Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5810/V

Business name: 
ROTOR PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii
  (from: 11/23/1998 until: 08/10/2004)
ROTOR PLUS, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: ROTOR PLUS, spol. s r.o.
  (from: 02/09/1995 until: 11/22/1998)
Registered seat: 
Protifašistických bojovníkov 5
Košice 040 01
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Identification number (IČO): 
31 703 399
  (from: 02/09/1995)
Date of entry: 
02/09/1995
  (from: 02/09/1995)
Date of deletion: 
08/11/2004
  (from: 08/11/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 08/11/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie malej vodnej elektrárne MVE
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Partners: 
ROTOR, spol. s r.o. Košice
Protifašistických bojovníkov 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Czech and Slovak American Enterprise Fund
Orange Street 1209
Wilmington
United States of America
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Contribution of each member: 
ROTOR, spol. s r.o. Košice
Amount of investment: 4 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Czech and Slovak American Enterprise Fund
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/09/1995 until: 11/22/1998)
Ing. Peter Breza
Hanojská 5
Košice
  (from: 02/09/1995 until: 11/22/1998)
Leighton Q.J. Klevana
Na štyridsiatku 3
Bratislava
  (from: 02/09/1995 until: 11/22/1998)
Ing. Zoltán Sárossy
B. Němcovej 4
Košice
  (from: 02/09/1995 until: 11/22/1998)
Ing. Peter Breza
Žatevná 3
Košice
  (from: 11/23/1998 until: 08/10/2004)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 11/23/1998 until: 08/10/2004)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením konateľ.
  (from: 02/09/1995 until: 11/22/1998)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 5810/V pri: Obchodné meno: ROTOR PLUS spol. s r.o. v likvidácii Sídlo: Protifašistických bojovníkov 5, Košice IČO: 31 703 399 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2 K 196/99-9 zo dňa 10.12.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2004 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle §200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 11.8.2004
  (from: 08/11/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.5.1994 v znení jej doplnenia zo dňa 19.7.1994 a jej dodatku č. 1 zo dňa 1.2.1995, uzavretými podľa zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 20 % - USA.
  (from: 02/09/1995 until: 08/10/2004)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 20.7.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 31.7.1998. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 23.11.1998. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K 186/99-9 zo dňa 10.12.2003 (právoplatné dňa 21.1.2004) návrh navrhovateľa ROTOR PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii zamietol pre nedostatok majetku na úhradu trov konania.
  (from: 11/23/1998 until: 08/10/2004)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person