Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4185/B

Obchodné meno: 
Medirex, a.s.
  (od: 14.07.2007)
Sídlo: 
Holubyho 35
Pezinok 902 01
  (od: 10.09.2009)
IČO: 
35 766 450
  (od: 14.07.2007)
Deň zápisu: 
24.05.1999
  (od: 14.07.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.07.2007)
Predmet činnosti: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 04.01.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2007)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 04.01.2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.07.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 14.07.2007)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 14.07.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.07.2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.07.2007)
faktoring a forfaiting
  (od: 14.07.2007)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2007)
organizačné a technické zabezpečenie školení
  (od: 14.07.2007)
leasing technológií, prístrojov, automobilov
  (od: 14.07.2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 14.07.2007)
prenájom strojov, prístrojov, technológií, motorových vozidiel
  (od: 14.07.2007)
upratovacie služby
  (od: 14.07.2007)
pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2007)
poradenská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotníckeho materiálu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.07.2007)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 14.07.2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempoch triedy 3 a 4
  (od: 14.07.2007)
dopravná zdravotná služba
  (od: 14.07.2007)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení:
  (od: 14.07.2007)
a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore:
  (od: 14.07.2007)
klinická biochémia
  (od: 14.07.2007)
hematológia a transfuziológia
  (od: 14.07.2007)
klinická imunológia a alergológia
  (od: 14.07.2007)
lekárska genetika
  (od: 14.07.2007)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (od: 14.07.2007)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia
  (od: 02.02.2016)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (od: 01.05.2017)
konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní systémov riadenia kvality
  (od: 01.05.2017)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.05.2017)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.05.2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.05.2017)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.05.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2017)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
  (od: 01.05.2017)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - vykonávanie mikrobiologickej kontroly sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie
  (od: 01.05.2017)
kuriérske služby
  (od: 27.01.2018)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (od: 15.11.2018)
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (od: 15.11.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 20.08.2021)
Zaobchádzanie s liekmi v druhoch činnosti výrobe humánnych liekov a výrobe skúšaných humánnych liekov
  (od: 20.08.2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 26.01.2023)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.05.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.07.2007)
Ing. Jozef Gavlas , MSc. - Predseda predstavenstva
Sološnica 618
Sološnica 906 37
Vznik funkcie: 12.05.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2023)
Ing. Daniel Rušin - Člen predstavenstva
Na Vtáčniku 13853/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 12.05.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2023)
Ing. Martin Seman - Člen predstavenstva
Stierova 5
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
Vznik funkcie: 12.05.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoje meno, označenie funkcie a podpis.
  (od: 27.05.2023)
Prokúra: 
JUDr. Ivana Holičková
Cínová 2040/10A
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 30.09.2022 Skončenie funkcie: 30.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2022)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista" alebo „per procuram", prípadne skratky „p.p." alebo „ppa".
  (od: 26.11.2022)
Základné imanie: 
1 142 080 EUR Rozsah splatenia: 1 142 080 EUR
  (od: 19.12.2009)
Akcie: 
Počet: 344
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 19.12.2009)
Dozorná rada: 
MUDr. Radoslav Bardún
Muškátová 3803/27
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 01.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2018)
Dr. Hans Jakob Limbach
Bergstrasse 46
Heidelberg 691 20
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.05.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.06.2022)
RNDr. Elena Tibenská , PhD.
Mraziarenská 1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.05.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 103/99, Nz 103/99 zo dňa 16.4.1999 v súlade § 57, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
  (od: 14.07.2007)
Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 29.3.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ALOKA - SK, spol. s r.o. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.3.2000.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2001, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a prevode časti obchodného podielu. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.6.2001.
  (od: 14.07.2007)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2001.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2001, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva zo dňa 27.11.2001 č. 3403/2001-SOČ o udelení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - poliklinike.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2002 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2003.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.11.2003.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2004. Zánik funkcie konateľa MUDr. Ivana Slobodu dňa 8.9.2004.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004.
  (od: 14.07.2007)
Zvýšenie základného imania o 19 000 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 04.04.2005.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2006 - zvýšenie základného imania.
  (od: 14.07.2007)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 09.10.2006
  (od: 14.07.2007)
Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 18.08.2006
  (od: 14.07.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2007 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.
  (od: 14.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2007.
  (od: 08.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.9.2007.
  (od: 12.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.9.2007.
  (od: 13.09.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2007.
  (od: 22.12.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2009.
  (od: 21.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 176/2009, Nz 29820/2009 zo dňa 4.9.2009.
  (od: 10.09.2009)
Notárska zápisnica č. N 255/2009, Nz 43321/2009, NCRls 43962/2009 zo dňa 24.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení spoločnosti Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 35 766 450 (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou Laboratóriá, s. r. o., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO : 44 330 642 (zanikajúca spoločnosť). Spoločnosť Medirex, a.s. ako nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.11.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 256/2009, Nz 43333/2009, NCRls 43964/2009.
  (od: 19.12.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2011.
  (od: 15.09.2011)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou G-Lab, s.r.o., so sídlom Cabanova 5, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 442, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 12889/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Medirex, a.s. so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4185/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 579/2012, Nz 40055/2012 notárkou JUDr. Adrianou Papankovou zo dňa 29.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti G-Lab, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 07.11.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.05.2012.
  (od: 22.11.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2012. Notárska zápisnica č. N 578/2012, Nz 40039/2012 zo dňa 29.10.2012.
  (od: 04.01.2013)
Zmluva o zlúčení zo dňa 04.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 247/2013, Nz 7035/2013, NCRIs 7196/2013.
  (od: 12.03.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2014, Nz 10254/2014, NCRls 10446/2014 zo dňa 17.03.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2014, Nz 10257/2014, NCRls 10450/2014 zo dňa 17.03.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LABMED, a. s., so sídlom Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice, IČO: 35 857 650 a nástupníckou spoločnosťou Medirex, a. s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LABMED, a. s.
  (od: 01.04.2014)
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2014.
  (od: 18.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2015.
  (od: 02.02.2016)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2017, NZ 13632/2017, NCRls 13893/2017 zo dňa 24.4.2017.
  (od: 01.05.2017)
Notárska zápisnica č. N 321/2018, Nz 13284/2018, NCRls 13543/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2018.
  (od: 08.05.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 24.03.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
G-Lab, s.r.o.
Cabanova 5
Nitra 949 01
  (od: 07.11.2012)
HPL spol. s r.o.
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (od: 01.05.2017)
LABMED, a. s.
Magnezitárska 2/C
Košice 040 13
  (od: 01.04.2014)
Laboratória, s.r.o.
Holubyho 35
Pezinok 902 01
  (od: 24.03.2010)
M - Index s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
  (od: 01.05.2017)
SPV71, s.r.o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (od: 12.03.2013)
SPV72, s.r.o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
  (od: 12.03.2013)
SPVD121, s. r. o.
Rajská 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 01.07.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2023
Dátum výpisu:  28.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)