Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10193/N

Business name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 01/07/2003)
Registered seat: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (from: 01/07/2003)
Identification number (IČO): 
36 550 949
  (from: 01/07/2003)
Date of entry: 
01/07/2003
  (from: 01/07/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/07/2003)
Objects of the company: 
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
  (from: 01/07/2003)
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
  (from: 01/07/2003)
V súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, výkonávať činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/05/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2006)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 10/31/2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/31/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/31/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/31/2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/31/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/31/2013)
diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí
  (from: 10/31/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/31/2013)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 10/31/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/31/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/31/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/31/2013)
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody
  (from: 10/31/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/07/2003)
JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva
Sládkovičova 534/48
Topoľčany 955 01
From: 10/02/2019
  (from: 10/25/2019)
RNDr. Ján Krtík - podpredseda predstavenstva
Ružová 17
Levice 934 01
From: 10/02/2019
  (from: 10/25/2019)
JUDr. Zoltán Hájos - člen predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
From: 10/02/2019
  (from: 10/25/2019)
Ladislav Hroššo - člen predstavenstva
Jelšovce 213
Jelšovce 951 43
From: 10/02/2019
  (from: 10/25/2019)
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva
Pionierska 1408/28
Veľké Uľany 925 22
From: 10/02/2019
  (from: 10/25/2019)
Ing. Marek Illéš - člen predstavenstva
Ždiarska 11
Nitra 949 01
From: 10/02/2019
  (from: 10/25/2019)
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein - predseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
From: 10/02/2019
  (from: 01/16/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/07/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (from: 11/17/2015)
Registered seat: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (from: 11/17/2015)
Head: 
Margita Kršáková
Škultétyho 52
Nitra 949 12
From: 29.10.2015
  (from: 11/17/2015)
 
 
Name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda
  (from: 10/14/2017)
Registered seat: 
Kračanská cesta 1233
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/14/2017)
Head: 
Ing. Ladislav Sebő
Kračanská cesta 2265/48
Dunajská Streda 929 01
From: 21.1.2010
  (from: 10/14/2017)
 
 
Name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (from: 07/15/2021)
Registered seat: 
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
  (from: 07/15/2021)
Head: 
Ing. František Nagy
Medová ulica 10867/14
Nové Zámky 940 01
From: 1.1.2018
  (from: 07/15/2021)
 
 
Name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Šaľa
  (from: 11/12/2021)
Registered seat: 
P. Pázmaňa 4/64
Šaľa 927 00
  (from: 11/12/2021)
Head: 
Ing. Zoltán Szabó
Horné Saliby 1297
Horné Saliby 925 03
From: 1.10.2021
  (from: 11/12/2021)
 
 
Name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany
  (from: 11/23/2021)
Registered seat: 
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
  (from: 11/23/2021)
 
 
Name: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (from: 12/09/2021)
Registered seat: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (from: 12/09/2021)
Head: 
Jozef Földesi
Ružová 15
Levice 934 01
From: 1.12.2021
  (from: 12/09/2021)
 
 
Capital: 
176 033 653,04 EUR Paid up: 176 033 653,04 EUR
  (from: 03/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 5303816
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 03/04/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Jozef Belický
Slnečná 7/1941
Šaľa 927 05
From: 06/14/2019
  (from: 09/20/2019)
Ing. Marek Oremus
Slnečná 12
Šurany - Kostolný Sek 942 01
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Juraj Mesko
Partizánska 75/796
Topoľčianky 951 93
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Ing. Iveta Randziaková
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
Dekana Dúbravického 18A/1922
Močenok 951 31
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Svodov 204
Želiezovce 937 01
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Csaba Orosz
Nová 30
Šamorín 931 01
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Mgr. Zuzana Csadyová
Čierna Voda 412
Čierna Voda 925 06
From: 06/14/2019
  (from: 10/12/2019)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
JUDr. Filip Barbarič
Dlhá 13
Nitra 949 01
From: 06/14/2019
  (from: 07/17/2019)
Ing. Jozef Flimel
Jantárová 25/10408
Nové Zámky 940 02
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
JUDr. Dana Petríková
Palkovičová 4276
Topoľčany 955 01
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
Ing. Ľudovít Novotný
Pažitná 472
Ohrady 930 12
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
Mgr. Marián Trnka
Dolný Urban 31
Levice 934 01
From: 09/24/2019
  (from: 10/25/2019)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
From: 06/14/2019
  (from: 01/16/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/14/2005)
"Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 801 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM-429/2002 dňa 28.3.2002 a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO: 00156779 - odštepný závod Dunajská Streda, odštepný závod Galanta, odštepný závod Komárno, odštepný závod Levice, odštepný závod Nitra, odštepný závod Nové Zámky, odštepný závod Topoľčany, strediská prevádzky diaľkových vodovodov so sídlom v Jelke, Nových Zámkoch a Topoľčanoch a časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2275. Akciová spoločnosť preberá po zrušenom štátnom podniku aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM - 1306/2002 dňa 2.10.2002 časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Trnavská 32, Bratislava bola vložená do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie bola vložená do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kukučínova 13, Piešťany."
  (from: 03/16/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 1.4.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady - Ing. Zuzana Némethová, r.č. , Ing. Anton Pospíšek, r.č. , Ing. Ondrej Csanda, r.č. dňa 1.4.2003.
  (from: 03/16/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.7.2003 vo forme notárskej zápisnice N 298/2003, Nz 59902/2003, o zmenu stanov. Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 16.7.2003.
  (from: 03/16/2006)
Zánik funkcie členov predstavenstva - Ing. Vladimír Baláž, JUDr. Alexander Narancsik, Ing. Milan Skyva dňa 28.8.2003.
  (from: 03/16/2006)
Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Nové Zámky Štefana Chovana dňom 31.01.2004. Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Topoľčany Ing. Jozefa Horského dňom 22.01.2004.
  (from: 03/16/2006)
Osvedčením o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2018 vo forme notárskej zápisnice N 425/2018, Nz 19899/2018, NCRls 20294/2018, o zmene stanov spoločnosti bola zrušená organizačná zložka podniku Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - odštepný závod Komárno ku dňu 01.01.2019.
  (from: 01/01/2019)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person