Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10193/N

Obchodné meno: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 07.01.2003)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 07.01.2003)
IČO: 
36 550 949
  (od: 07.01.2003)
Deň zápisu: 
07.01.2003
  (od: 07.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.01.2003)
Predmet podnikania (činnosti): 
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
V súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, výkonávať činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (od: 05.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2006)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 31.10.2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 31.10.2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 31.10.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 31.10.2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 31.10.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 31.10.2013)
diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí
  (od: 31.10.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 31.10.2013)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 31.10.2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 31.10.2013)
reklamné a marketingové služby
  (od: 31.10.2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 31.10.2013)
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody
  (od: 31.10.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2003)
Mgr. Jozef Belický - Člen predstavenstva
Slnečná 1941/7
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 11.08.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.2023)
JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva
Sládkovičova 534/48
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 21.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
RNDr. Ján Krtík - podpredseda predstavenstva
Ružová 17
Levice 934 01
Vznik funkcie: 21.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
JUDr. Zoltán Hájos - člen predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Marek Hattas - Člen predstavenstva
Štúrova 41
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 21.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Ing. Marek Illéš - člen predstavenstva
Ždiarska 11
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 21.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein , ArtD. - Predseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 21.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.11.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.01.2003)
Dozorná rada: 
Juraj Mesko - člen dozornej rady
Partizánska 796/75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Mgr. Viktor Németh - člen dozornej rady
Sídl. Žitava 1400/6
Vráble 952 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
Dekana Dúbravického 1922/18A
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
PaedDr. Jozef Božik , PhD. - člen dozornej rady
Generála Svobodu 720/10
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Svodov 204
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Peter Štefan - člen dozornej rady
Krížna 636/1
Starý Tekov 936 25
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Mgr. Marcel Filaga - člen dozornej rady
Na Vŕšku 2239/25
Šurany 942 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Iván Farkas - člen dozornej rady
Malá Dolnosecká 116/18
Mužla 943 52
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Mgr. Peter Kolek - člen dozornej rady
Hodská 384/16
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ing. Ondrej Kurbel - člen dozornej rady
Malá ulička 2654/29
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2024)
Csaba Orosz - člen dozornej rady
Nová 30
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Ladislav Gódány - člen dozornej rady
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 23.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Ing. Ľudovít Novotný
Pažitná 472
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Miloslav Bališ
Perecká 13
Levice 934 01
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Ing. Jozef Flimel
Jantárová 10408/25
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
JUDr. Dana Petríková
Lipová 5083/4A
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Ing. Igor Gál
Horná 918/24
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2023)
Odštepný závod: 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (od: 17.11.2015)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 17.11.2015)
Vedúci: 
Margita Kršáková
Škultétyho 52
Nitra 949 12
Vznik funkcie: 29. 10. 2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2015)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda
  (od: 14.10.2017)
Sídlo: 
Kračanská cesta 1233
Dunajská Streda 929 01
  (od: 14.10.2017)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Sebő
Kračanská cesta 2265/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21. 1. 2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2017)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (od: 15.07.2021)
Sídlo: 
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
  (od: 15.07.2021)
Vedúci: 
Ing. František Nagy
Medová ulica 10867/14
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Šaľa
  (od: 12.11.2021)
Sídlo: 
P. Pázmaňa 4/64
Šaľa 927 00
  (od: 12.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Zoltán Szabó
Horné Saliby 1297
Horné Saliby 925 03
Vznik funkcie: 1. 10. 2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 09.12.2021)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 09.12.2021)
Vedúci: 
Jozef Földesi
Ružová 15
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1. 12. 2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany
  (od: 17.01.2024)
Sídlo: 
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
  (od: 17.01.2024)
Vedúci: 
Ing. Roman Richter
Bernolákova 2037
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 15. 1. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.01.2024)
 
 
Výška základného imania: 
176 033 653,04 EUR Rozsah splatenia: 176 033 653,04 EUR
  (od: 04.03.2009)
Akcie: 
Počet: 5303816
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 04.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 14.12.2005)
"Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 801 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM-429/2002 dňa 28.3.2002 a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO: 00156779 - odštepný závod Dunajská Streda, odštepný závod Galanta, odštepný závod Komárno, odštepný závod Levice, odštepný závod Nitra, odštepný závod Nové Zámky, odštepný závod Topoľčany, strediská prevádzky diaľkových vodovodov so sídlom v Jelke, Nových Zámkoch a Topoľčanoch a časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2275. Akciová spoločnosť preberá po zrušenom štátnom podniku aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM - 1306/2002 dňa 2.10.2002 časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Trnavská 32, Bratislava bola vložená do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie bola vložená do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kukučínova 13, Piešťany."
  (od: 16.03.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 1.4.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady - Ing. Zuzana Némethová, r.č. , Ing. Anton Pospíšek, r.č. , Ing. Ondrej Csanda, r.č. dňa 1.4.2003.
  (od: 16.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.7.2003 vo forme notárskej zápisnice N 298/2003, Nz 59902/2003, o zmenu stanov. Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 16.7.2003.
  (od: 16.03.2006)
Zánik funkcie členov predstavenstva - Ing. Vladimír Baláž, JUDr. Alexander Narancsik, Ing. Milan Skyva dňa 28.8.2003.
  (od: 16.03.2006)
Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Nové Zámky Štefana Chovana dňom 31.01.2004. Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Topoľčany Ing. Jozefa Horského dňom 22.01.2004.
  (od: 16.03.2006)
Osvedčením o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2018 vo forme notárskej zápisnice N 425/2018, Nz 19899/2018, NCRls 20294/2018, o zmene stanov spoločnosti bola zrušená organizačná zložka podniku Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - odštepný závod Komárno ku dňu 01.01.2019.
  (od: 01.01.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR