Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7545/S

Business name: 
TERREUS spol. s r.o.
  (from: 11/24/1992)
Registered seat: 
Gemerská 5
Lučenec 984 01
  (from: 10/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 336 388
  (from: 11/24/1992)
Date of entry: 
11/16/1992
  (from: 11/24/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov / s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní /
  (from: 11/24/1992)
kúpa, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/24/1992)
kúpa, predaj a prenájom lodí
  (from: 02/10/2000)
prenájom a vypožičiavanie strojov a prístrojov
  (from: 02/28/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/28/2001)
organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok
  (from: 02/28/2001)
prenájom a vypožičiavanie motorových vozidiel a ich príslušenstva
  (from: 02/28/2001)
upratovacie služby
  (from: 02/28/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/28/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/28/2001)
poskytovanie leasingových služieb
  (from: 02/28/2001)
propagačná, reklamná a inzertná činnosť
  (from: 02/28/2001)
Partners: 
PaedDr. Viera Urbanová
Cesta na Vlkolínec 902/10
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 04/28/2004)
Contribution of each member: 
PaedDr. Viera Urbanová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/28/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/28/2004)
PaedDr. Viera Urbanová
Cesta na Vlkolínec 902/10
Ružomberok 034 01
From: 04/21/2004
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/28/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/28/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou 3. 11. 1992 v súlade s príslušnými usta- noveniami Obchodného zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 7846
  (from: 11/24/1992)
Prevod obchodných podielov a ostatné zmeny schválené uznesením valného zhromaždenia zo dňa 26.1.1994. Notárska zápisnica č. N 119/95 Nz 119/95 spísaná dňa 19.9.1995 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou označujúcou zmenu spoločenskej zmluvy. Starý spis: S.r.o. 7846
  (from: 12/18/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 341/98, Nz 340/98 zo dňa 16.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/29/1999)
Notárska zápisnica N 10/2000, Nz 10/2000 zo dňa 20.1.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu. Nové znenie spoločenskej zmluvy podpísané dňa 20.1.2000.
  (from: 02/10/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.2.2001, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a odvolaná konateľka. Rozhodnutie spoločníka zo 16.2.2001. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 34/01, Nz 33/01 napísanej dňa 16.2.2001 notárom JUDr. Šúrkovou.
  (from: 02/28/2001)
Uznesenie valného zhrmaždenia zo dňa 12.9.2001 o prevode obchodného podielu. Dodatok č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 183/2001, Nz 183/2001 zo dňa 13.9.2001.
  (from: 10/29/2001)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person