Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10349/N

Obchodné meno: 
HYZA a.s.
  (od: 01.07.2007)
Sídlo: 
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
  (od: 01.07.2007)
IČO: 
31 562 540
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 13.05.1993)
maloobchodná a veľkoochodná činnosť s potravinárskymi výrobkami
  (od: 13.05.1993)
výkrm brojlerov
  (od: 13.05.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 09.12.1997)
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 01.07.2007)
výroba vaječných výrobkov a polotovarov
  (od: 01.07.2007)
veľkoobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami
  (od: 01.07.2007)
maloobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami
  (od: 01.07.2007)
maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami
  (od: 01.07.2007)
veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami
  (od: 01.07.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.07.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.07.2007)
spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny
  (od: 01.07.2007)
maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajciami
  (od: 01.07.2007)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (od: 01.07.2007)
obchodná činnosť: nákup a predaj jednodňovej hydiny, nákup a predaj kŕmnych zmesí
  (od: 01.07.2007)
mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania
  (od: 01.07.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2007)
spracovanie vajec
  (od: 01.07.2007)
spracovanie hydiny
  (od: 01.07.2007)
výroba a spracovanie hydinových produktov a majonézových výrobkov
  (od: 01.07.2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 01.07.2007)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 20.07.2016)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 20.07.2016)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 27.07.2019)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 27.07.2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 27.07.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.05.1993)
Ing. Jiří Šavrda - Podpredseda predstavenstva
Nová 491
Vítkov 749 01
Česká republika
Vznik funkcie: 04.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2020)
Ing. Jana Kojdová - Člen predstavenstva
Pribinova 1044/3
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2023)
PhDr. Simona Sokolová - Predseda predstavenstva
Příční 1004
Veľká Bystřice 782 53
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2020)
Ing. Milan Říha - Člen predstavenstva
Staropoštovská 1237
Vodňany 389 01
Česká republika
Vznik funkcie: 04.09.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.10.2020)
Ing. Michal Hájek - člen predstavenstva
Pod Vodojemem 855/5
Horka-Domky, Třebíč 674 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.12.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.02.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak ide o právny úkon v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
  (od: 16.08.2017)
Dozorná rada: 
Mgr. Erika Bobošíková
Jaselská 25/1769
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 06.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2022)
Mgr. Libor Němeček , Dr.
Královny Žofie 1692/17
Praha 4 148 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2022)
Ing. Josef Fanta
115
Dubany 530 02
Česká republika
Vznik funkcie: 25.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2023)
Výška základného imania: 
20 032 846,1183 EUR Rozsah splatenia: 20 032 846,1183 EUR
  (od: 24.02.2009)
Akcie: 
Počet: 168501
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 0,3319 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 105613
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 8,2985 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 159884
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5,2778 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,8874 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 979 087,8311 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 9 958 175,6622 EUR
  (od: 24.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím za kladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb.
  (od: 28.04.1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 398
  (od: 13.05.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.4.1995, bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.06.1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 16.10.1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 11. 10. 1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 24.02.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.09.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 25.09.1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.12.1997)
Na valnom zhromaždení dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.09.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.8.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.09.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.11.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.11.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.08.2002)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, 010 48 Žilina, IČO: 31 562 540 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou THP, a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 411 924 a obchodnou spoločnosťou Hydina a.s., so sídlom Potočná 1, 919 43 Cífer, IČO: 31 411 932 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností THP, a.s. a Hydina a.s. na obchodnú spoločnosť HYZA a.s. Žilina. Obchodná spoločnosť HYZA a.s. Žilina sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností THP, a.s. a Hydina a.s..
  (od: 01.07.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR