Contribution of each member: 
Werner Löhrer
  (from: 10/20/2009 until: 07/08/2021)
Werner Löhrer
Amount of investment: 33 193,92 EUR Paid up: 33 193,92 EUR
  (from: 07/09/2021)
Ing. Drahomíra Szabová
  (from: 10/20/2009 until: 07/08/2021)
Ing. Drahomíra Szabová
Amount of investment: 33 193,92 EUR Paid up: 33 193,92 EUR
  (from: 07/09/2021)
Ing. Drahomíra Szabová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/29/1994 until: 09/27/1995)
Ing. Drahomíra Szabová
Amount of investment: 900 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 09/28/1995 until: 06/13/1999)
Werner Löhrer
Amount of investment: 900 000 Sk Paid up: 900 000 Sk
  (from: 09/28/1995 until: 03/08/2005)
Vladimír Vašina
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/28/1995 until: 03/08/2005)
Ing. Drahomíra Szabová
Amount of investment: 900 000 Sk Paid up: 900 000 Sk
  (from: 06/14/1999 until: 03/08/2005)
Werner Löhrer
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/09/2005 until: 10/19/2009)
Ing. Drahomíra Szabová
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/09/2005 until: 10/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/29/1994)
Ing. Drahomíra Szabová
Šamorínska ulica 302/3
Miloslavov 900 42
From: 11/29/1994
  (from: 07/09/2021)
Ing. Drahomíra Szabová
Alžbetin Dvor 302
Miloslavov
  (from: 08/13/2001 until: 11/17/2003)
Ing. Drahomíra Szabová
Lenardova 6
Bratislava
  (from: 11/29/1994 until: 08/12/2001)
Ing. Drahomíra Szabová
Alžbetin Dvor 302
Miloslavov 900 42
From: 11/29/1994
  (from: 11/18/2003 until: 03/08/2005)
Ing. Drahomíra Szabová
Alžbetin Dvor 302
Miloslavov 900 42
From: 11/29/1994
  (from: 03/09/2005 until: 07/08/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/27/2018)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis na podpisovom vzore.
  (from: 03/09/2005 until: 02/26/2018)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis na podpisovom vzore.
  (from: 11/29/1994 until: 03/08/2005)
Procuration: 
Ing. Juraj Szabo
Lenardova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/27/2018
  (from: 02/27/2018)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne.
  (from: 02/27/2018)
Capital: 
66 387,84 EUR Paid up: 66 387,84 EUR
  (from: 10/20/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 11/18/2003 until: 10/19/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 09/28/1995 until: 11/17/2003)
100 000 Sk
  (from: 11/29/1994 until: 09/27/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 116/94, Nz 118/94 zo dňa 5.9.94 a jej Dodatkom č.1 pod č.N 139/94, Nz 142/94 zo dňa 8.11.1994 v súlade s ust.§ 105 - 153 zák. č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14767
  (from: 11/29/1994)
Spoločenská zmluva zo dňa 19.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14767
  (from: 09/28/1995)
Zápisnica z Valného zhromaždenia z 21.5.2003 dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 15.7.2003.
  (from: 11/18/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2004 (súhlas s rozdelením a prevodom obchodného podielu). Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2005. Dodatok č. 1/2005 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.02.2005.
  (from: 03/09/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r. o. na nové KDMM s. r. o.
  (from: 02/27/2018)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person