Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5810/V

Business name: 
ROTOR PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
  (from: 11/23/1998 until: 08/10/2004)
Registered seat: 
Protifašistických bojovníkov 5
Košice 040 01
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Identification number (IČO): 
31 703 399
  (from: 02/09/1995)
Date of entry: 
02/09/1995
  (from: 02/09/1995)
Date of deletion: 
08/11/2004
  (from: 08/11/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 08/11/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/1995)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 5810/V pri: Obchodné meno: ROTOR PLUS spol. s r.o. v likvidácii Sídlo: Protifašistických bojovníkov 5, Košice IČO: 31 703 399 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 K 196/99-9 zo dňa 10.12.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2004 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle §200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 11.8.2004
  (from: 08/11/2004)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person