Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10193/N

Obchodné meno: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (od: 07.01.2003)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 07.01.2003)
IČO: 
36 550 949
  (od: 07.01.2003)
Deň zápisu: 
07.01.2003
  (od: 07.01.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.01.2003)
Predmet činnosti: 
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
  (od: 07.01.2003)
V súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, výkonávať činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (od: 05.04.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2006)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (od: 31.10.2013)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 31.10.2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 31.10.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 31.10.2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 31.10.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 31.10.2013)
diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí
  (od: 31.10.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 31.10.2013)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 31.10.2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 31.10.2013)
reklamné a marketingové služby
  (od: 31.10.2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 31.10.2013)
výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody
  (od: 31.10.2013)
V súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má podnik právo hospodárenia, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí, obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2003)
JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva
Sládkovičova 534/48
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019)
RNDr. Ján Krtík - podpredseda predstavenstva
Ružová 17
Levice 934 01
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019)
JUDr. Zoltán Hájos - člen predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019)
Ladislav Hroššo - člen predstavenstva
Jelšovce 213
Jelšovce 951 43
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019)
Ing. Marek Illéš - člen predstavenstva
Ždiarska 11
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019)
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein - predseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 16.01.2020)
Mgr. Jozef Belický - Člen predstavenstva
Slnečná 1941/7
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 11.08.2023
  (od: 23.08.2023)
Mgr. Ferenc Andrássy - člen
Madácha 10
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 11.01.2008)
Mgr. Ferenc Andrássy - člen
Madácha 10
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 12.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Ing. Vladimír Baláž - predseda
Hornozoborská 173
Nitra
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.05.2004)
Ing. Peter Baláž - člen predstavenstva
Slobody 11
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 22.03.2018
  (od: 13.04.2018 do: 17.01.2019)
Ing. Peter Baláž - člen predstavenstva
Slobody 11
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 22.03.2018 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 17.01.2019)
Ing. Peter Baláž - člen predstavenstva
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 18.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 12.04.2018)
Ing. Peter Baláž - člen predstavenstva
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 18.03.2014 Skončenie funkcie: 22.03.2018
  (od: 13.04.2018 do: 12.04.2018)
Ing. Lucia Behuliaková - podpredseda
Palkovičova 10/A
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 01.04.2005)
Ing. Lucia Behuliaková - podpredseda
Palkovičova 10/A
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 01.04.2005)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - člen
Ľ. Okánika 4
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 06.02.2007
  (od: 06.03.2007 do: 07.03.2007)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - člen predstavenstva
Hodžova 36/403
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 07.04.2014)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - člen predstavenstva
Hodžova 36/403
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 05.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - podpredseda
Hodžova 36/403
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 06.02.2007
  (od: 09.10.2008 do: 23.03.2011)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - podpredseda
Hodžova 36/403
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 06.02.2007 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - podpredseda
Ľ. Okánika 4
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 06.02.2007
  (od: 08.03.2007 do: 08.10.2008)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - predseda predstavenstva
Fraňa Mojtu 42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 17.01.2019)
doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc. - predseda predstavenstva
Fraňa Mojtu 42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.03.2015 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 17.01.2019)
doc.Ing. Jozef Dvonč , CSc. - podpredseda predstavenstva
Fraňa Mojtu 42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2015)
doc.Ing. Jozef Dvonč , CSc. - podpredseda predstavenstva
Fraňa Mojtu 42
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.03.2014 Skončenie funkcie: 12.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
Ing. Ľubomír Fraňo - člen
Novomeského 7
Nitra
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 05.05.2004 do: 01.04.2005)
Ing. Ľubomír Fraňo - člen
Novomeského 7
Nitra
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 01.04.2005)
JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva
Sládkovičova 534/48
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 21.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 24.10.2019)
JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva
Sládkovičova 534/48
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 21.12.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva
Pionierska 1408/28
Veľké Uľany 925 22
Vznik funkcie: 07.05.2019
  (od: 04.06.2019 do: 24.10.2019)
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva
Pionierska 1408/28
Veľké Uľany 925 22
Vznik funkcie: 07.05.2019 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ing. Miroslav Habara - člen predstavenstva
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 07.04.2014)
Ing. Miroslav Habara - člen predstavenstva
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 08.04.2014 do: 13.04.2015)
Ing. Miroslav Habara - člen predstavenstva
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 26.03.2015
  (od: 14.04.2015 do: 13.04.2015)
JUDr. Zoltán Hájos - podpredseda predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 13.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 17.01.2019)
JUDr. Zoltán Hájos - podpredseda predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 13.03.2015 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 17.01.2019)
JUDr. Zoltán Hájos - predseda predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 24.10.2019)
JUDr. Zoltán Hájos - predseda predstavenstva
Sándora Petöfiho 48/4973
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.12.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ladislav Hroššo - člen predstavenstva
Jelšovce 213
Jelšovce 951 24
Vznik funkcie: 21.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 24.10.2019)
Ladislav Hroššo - člen predstavenstva
Jelšovce 213
Jelšovce 951 24
Vznik funkcie: 21.12.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Jozef Ivan - člen
Kvetná 30
Levice 934 01
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 20.10.2009)
Jozef Ivan - člen
Kvetná 30
Levice 934 01
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 03.08.2009
  (od: 21.10.2009 do: 20.10.2009)
Mgr. art. Otokar Klein - člen predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 27.03.2015
  (od: 14.04.2015 do: 17.01.2019)
Mgr. art. Otokar Klein - člen predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 27.03.2015 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 17.01.2019)
Mgr. art. Otokar Klein - podpredseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 21.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 24.10.2019)
Mgr. art. Otokar Klein - podpredseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 21.12.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Mgr. art. Otokar Klein - predseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 21.12.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 16.01.2020 do: 15.01.2020)
Mgr. art. Otokar Klein - predseda predstavenstva
Podzámska 11
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 15.01.2020)
Mgr. Ľuboš Kolárik - člen predstavenstva
Golianovo 490
Golianovo 951 08
Vznik funkcie: 18.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 03.07.2017)
Mgr. Ľuboš Kolárik - člen predstavenstva
Golianovo 490
Golianovo 951 08
Vznik funkcie: 18.03.2014 Skončenie funkcie: 19.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 03.07.2017)
Mgr. Miloslav Krajčík - člen predstavenstva
Kostolná 22
Dolné Lefantovce 951 45
Vznik funkcie: 19.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 24.10.2019)
Mgr. Miloslav Krajčík - člen predstavenstva
Kostolná 22
Dolné Lefantovce 951 45
Vznik funkcie: 19.06.2017 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
RNDr. Ján Krtík - člen predstavenstva
Ružová 17
Levice 934 01
Vznik funkcie: 21.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 24.10.2019)
RNDr. Ján Krtík - člen predstavenstva
Ružová 17
Levice 934 01
Vznik funkcie: 21.12.2018 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ján Lehota - člen
Cukrovarská 18/757
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 04.07.2007)
Ján Lehota - člen
Cukrovarská 18/757
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 13.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Zsolt Lukáč - člen
Slnečná 25
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 12.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 23.03.2011)
Ing. Zsolt Lukáč - člen
Slnečná 25
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 12.12.2007 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Ing. Zsolt Lukáč - podpredseda predstavenstva
Jánosa Aranya 5883/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 07.04.2014)
Ing. Zsolt Lukáč - podpredseda predstavenstva
Jánosa Aranya 5883/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 05.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
Ing. Zsolt Lukáč - predseda predstavenstva
Jánosa Aranya 5883/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 05.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2015)
Ing. Zsolt Lukáč - predseda predstavenstva
Jánosa Aranya 5883/19
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 05.03.2014 Skončenie funkcie: 12.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
Ladislav Mészáros - člen
Školská č. 472/74
Jelka
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 05.05.2004 do: 01.04.2005)
Ladislav Mészáros - člen
Školská č. 472/74
Jelka
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 01.04.2005)
Ing. Štefan Mišák - člen predstavenstva
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.12.2012
  (od: 26.01.2013 do: 03.07.2017)
Ing. Štefan Mišák - člen predstavenstva
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.12.2012 Skončenie funkcie: 19.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 03.07.2017)
Ing. Štefan Mišák - člen predstavenstva
Pod amfiteátrom 2/109
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 17.01.2019)
Ing. Štefan Mišák - člen predstavenstva
Pod amfiteátrom 2/109
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.06.2017 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 18.01.2019 do: 17.01.2019)
Ing. Imre Nagy - člen
Nábrežná 29
Nové Zámky
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 01.04.2005)
Ing. Imre Nagy - člen
Nábrežná 29
Nové Zámky
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 01.04.2005)
JUDr. Alexander Narancsik - člen
Kúpeľná 2183/50
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.05.2004)
Ing. Ivan Nemčík - člen
Belinského 7
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 01.04.2005)
Ing. Ivan Nemčík - člen
Belinského 7
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 01.04.2005)
Ing. Ján Podmanický - podpredseda
Priečna 9/770
Partizánske 958 04
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 07.03.2007)
Ing. Ján Podmanický - predseda
Priečna 9/770
Partizánske 958 04
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 08.03.2007 do: 23.03.2011)
Ing. Ján Podmanický - predseda
Priečna 9/770
Partizánske 958 04
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Ing. Ján Podmanický - predseda predstavenstva
Malá okružná 962/56
Partizánske 958 04
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 07.04.2014)
Ing. Ján Podmanický - predseda predstavenstva
Malá okružná 962/56
Partizánske 958 04
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 18.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
Ing. Tibor Pogány - predseda
Dunajská 5
Šamorín
Vznik funkcie: 28.08.2003
  (od: 05.05.2004 do: 07.03.2007)
Ing. Tibor Pogány - predseda
Dunajská 5
Šamorín
Vznik funkcie: 28.08.2003 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 08.03.2007 do: 07.03.2007)
Ing. Stanislav Segeč - člen
Partizánska 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 05.03.2007)
Ing. Stanislav Segeč - člen
Partizánska 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 06.02.2007
  (od: 06.03.2007 do: 05.03.2007)
Ing. Stanislav Segeč - člen a generálny riaditeľ
Partizánska 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.02.2008
  (od: 15.03.2008 do: 23.03.2011)
Ing. Stanislav Segeč - člen a generálny riaditeľ
Partizánska 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.02.2008 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Ing. Milan Skyva - člen
Hviezdoslavova 58
Zlaté Moravce
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.05.2004)
Ing. Vladimír Svrbický - člen
Lesná 18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 20.02.2007
  (od: 08.03.2007 do: 14.03.2008)
Ing. Vladimír Svrbický - člen
Lesná 18
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 20.02.2007 Skončenie funkcie: 20.02.2008
  (od: 15.03.2008 do: 14.03.2008)
Ing. Jozef Tarič - člen predstavenstva
Svíbová 4/3063
Bratislava 4 841 04
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 07.04.2014)
Ing. Jozef Tarič - člen predstavenstva
Svíbová 4/3063
Bratislava 4 841 04
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 18.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
Ing. Martin Tomčányi - člen predstavenstva
Jesenského 33/1092
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 07.06.2017)
Ing. Martin Tomčányi - člen predstavenstva
Jesenského 33/1092
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 15.02.2016
  (od: 08.06.2017 do: 07.06.2017)
Ing. Martin Tomčányi - člen predstavenstva
Jesenského 33/1092
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 19.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 03.06.2019)
Ing. Martin Tomčányi - člen predstavenstva
Jesenského 33/1092
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 19.06.2017 Skončenie funkcie: 06.05.2019
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Ing. Zuzana Trnková - člen predstavenstva
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 09.09.2009
  (od: 21.10.2009 do: 23.03.2011)
Ing. Zuzana Trnková - člen predstavenstva
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 09.09.2009 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Ing. Zuzana Trnková - člen predstavenstva
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 25.01.2013)
Ing. Zuzana Trnková - člen predstavenstva
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 15.02.2011 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 26.01.2013 do: 25.01.2013)
Mgr. Vladimír Vranovič - člen
Jilemnického 10/1348
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 13.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 23.03.2011)
Mgr. Vladimír Vranovič - člen
Jilemnického 10/1348
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 13.06.2007 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Peter Zrubec - člen
Michal nad Žitavou 153
Michal nad Žitavou 941 61
Vznik funkcie: 03.12.2004
  (od: 02.04.2005 do: 23.03.2011)
Peter Zrubec - člen
Michal nad Žitavou 153
Michal nad Žitavou 941 61
Vznik funkcie: 03.12.2004 Skončenie funkcie: 15.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva
Pionierska 1408/28
Veľké Uľany 925 22
Vznik funkcie: 02.10.2019 Skončenie funkcie: 10.08.2023
  (od: 23.08.2023 do: 22.08.2023)
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva
Pionierska 1408/28
Veľké Uľany 925 22
Vznik funkcie: 02.10.2019
  (od: 25.10.2019 do: 22.08.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 07.01.2003)
Odštepný závod: 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (od: 17.11.2015)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 17.11.2015)
Vedúci: 
Margita Kršáková
Škultétyho 52
Nitra 949 12
Vznik funkcie: 29.10.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2015)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda
  (od: 14.10.2017)
Sídlo: 
Kračanská cesta 1233
Dunajská Streda 929 01
  (od: 14.10.2017)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Sebő
Kračanská cesta 2265/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.1.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2017)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (od: 15.07.2021)
Sídlo: 
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
  (od: 15.07.2021)
Vedúci: 
Ing. František Nagy
Medová ulica 10867/14
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 1.1.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Šaľa
  (od: 12.11.2021)
Sídlo: 
P. Pázmaňa 4/64
Šaľa 927 00
  (od: 12.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Zoltán Szabó
Horné Saliby 1297
Horné Saliby 925 03
Vznik funkcie: 1.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany
  (od: 23.11.2021)
Sídlo: 
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
  (od: 23.11.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 09.12.2021)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 09.12.2021)
Vedúci: 
Jozef Földesi
Ružová 15
Levice 934 01
Vznik funkcie: 1.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 23.11.2021 do: 08.12.2021)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 23.11.2021 do: 08.12.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 08.04.2014 do: 11.11.2021)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 08.04.2014 do: 11.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Zuzana Trnková
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 7.3.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2014 do: 11.11.2021)
Ing. Zuzana Trnková
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 7.3.2014 Skončenie funkcie: 30.9.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Šaľa
  (od: 21.07.2020 do: 11.11.2021)
Sídlo: 
P. Pázmaňa 4/64
Šaľa 927 00
  (od: 21.07.2020 do: 11.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Dlhá nad Váhom 927 05
Vznik funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2020 do: 11.11.2021)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Dlhá nad Váhom 927 05
Vznik funkcie: 1.1.2018 Skončenie funkcie: 30.9.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany
  (od: 02.06.2004 do: 11.11.2021)
Sídlo: 
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
  (od: 02.06.2004 do: 11.11.2021)
Vedúci: 
Ing. Milan Šútora
Malá Okružná 967/80
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 1.5.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2004 do: 11.11.2021)
Ing. Milan Šútora
Malá Okružná 967/80
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 1.5.2004 Skončenie funkcie: 21.10.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021 do: 11.11.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (od: 01.01.2018 do: 14.07.2021)
Sídlo: 
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
  (od: 01.01.2018 do: 14.07.2021)
Vedúci: 
Ing. František Nagy
Krajná 5052/53
Nové Zámky 940 55
Vznik funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2018 do: 14.07.2021)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta
  (od: 16.01.2020 do: 20.07.2020)
Sídlo: 
P. Pázmaňa 4/64
Šaľa 927 00
  (od: 16.01.2020 do: 20.07.2020)
Vedúci: 
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Dlhá nad Váhom 927 05
Vznik funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2020 do: 20.07.2020)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta
  (od: 01.01.2018 do: 15.01.2020)
Sídlo: 
ul. P. Pázmanya 4
Šaľa 927 00
  (od: 01.01.2018 do: 15.01.2020)
Vedúci: 
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Dlhá nad Váhom 927 05
Vznik funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2018 do: 15.01.2020)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Komárno
  (od: 01.01.2018 do: 31.12.2018)
Sídlo: 
ul. Thalyho 2
Komárno 945 01
  (od: 01.01.2018 do: 31.12.2018)
Vedúci: 
Ing. František Nagy
Krajná 5052/53
Nové Zámky 940 55
Vznik funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2018 do: 31.12.2018)
Ing. František Nagy
Krajná 5052/53
Nové Zámky 940 55
Vznik funkcie: 1.1.2018 Skončenie funkcie: 31.12.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta
  (od: 20.05.2011 do: 31.12.2017)
Sídlo: 
ul. P. Pázmanya 4
Šaľa 927 00
  (od: 20.05.2011 do: 31.12.2017)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Fraňo
Novomeského 7/497
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 19.4.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2011 do: 31.12.2017)
Ing. Ľubomír Fraňo
Novomeského 7/497
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 19.4.2011 Skončenie funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2018 do: 31.12.2017)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Komárno
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2017)
Sídlo: 
ul. Thalyho 2
Komárno 945 01
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2017)
Vedúci: 
Martin Dananai
Janka Kráľa 27
Bánov 949 01
Vznik funkcie: 1.8.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2007 do: 31.12.2017)
Martin Dananai
Janka Kráľa 27
Bánov 949 01
Vznik funkcie: 1.8.2007 Skončenie funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2018 do: 31.12.2017)
Ing. Jozef Jarábek
34
Hurbanovo - Vík
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 10.08.2006)
Ing. Jozef Jarábek
34
Hurbanovo - Vík
Skončenie funkcie: 7.7.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2006 do: 10.08.2006)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (od: 01.06.2004 do: 31.12.2017)
Sídlo: 
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
  (od: 01.06.2004 do: 31.12.2017)
Vedúci: 
Martin Dananai
Janka Kráľa 27
Bánov 949 01
Vznik funkcie: 1.2.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2004 do: 31.12.2017)
Martin Dananai
Janka Kráľa 27
Bánov 949 01
Vznik funkcie: 1.2.2004 Skončenie funkcie: 1.1.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2018 do: 31.12.2017)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda
  (od: 13.03.2010 do: 13.10.2017)
Sídlo: 
Kračanská cesta 1233
Dunajská Streda 929 01
  (od: 13.03.2010 do: 13.10.2017)
Vedúci: 
Ing. Alexander Rácz
Kúpeľná 1221/62
Dunajská Streda
Skončenie funkcie: 31.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2010 do: 13.10.2017)
Ing. Ladislav Sebő
Kračanská cesta 2265/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 21.1.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2010 do: 13.10.2017)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (od: 08.04.2014 do: 16.11.2015)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 08.04.2014 do: 16.11.2015)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (od: 12.04.2011 do: 07.04.2014)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 12.04.2011 do: 07.04.2014)
Vedúci: 
Ing. Marek Buranský
Pri Dobrotke 25
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.3.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2011 do: 07.04.2014)
Ing. Marek Buranský
Pri Dobrotke 25
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.3.2011 Skončenie funkcie: 7.3.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 26.01.2013 do: 07.04.2014)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 26.01.2013 do: 07.04.2014)
Vedúci: 
Ľubomír Kamenár
J. Zemana 48/2365
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 1.1.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2013 do: 07.04.2014)
Ľubomír Kamenár
J. Zemana 48/2365
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 1.1.2013 Skončenie funkcie: 7.3.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 09.10.2008 do: 25.01.2013)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 09.10.2008 do: 25.01.2013)
Vedúci: 
Ing. Zuzana Trnková
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 11.9.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2008 do: 25.01.2013)
Ing. Zuzana Trnková
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 11.9.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2013 do: 25.01.2013)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta
  (od: 18.06.2008 do: 19.05.2011)
Sídlo: 
ul. P. Pázmanya 4
Šaľa 927 00
  (od: 18.06.2008 do: 19.05.2011)
Vedúci: 
Mgr. Roman Peťovský
Hollého 28/1846
Šaľa- Veča 927 05
Vznik funkcie: 1.3.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2008 do: 19.05.2011)
Mgr. Roman Peťovský
Hollého 28/1846
Šaľa- Veča 927 05
Vznik funkcie: 1.3.2008 Skončenie funkcie: 8.4.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2011 do: 19.05.2011)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (od: 21.12.2007 do: 11.04.2011)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 21.12.2007 do: 11.04.2011)
Vedúci: 
Ing. Juraj Gajdošík
Nábrežie mládeže 13/552
Nitra - Chrenová 949 01
Vznik funkcie: 1.12.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2007 do: 11.04.2011)
Ing. Juraj Gajdošík
Nábrežie mládeže 13/552
Nitra - Chrenová 949 01
Vznik funkcie: 1.12.2007 Skončenie funkcie: 23.3.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2011 do: 11.04.2011)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Dunajská Streda
  (od: 07.01.2003 do: 12.03.2010)
Sídlo: 
Kračanská cesta 1233
Dunajská Streda 929 01
  (od: 07.01.2003 do: 12.03.2010)
Vedúci: 
Ing. Alexander Rácz
Kúpeľná 1221/62
Dunajská Streda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 12.03.2010)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
  (od: 07.01.2003 do: 08.10.2008)
Sídlo: 
Ludanská 4
Levice 934 01
  (od: 07.01.2003 do: 08.10.2008)
Vedúci: 
Ing. Ernest Balla
Kvetná 32
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 08.10.2008)
Ing. Ernest Balla
Kvetná 32
Levice
Skončenie funkcie: 5.9.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2008 do: 08.10.2008)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta
  (od: 15.03.2008 do: 17.06.2008)
Sídlo: 
ul. P. Pázmanya 4
Šaľa 927 00
  (od: 15.03.2008 do: 17.06.2008)
Vedúci: 
Mgr. Roman Peťovský
Hollého 28/1846
Šaľa- Veča 927 05
Vznik funkcie: 1.3.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2008 do: 17.06.2008)
Ladislav Szabo
Kukučínova 36
Šaľa
Skončenie funkcie: 29.2.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2008 do: 17.06.2008)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta
  (od: 07.01.2003 do: 14.03.2008)
Sídlo: 
ul. P. Pázmanya 4
Šaľa 927 00
  (od: 07.01.2003 do: 14.03.2008)
Vedúci: 
Ladislav Szabo
Kukučínova 36
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 14.03.2008)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra
  (od: 07.01.2003 do: 20.12.2007)
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
  (od: 07.01.2003 do: 20.12.2007)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Segeč
Partizánska 21
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 20.12.2007)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany
  (od: 01.06.2004 do: 01.06.2004)
Sídlo: 
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
  (od: 01.06.2004 do: 01.06.2004)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2004 do: 01.06.2004)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
  (od: 07.01.2003 do: 31.05.2004)
Sídlo: 
Ľanová 17
Nové Zámky 940 01
  (od: 07.01.2003 do: 31.05.2004)
Vedúci: 
Štefan Chovan
Námestie Padlých hrdinov 49
Palárikovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 31.05.2004)
 
 
Názov: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Topoľčany
  (od: 07.01.2003 do: 31.05.2004)
Sídlo: 
Tovarnícka 2208
Topoľčany 955 55
  (od: 07.01.2003 do: 31.05.2004)
Vedúci: 
Ing. Jozef Horský
Nezábudkova 2062
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.01.2003 do: 31.05.2004)
 
 
Základné imanie: 
176 033 653,04 EUR Rozsah splatenia: 176 033 653,04 EUR
  (od: 04.03.2009)
5 303 816 000 Sk Rozsah splatenia: 5 303 816 000 Sk
  (od: 04.05.2004 do: 03.03.2009)
5 179 375 000 Sk Rozsah splatenia: 5 179 375 000 Sk
  (od: 07.01.2003 do: 03.05.2004)
Akcie: 
Počet: 5303816
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 04.03.2009)
Počet: 5303816
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 06.10.2004 do: 03.03.2009)
Počet: 5303816
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.05.2004 do: 05.10.2004)
Počet: 5179375
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (od: 07.01.2003 do: 03.05.2004)
Akcionár: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Flimel
Jantárová 25/10408
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
JUDr. Dana Petríková
Palkovičová 4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
Ing. Ľudovít Novotný
Pažitná 472
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
Mgr. Marián Trnka
Dolný Urban 31
Levice 934 01
Vznik funkcie: 24.09.2019
  (od: 25.10.2019)
Juraj Mesko - člen dozornej rady
Partizánska 796/75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Mgr. Viktor Németh - člen dozornej rady
Sídl. Žitava 1400/6
Vráble 952 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
Dekana Dúbravického 1922/18A
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
PaedDr. Jozef Božik , PhD. - člen dozornej rady
Generála Svobodu 720/10
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Svodov 204
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Peter Štefan - člen dozornej rady
Krížna 636/1
Starý Tekov 936 25
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Mgr. Marcel Filaga - člen dozornej rady
Na Vŕšku 2239/25
Šurany 942 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Iván Farkas - člen dozornej rady
Malá Dolnosecká 116/18
Mužla 943 52
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Mgr. Peter Kolek - člen dozornej rady
Hodská 384/16
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Ondrej Kurbela - člen dozornej rady
Malá ulička 2654/29
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Csaba Orosz - člen dozornej rady
Nová 30
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ladislav Gódány - člen dozornej rady
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 23.06.2023
  (od: 10.08.2023)
Ing. Karol Artner
Slávičie údolie 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Karol Artner
Slávičie údolie 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Karol Artner
Slávičie údolie 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 08.07.2011)
Ing. Karol Artner
Slávičie údolie 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 08.07.2011)
Ing. Vladimír Bakoš
Belecká 407/77
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 07.08.2013)
Ing. Vladimír Bakoš
Belecká 407/77
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 12.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ing. Vladimír Bakoš
Belecká 407/77
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 06.07.2016)
Ing. Vladimír Bakoš
Belecká 407/77
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 06.07.2016)
Ing. Vladimír Bakoš
Belecká 407/77
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 16.07.2019)
Ing. Vladimír Bakoš
Belecká 407/77
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Peter Baláž
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Peter Baláž
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Peter Baláž
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Ing. Peter Baláž
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ing. Peter Baláž
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.04.2014)
Ing. Peter Baláž
Slobody 11/1092
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 17.03.2014
  (od: 08.04.2014 do: 07.04.2014)
Mgr. Gabriel Bárdos - člen dozornej rady
Veterná 14
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 16.07.2019)
Mgr. Gabriel Bárdos - člen dozornej rady
Veterná 14
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Jozef Belický
Slnečná 7/1941
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 19.09.2019)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ing. Marián Borza
Ľudovíta Štúra 13/1566
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 09.02.2015)
Ing. Marián Borza
Ľudovíta Štúra 13/1566
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 10.02.2015 do: 09.02.2015)
Ing. Marián Borza
Rokošova 67/312
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Marián Borza
Rokošova 67/312
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Marián Borza
Rokošova 67/312
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Ing. Marián Borza
Rokošova 67/312
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ing. Mária Brathová, , CSc.
Tupolevova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
Ing. Mária Brathová, , CSc.
Tupolevova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Mgr. Zuzana Csadayová
Čierna Voda 412
Čierna Voda 925 06
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 11.10.2019)
Ing. Ondrej Csanda
Krajná 5
Nové Zámky
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 29.02.2004)
Ing. Štefan Čarný
Jadrová 13
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
Ing. Štefan Čarný
Jadrová 13
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Ing. Károly Domsitz
Dlhá 65
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Károly Domsitz
Dlhá 65
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 16.07.2019)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 16.07.2019)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Jozef Flimel
Andovce 518
Andovce 941 23
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
Ing. Jozef Flimel
Andovce 518
Andovce 941 23
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
Ing. Jozef Flimel
Jantárová 25/10408
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
Ing. Jozef Flimel
Jantárová 25/10408
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Božena Gábrišová
Šurianska 5
Šurany - Kostloný Sek 942 01
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Božena Gábrišová
Šurianska 5
Šurany - Kostloný Sek 942 01
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Božena Gábrišová
Šurianska 5
Šurany - Kostloný Sek 942 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Božena Gábrišová
Šurianska 5
Šurany - Kostloný Sek 942 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
Ing. Igor Gál
Horná 24/918
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ladislav Gódány
Amadeho Kračany 271
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 21.09.2010 do: 07.08.2013)
Ladislav Gódány
Amadeho Kračany 271
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 06.07.2016)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 06.07.2016)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 16.07.2019)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Ladislav Gódány
Amadeho Kračany 271
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 20.09.2010)
Ing. Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Amadého Kračany 930 03
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Amadého Kračany 930 03
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. František Gőgh - člen dozornej rady
Pionierska 28/1408
Veľké Úľany 925 22
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 03.06.2019)
Ing. František Gőgh - člen dozornej rady
Pionierska 28/1408
Veľké Úľany 925 22
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 06.05.2019
  (od: 04.06.2019 do: 03.06.2019)
Ing. Miroslav Habara
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Miroslav Habara
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Miroslav Habara
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Miroslav Habara
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Miroslav Habara
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 23.03.2011)
Ing. Miroslav Habara
Jasová 335
Jasová 941 34
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 14.02.2011
  (od: 24.03.2011 do: 23.03.2011)
Ing. Miroslav Habara - člen dozornej rady
Jasová 335
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 07.10.2016)
Ing. Miroslav Habara - člen dozornej rady
Jasová 335
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 21.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
JUDr. Zoltán Hájos
Sándora Petőfiho 4973/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 07.08.2013)
JUDr. Zoltán Hájos
Sándora Petőfiho 4973/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 12.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
JUDr. Zoltán Hájos
Sándora Petőfiho 4973/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.04.2015)
JUDr. Zoltán Hájos
Sándora Petőfiho 4973/48
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 12.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
JUDr. Jozef Haris
Lipová 4
Nesvady
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
JUDr. Jozef Haris
Lipová 4
Nesvady
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Július Horváth
Lesná 99/2018
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Július Horváth
Lesná 99/2018
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Július Horváth
Lesná 99/2018
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
Július Horváth
Lesná 99/2018
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
Klára Horváthová
Koháryho 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Klára Horváthová
Koháryho 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Klára Horváthová
Koháryho 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
Klára Horváthová
Koháryho 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
Klára Horváthová
Koháryho 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
Klára Horváthová
Koháryho 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ján Hulák
Šoporňa 1503
Šoporňa 925 52
Vznik funkcie: 10.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.12.2007)
Ján Hulák
Šoporňa 1503
Šoporňa 925 52
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Ján Hulák
Šoporňa 1503
Šoporňa 925 52
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ernest Hupka
Výčapy-Opatovce 85
Výčapy-Opatovce 951 44
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ernest Hupka
Výčapy-Opatovce 85
Výčapy-Opatovce 951 44
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 08.07.2011)
Ing. Róbert Izsóf
Dlhá nad Váhom 207
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 08.07.2011)
Ing. Štefan Jancsó
799
Neded 925 85
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 07.08.2013)
Ing. Štefan Jancsó
799
Neded 925 85
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 12.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ing. Štefan Jancsó
799
Neded 925 85
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 06.07.2016)
Ing. Štefan Jancsó
799
Neded 925 85
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 06.07.2016)
Ing. Štefan Jancsó
Neded 799
Neded 925 85
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 16.07.2019)
Ing. Štefan Jancsó
Neded 799
Neded 925 85
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Jozef Jarábek
Hurbanovo-Vík 34
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 19.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 03.04.2007)
Ing. Jozef Jarábek
Hurbanovo-Vík 34
Hurbanovo 947 01
Vznik funkcie: 19.10.2004 Skončenie funkcie: 10.02.2007
  (od: 04.04.2007 do: 03.04.2007)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Ružová 11/1184
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 16.07.2019)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Ružová 11/1184
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Jozef Káčer
Martin nad Žitavou 103
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Jozef Káčer
Martin nad Žitavou 103
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Tomáš Kósa
Nová Ves 12/2219
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Ing. Tomáš Kósa
Nová Ves 12/2219
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
František Kovács
Kúpeľná 1221/62
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 19.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 03.12.2007)
Imrich Kováč
Kesovský rad 51/1100
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 09.02.2015)
Imrich Kováč
Kesovský rad 51/1100
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 10.02.2015 do: 09.02.2015)
Imrich Kováč
Mojmírovce 1100
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Imrich Kováč
Mojmírovce 1100
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Imrich Kováč
Mojmírovce 1100
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Imrich Kováč
Mojmírovce 1100
Mojmírovce 951 15
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
Milan Krošlák
Malá Záhrada 287
Nové Sady 951 24
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Mgr. Milada Letašiová
Tbiliská 13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 07.08.2013)
Mgr. Milada Letašiová
Tbiliská 13
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 06.07.2016)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 06.07.2016)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 16.07.2019)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 16.01.2020 do: 15.01.2020)
Ing. Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 15.01.2020)
Ing. Ján Lőwy
A. Sipossa 28
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 09.02.2015)
Ing. Ján Lőwy
A. Sipossa 28
Šahy 936 01
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 10.02.2015 do: 09.02.2015)
Ing. Bohuš Malík
Majakovského 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 19.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 03.12.2007)
Ing. Bohuš Malík
Majakovského 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Ing. Bohuš Malík
Majakovského 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Bohuš Malík
Majakovského 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Ing. Bohuš Malík
Majakovského 1
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Mgr. Ladislav Maťašovský
Nová doba 927/26
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 10.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 07.08.2013)
Mgr. Ladislav Maťašovský
Nová doba 927/26
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 10.06.2011 Skončenie funkcie: 12.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Mgr. Ladislav Maťašovský
Nová doba 927/26
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.04.2015)
Mgr. Ladislav Maťašovský
Nová doba 927/26
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 13.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
Ing. Igor Matiašovský
Latorická 21
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
Ing. Igor Matiašovský
Latorická 21
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 06.07.2016)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 06.07.2016)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 16.07.2019)
Juraj Mesko
Partizánska 75
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Alexander Mézeš
Sídlisko SNP 956/35
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Alexander Mézeš
Sídlisko SNP 956/35
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Alexander Mézeš
SNP 35/956
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Alexander Mézeš
SNP 35/956
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Alexander Mézeš
SNP 35/956
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 08.07.2011)
Ing. Alexander Mézeš
SNP 35/956
Galanta 924 01
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 09.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 08.07.2011)
Ing. Jozef Mihalik
Cablkova 3303/10
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.04.2005)
Ing. Jozef Mihalik
Cablkova 3303/10
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Ing. Ján Michalides
D. Jurkoviča 1/2419
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Ing. Ján Michalides
D. Jurkoviča 1/2419
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Ing. Štefan Mišák
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Štefan Mišák
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Štefan Mišák
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Štefan Mišák
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Štefan Mišák
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 25.01.2013)
Ing. Štefan Mišák
Pod amfiteátrom 2
Levice 934 01
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 19.12.2012
  (od: 26.01.2013 do: 25.01.2013)
Ing. Nataša Nemcová
Karola Marxa 15
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Ing. Nataša Nemcová
Karola Marxa 15
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Zuzana Némethová
Mliečno 408
Šamorín
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 29.02.2004)
Ing. Martin Nemky - člen dozornej rady
Beethovenova 8
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 16.07.2019)
Ing. Martin Nemky - člen dozornej rady
Beethovenova 8
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Ľudovít Novotný
Pažitná 472
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
Ing. Ľudovít Novotný
Pažitná 472
Ohrady 930 12
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Ján Paulo
Jána Daloša 33/1351
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Ján Paulo
Jána Daloša 33/1351
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Péter Pázmány
Krížna 14
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 04.07.2007)
Ing. Péter Pázmány
Krížna 14
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 07.01.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Péter Pázmány
Krížna 14
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 05.08.2009)
Ing. Péter Pázmány
Krížna 14
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 04.06.2009
  (od: 06.08.2009 do: 05.08.2009)
JUDr. Dana Petríková
Palkovičová 4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 24.10.2019)
JUDr. Dana Petríková
Palkovičová 4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 14.09.2016 Skončenie funkcie: 23.09.2019
  (od: 25.10.2019 do: 24.10.2019)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 22/4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 20.09.2007
  (od: 04.12.2007 do: 02.11.2010)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 22/4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 20.09.2007 Skončenie funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 22/4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 20.09.2010
  (od: 03.11.2010 do: 23.10.2013)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 22/4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 20.09.2010 Skončenie funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 22/4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 17.09.2013
  (od: 24.10.2013 do: 07.10.2016)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 22/4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 17.09.2013 Skončenie funkcie: 14.09.2016
  (od: 08.10.2016 do: 07.10.2016)
Mgr. Dana Petríková
Palkovičova 4276
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 19.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 03.12.2007)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky
Vznik funkcie: 01.04.2003
  (od: 01.03.2004 do: 04.07.2007)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky
Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 02.07.2015)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 04.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 02.07.2015)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky 940 65
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Ing. Gejza Pischinger
Tyršova 6
Nové Zámky 940 65
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Juraj Plechlo
Wolkrova 23
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2003
  (od: 01.03.2004 do: 04.04.2005)
Ing. Juraj Plechlo
Wolkrova 23
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Ing. Anton Pospíšek
Landauova 24
Bratislava
Vznik funkcie: 07.01.2003
  (od: 07.01.2003 do: 29.02.2004)
Ing. Iveta Randziaková
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 15.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 16.07.2019)
Ing. Iveta Randziaková
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 15.06.2016 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Iveta Randziaková - člen dozorného orgánu
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 19.06.2014
  (od: 30.07.2014 do: 06.07.2016)
Ing. Iveta Randziaková - člen dozorného orgánu
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 19.06.2014 Skončenie funkcie: 08.06.2016
  (od: 07.07.2016 do: 06.07.2016)
Ing. Ladislav Rudický , PhD.
J. Gagarina 1786/37
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 05.06.2009
  (od: 06.08.2009 do: 19.05.2011)
Ing. Ladislav Rudický , PhD.
J. Gagarina 1786/37
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 05.06.2009 Skončenie funkcie: 15.04.2011
  (od: 20.05.2011 do: 19.05.2011)
Ing. Pavol Segeš
Mieru 1448/6
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Pavol Segeš
Mieru 1448/6
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Ing. Otakár Sneženka
Žabokreky nad Nitrou 558
Žabokreky nad Nitrou 958 52
Vznik funkcie: 25.06.2004
  (od: 05.04.2005 do: 04.07.2007)
Ing. Otakár Sneženka
Žabokreky nad Nitrou 558
Žabokreky nad Nitrou 958 52
Vznik funkcie: 25.06.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Michal Srnec
Slatina nad Bebravou 15
Slatina nad Bebravou 956 53
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Michal Srnec
Slatina nad Bebravou 15
Slatina nad Bebravou 956 53
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Michal Srnec
Slatina nad Bebravou 15
Slatina nad Bebravou 956 53
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 02.07.2015)
Michal Srnec
Slatina nad Bebravou 15
Slatina nad Bebravou 956 53
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 02.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 02.07.2015)
Michal Srnec
Slatinka nad Bebravou 15
Slatinka nad Bebravou 956 53
Vznik funkcie: 01.06.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Michal Srnec
Slatinka nad Bebravou 15
Slatinka nad Bebravou 956 53
Vznik funkcie: 01.06.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 09.06.2017
  (od: 04.07.2017 do: 16.07.2019)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 09.06.2017 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Štefan Štefek
Kopanická 21
Nitra-Janíkovce 949 07
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 29.06.2010)
Štefan Štefek
Kopanická 21
Nitra-Janíkovce 949 07
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 29.06.2010)
Štefan Štefek
Kopanická 21
Nitra-Janíkovce 949 07
Vznik funkcie: 03.06.2010
  (od: 30.06.2010 do: 07.08.2013)
Štefan Štefek
Kopanická 21
Nitra-Janíkovce 949 07
Vznik funkcie: 03.06.2010 Skončenie funkcie: 13.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.08.2013)
Ing. Štefan Štefek
Willermova 11
Nitra 949 07
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 08.08.2013 do: 07.04.2015)
Ing. Štefan Štefek
Willermova 11
Nitra 949 07
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 16.03.2015
  (od: 08.04.2015 do: 07.04.2015)
Ing. Zuzana Trnková
Hlboká 12
Levice 934 01
Vznik funkcie: 19.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 03.12.2007)
PaedDr. Roman Urbaník - člen dozornej rady
M. R. Štefánika 1/470
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 03.07.2015 do: 14.09.2015)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
M. R. Štefánika 1/470
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 05.06.2015
  (od: 15.09.2015 do: 16.07.2019)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
M. R. Štefánika 1/470
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 05.06.2015 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 16.07.2019)
Ing. Karol Varga
Michalská bašta 10
Nové Zámky 940 54
Vznik funkcie: 19.10.2004
  (od: 05.11.2004 do: 03.12.2007)
Ing. Daniel Végh
Nová Ves 2218/30
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 01.04.2003
  (od: 01.03.2004 do: 04.07.2007)
Ing. Daniel Végh
Nová Ves 2218/30
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 05.07.2007 do: 04.07.2007)
Mgr. Jozef Belický
Slnečná 7/1941
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Mgr. Jozef Belický
Slnečná 7/1941
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 20.09.2019 do: 09.08.2023)
Ing. Marek Oremus
Slnečná 12
Šurany - Kostolný Sek 942 01
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ing. Marek Oremus
Slnečná 12
Šurany - Kostolný Sek 942 01
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ladislav Gódány
Amadého Kračany 271
Kostolné Kračany 930 03
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Juraj Mesko
Partizánska 75/796
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Juraj Mesko
Partizánska 75/796
Topoľčianky 951 93
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Ing. Iveta Randziaková
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ing. Iveta Randziaková
Klátová Nová Ves 514
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ing. Peter Ďurica - člen dozornej rady
Babindol 141
Babindol 951 53
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
Dekana Dúbravického 18A/1922
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
PaedDr. Roman Urbánik - člen dozornej rady
Dekana Dúbravického 18A/1922
Močenok 951 31
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ing. Milan Došek - člen dozornej rady
Krásna Ves 262
Krásna Ves 956 53
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Svodov 204
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ing. Ondrej Juhász - člen dozornej rady
Svodov 204
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Csaba Orosz
Nová 30
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Csaba Orosz
Nová 30
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Mgr. Zuzana Csadyová
Čierna Voda 412
Čierna Voda 925 06
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Mgr. Zuzana Csadyová
Čierna Voda 412
Čierna Voda 925 06
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 12.10.2019 do: 09.08.2023)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ing. Eugen Szabó
Sobieskeho 54
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
JUDr. Filip Barbarič
Dlhá 13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
JUDr. Filip Barbarič
Dlhá 13
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 17.07.2019 do: 09.08.2023)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 22.06.2023
  (od: 10.08.2023 do: 09.08.2023)
Ľubomír Lőrincz
Horná 16/116
Santovka 935 87
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 16.01.2020 do: 09.08.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 14.12.2005)
"Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 801 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM-429/2002 dňa 28.3.2002 a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO: 00156779 - odštepný závod Dunajská Streda, odštepný závod Galanta, odštepný závod Komárno, odštepný závod Levice, odštepný závod Nitra, odštepný závod Nové Zámky, odštepný závod Topoľčany, strediská prevádzky diaľkových vodovodov so sídlom v Jelke, Nových Zámkoch a Topoľčanoch a časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2275. Akciová spoločnosť preberá po zrušenom štátnom podniku aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM - 1306/2002 dňa 2.10.2002 časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Trnavská 32, Bratislava bola vložená do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie bola vložená do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kukučínova 13, Piešťany."
  (od: 16.03.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 1.4.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady - Ing. Zuzana Némethová, r.č. , Ing. Anton Pospíšek, r.č. , Ing. Ondrej Csanda, r.č. dňa 1.4.2003.
  (od: 16.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.7.2003 vo forme notárskej zápisnice N 298/2003, Nz 59902/2003, o zmenu stanov. Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 16.7.2003.
  (od: 16.03.2006)
Zánik funkcie členov predstavenstva - Ing. Vladimír Baláž, JUDr. Alexander Narancsik, Ing. Milan Skyva dňa 28.8.2003.
  (od: 16.03.2006)
Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Nové Zámky Štefana Chovana dňom 31.01.2004. Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Topoľčany Ing. Jozefa Horského dňom 22.01.2004.
  (od: 16.03.2006)
Osvedčením o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2018 vo forme notárskej zápisnice N 425/2018, Nz 19899/2018, NCRls 20294/2018, o zmene stanov spoločnosti bola zrušená organizačná zložka podniku Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - odštepný závod Komárno ku dňu 01.01.2019.
  (od: 01.01.2019)
"Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 801 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis. č. KM-429/2002 dňa 28.3.2002 a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO: 00156779 - odštepný závod Dunajská Streda, odštepný závod Galanta, odštepný závod Komárno, odštepný závod Levice, odštepný závod Nitra, odštepný závod Nové Zámky, odštepný závod Topoľčany, strediská prevádzky diaľkových vodovodov so sídlom v Jelke, Nových Zámkoch a Topoľčanoch a časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2275. Akciová spoločnosť preberá po zrušenom štátnom podniku aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Trnavská 32, Bratislava bola vložená do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie bola vložená do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Kukučínova 13, Piešťany."
  (od: 14.12.2005 do: 15.03.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 1.4.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady - Ing. Zuzana Némethová, r.č. , Ing. Anton Pospíšek, r.č. , Ing. Ondrej Csanda, r.č. dňa 1.4.2003.
  (od: 14.12.2005 do: 15.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.7.2003 vo forme notárskej zápisnice N 298/2003, Nz 59902/2003, o zmenu stanov. Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 16.7.2003.
  (od: 14.12.2005 do: 15.03.2006)
Zánik funkcie členov predstavenstva - Ing. Vladimír Baláž, JUDr. Alexander Narancsik, Ing. Milan Skyva dňa 28.8.2003.
  (od: 14.12.2005 do: 15.03.2006)
Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Nové Zámky Štefana Chovana dňom 31.01.2004. Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Topoľčany Ing. Jozefa Horského dňom 22.01.2004.
  (od: 14.12.2005 do: 15.03.2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 07.01.2003 do: 13.12.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 1.4.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady - Ing. Zuzana Némethová, r.č. , Ing. Anton Pospíšek, r.č. , Ing. Ondrej Csanda, r.č. dňa 1.4.2003.
  (od: 01.03.2004 do: 13.12.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 16.7.2003 vo forme notárskej zápisnice N 298/2003, Nz 59902/2003, o zmenu stanov. Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 16.7.2003.
  (od: 04.05.2004 do: 13.12.2005)
Zánik funkcie členov predstavenstva - Ing. Vladimír Baláž, JUDr. Alexander Narancsik, Ing. Milan Skyva dňa 28.8.2003.
  (od: 05.05.2004 do: 13.12.2005)
Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Nové Zámky Štefana Chovana dňom 31.01.2004. Zánik funkcie vedúceho Odštepného závodu Topoľčany Ing. Jozefa Horského dňom 22.01.2004.
  (od: 01.06.2004 do: 13.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  25.09.2023
Dátum výpisu:  27.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)