Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  689/S

Obchodné meno: 
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v konkurze"
  (od: 12.06.2008)
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.2008)
Sídlo: 
Vajanského 16
Lučenec 984 01
  (od: 22.09.2006)
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (od: 30.07.2004 do: 21.09.2006)
Kapitulská 12
Banská Bystrica 975 15
  (od: 12.11.2001 do: 29.07.2004)
Zámocká 3
Bratislava
  (od: 03.09.2001 do: 11.11.2001)
Palisády 40
Bratislava
  (od: 21.06.2000 do: 02.09.2001)
Laurinská 5
Bratislava 814 99
  (od: 03.04.1996 do: 20.06.2000)
IČO: 
35 687 533
  (od: 03.04.1996)
Deň zápisu: 
03.04.1996
  (od: 03.04.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.04.1996)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 12.06.1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /veľkoobchod/
  (od: 12.06.1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 12.06.1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 12.06.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 12.06.1997)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (od: 12.06.1997)
prenájom a prevádzka garáží
  (od: 12.06.1997)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (od: 06.10.1999)
projektovanie stavieb
  (od: 06.10.1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 06.10.1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 06.10.1999)
výkonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane sídliskovej vybavenosti
  (od: 06.10.1999)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (od: 06.10.1999)
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.04.1996)
Stanislav Ambrózy - predseda predstavenstva
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 06.01.2006)
Ing. Jozef Papanetz - člen predstavenstva
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 06.01.2006)
Stanislav Ambrózy - člen
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 14.10.2004
  (od: 06.11.2004 do: 05.01.2006)
Stanislav Ambrózy - člen
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 14.10.2004 Skončenie funkcie: 15.12.2005
  (od: 06.01.2006 do: 05.01.2006)
Ing. Štefan Bašťovanský
Pavlovova 14
Bratislava 821 08
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.1997)
Ondrej Garaj - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (od: 06.10.1999 do: 02.09.2001)
Ing. Ondrej Garaj - predseda
ul. Mesačná 196/2
Lučenec 984 01
  (od: 03.09.2001 do: 21.03.2005)
Ing. Ondrej Garaj - predseda
ul. Mesačná 196/2
Lučenec 984 01
Skončenie funkcie: 08.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 21.03.2005)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
  (od: 06.10.1999 do: 29.07.2004)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.04.2003
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
MUDr. Stanislav Janota , CSc - člen
Haanova 13
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 29.04.2003
  (od: 30.07.2004 do: 21.03.2005)
MUDr. Stanislav Janota , CSc - člen
Haanova 13
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 08.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 21.03.2005)
Ing.arch. Jaroslav Kachlík - predseda
Ševčenkova 31
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 05.10.1999)
Ing.arch. Radomil Kachlík - člen
Vavilovova 3
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 21.07.1998)
Ing. Ján Krajniak
Rovniankova 18
Bratislava 851 02
  (od: 03.04.1996 do: 13.10.1996)
Ing. Ján Krajniak - predseda
Rovniankova 18
Bratislava 851 02
  (od: 14.10.1996 do: 11.06.1997)
Ing. Mária Maderová - člen
Hlavná 84
Stupava
  (od: 06.10.1999 do: 16.08.2004)
Ing. Mária Maderová - člen
Hlavná 84
Stupava
Skončenie funkcie: 04.06.2004
  (od: 17.08.2004 do: 16.08.2004)
Ing. Štefan Makovický - člen
Kukučínová 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 17.08.2004 do: 05.11.2004)
Ing. Štefan Makovický - člen
Kukučínová 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 14.10.2004
  (od: 06.11.2004 do: 05.11.2004)
Ing. Peter Mattoš
Zachova 32
Bratislava 851 03
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.1997)
Ing. Peter Mattoš - člen
Lachova 32
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 05.10.1999)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 08.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 05.01.2006)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 08.02.2005 Skončenie funkcie: 15.12.2005
  (od: 06.01.2006 do: 05.01.2006)
Jana Rajnohová - člen
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
Vznik funkcie: 08.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 05.01.2006)
Jana Rajnohová - člen
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
Vznik funkcie: 08.02.2005 Skončenie funkcie: 15.12.2005
  (od: 06.01.2006 do: 05.01.2006)
Ing. Emil Škereň - člen
Kuklovská 7
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 05.10.1999)
Ing.arch. Peter Vavrica - podpredseda
Dlhá 57
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 21.07.1998)
Ing. Miroslav Zervan - člen
29.augusta 2263/15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 06.01.2006 do: 21.03.2007)
Ing. Miroslav Zervan - člen
29.augusta 2263/15
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 16.12.2005 Skončenie funkcie: 19.01.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na právny úkon je potrebná písomná forma a podpis vždy aspoň dvoch členov predstavenstva, pokiaľ nie je v stanovách určené inak.
  (od: 03.04.1996)
Základné imanie: 
120 000 000 Sk
  (od: 06.10.1999)
120 000 000 Sk
  (od: 03.04.1996 do: 05.10.1999)
Akcie: 
Počet: 120
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 12.05.2007)
Počet: 120
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 14.10.1996 do: 11.05.2007)
Počet: 120
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 03.04.1996 do: 13.10.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14.11.2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2K/18/2007-194 zo dňa 08. 11. 2007, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25CoKR 15/2007-222 zo dňa 14. 01. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008, vykonateľné dňa 14. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 16, IČO: 35 687 533. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Jesenského 17, 960 01 Zvolen. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2K/18/2007 zo dňa 05. 02. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008 súd JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Horná 32, 974 01 Banská Bystrica odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Matúša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 01.12.2021)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14.11.2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2K/18/2007-194 zo dňa 08. 11. 2007, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25CoKR 15/2007-222 zo dňa 14. 01. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008, vykonateľné dňa 14. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 16, IČO: 35 687 533. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Jesenského 17, 960 01 Zvolen. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2K/18/2007 zo dňa 05. 02. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008 súd JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Horná 32, 974 01 Banská Bystrica odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Matúša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 12.06.2008 do: 30.11.2021)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ivan Dlhopolec
Nám. SNP 27
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 23.09.2021
  (od: 01.12.2021)
JUDr. Matúš Boľoš
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.02.2008
  (od: 12.06.2008 do: 30.11.2021)
JUDr. Matúš Boľoš
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.02.2008 Skončenie funkcie: 23.07.2021
  (od: 01.12.2021 do: 30.11.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Tatiana Mikušová
Budatínska 19
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 29.04.2003
  (od: 30.07.2004)
Mária Beňušová
Čajkovského 14
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 08.02.2005
  (od: 22.03.2005)
Marcela Podhorová
Š. Moyzesa 499/8
Halič 985 11
Vznik funkcie: 20.01.2007
  (od: 22.03.2007)
Stanislav Ambrózy
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 17.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 05.11.2004)
Stanislav Ambrózy
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 17.06.2004 Skončenie funkcie: 14.10.2004
  (od: 06.11.2004 do: 05.11.2004)
Ing.arch. Juraj Dobrocký - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 06.10.1999 do: 29.07.2004)
Ing.arch. Juraj Dobrocký - člen
Dr. Vodu 21
Lučenec
Skončenie funkcie: 29.04.2003
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Ondrej Fiľo
Dobroč 210
Dobroč 985 53
Vznik funkcie: 29.04.2003
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Ondrej Fiľo
Dobroč 210
Dobroč 985 53
Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 17.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.1997)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 51
Bratislava 841 05
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.1997)
Tibor Kotek - člen
Rajčianska 10
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2002
  (od: 05.06.2002 do: 29.07.2004)
Tibor Kotek - člen
Rajčianska 10
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2002 Skončenie funkcie: 29.04.2003
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Peter Kresánek - predseda
Palisády 55
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 05.10.1999)
JUDr. Jozef Moravčík - člen
Bílikova 15
Bratislava
  (od: 06.10.1999 do: 04.06.2002)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
  (od: 06.10.1999 do: 21.03.2005)
Ing. Jozef Papanetz - predseda
Rúbanisko III/4
Lučenec
Skončenie funkcie: 08.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 21.03.2005)
Dušan Rajnoha
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
Vznik funkcie: 14.10.2004
  (od: 06.11.2004 do: 21.03.2005)
Dušan Rajnoha - predseda
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
Vznik funkcie: 14.10.2004
  (od: 22.03.2005 do: 16.02.2006)
Dušan Rajnoha - predseda
Jedľové Kostoľany 554
Jedľové Kostoľany 951 96
Vznik funkcie: 14.10.2004 Skončenie funkcie: 22.01.2006
  (od: 17.02.2006 do: 16.02.2006)
Ing. Miroslav Síbert - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava
  (od: 12.06.1997 do: 05.10.1999)
RNDr. Peter Smrek
Žabotova 10
Bratislava 811 04
  (od: 03.04.1996 do: 11.06.1997)
Ing. Hilda Vargová
Šándorova 3201/9
Bratislava - Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 23.01.2006 Skončenie funkcie: 19.01.2007
  (od: 22.03.2007 do: 21.03.2007)
Ing. Hilda Vargová
Šándorova 3201/9
Bratislava - Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 23.01.2006
  (od: 17.02.2006 do: 21.03.2007)
Mgr. Peter Polanský - člen
Na Václavce 34
Praha
Praha
  (od: 12.06.1997 do: 05.10.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1641
  (od: 03.04.1996)
Dodatok k osvedčeniu o založení spoločnosti spísanej dňa 08.03.1996, pod. č. N 36/96, Nz 28/96 vo forme notárskej zápisnice N 154/ 96, Nz 134/96 napísanej dňa 09.10.1996 notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 1641
  (od: 14.10.1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1997, priebeh ktorého bol overený do notárskej zápisnice č. N 74/97, Nz 72/97. Stary spis: Sa 1641
  (od: 12.06.1997)
Zmena stanov schválená valným rozhodnutím dňa 7.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 106/98, Nz 111/98 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (od: 22.07.1998)
Notárska zápisnica č. N 242/97, Nz 241/97 zo dňa 28.11.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.8.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 06.10.1999)
Notárska zápisnica N 93/00, Nz 85/00 spísaná dňa 6.4.2000 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám - zmena čl. 1 ods. 2, čl. 12 ods. 3.
  (od: 21.06.2000)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 18.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 134/2001.
  (od: 03.09.2001)
Notárska zápisnica č. N387/2001, Nz 383/2001, zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (od: 12.11.2001)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/18/2007-2864 zo dňa 16. 07. 2021, právoplatným dňa 23. 07. 2021 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica a uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/18/2007-3008 zo dňa 16. 09. 2021, právoplatným dňa 23. 09. 2021 ustanovuje správu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1475 v obchodnej spoločnosti Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 35 687 533.
  (od: 01.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  26.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)