Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  154/L

Business name: 
GTB a.s.
  (from: 12/31/2001)
Registered seat: 
SNP 1
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 01/22/1993)
Identification number (IČO): 
31 578 802
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/22/1993
  (from: 01/22/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/22/1993)
Objects of the company: 
výkonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových stavieb
  (from: 01/22/1993)
vykonávanie občianskych stavieb
  (from: 01/22/1993)
pokrývačstvo a klampiarstvo
  (from: 01/22/1993)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/22/1993)
obkladačské práce, podlahárstvo, tepelné a hlukové izolácie
  (from: 01/22/1993)
výroba betónu a betonárskych výrobkov
  (from: 01/22/1993)
zámočníctvo, výroba oceľových síl a oceľových konštrukcií
  (from: 01/22/1993)
výroba komplexných úpravní vody
  (from: 01/22/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 01/22/1993)
výroba el. prístrojov-montáž a výroba rozvádzačov NN
  (from: 01/22/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/22/1993)
revízie elektrických zariadení do 1000 V
  (from: 01/22/1993)
obchod so stavebným materiálom
  (from: 01/22/1993)
obchod s náhranými dielmi na dopravno mechanizačné stroje
  (from: 01/22/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/09/1995)
prenájom stavebných strojov a motorových vozidiel
  (from: 10/09/1995)
prevádzkovanie stavebných strojov
  (from: 10/09/1995)
výroba nábytku a iných výrobkov
  (from: 10/09/1995)
oprava motorových vozidiel
  (from: 10/09/1995)
výroba a montáž elektrických zariadení priamovýhrevných elektrokotlov
  (from: 08/05/1996)
vykonávanie geologických prác : projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu vrátane realizácie vrtných prác pre tieto účely
  (from: 08/05/1996)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 08/05/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/05/1996)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/05/1996)
verejná cestná osobná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 08/05/1996)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 01/28/1998)
melioračné, rekultivačné a lesotechnické práce v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/1998)
vykonávanie poľnohospodárskych stavieb
  (from: 09/10/1998)
projektovanie ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  (from: 09/10/1998)
banská činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov, zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri tejto banskej činnosti
  (from: 11/22/1999)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živností viazaných
  (from: 12/31/2001)
obchod s tovarom všetkého druhu okrem živností koncesovaných
  (from: 12/31/2001)
kováčstvo
  (from: 12/31/2001)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/31/2001)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
sprostredkovanie obchodu a prác
  (from: 12/31/2001)
požičovňa osobných automobilov
  (from: 12/31/2001)
požičovňa ručného náradia
  (from: 12/31/2001)
výroba motorových vozidiel
  (from: 12/31/2001)
výroba nadstavieb montovaných na motorové vozidlá
  (from: 12/31/2001)
výroba, montáž a oprava vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 12/31/2001)
výroba, oprava a montáž manipulačných zariadení
  (from: 12/31/2001)
výroba, montáž a oprava mechanizmov na zimnú a letnú údržbu ciest a komunikácií
  (from: 12/31/2001)
vývoj motorových vozidiel, nadstavieb montovaných na motorové vozidlá, mechanizmov na zimnú a letnú údržbu ciest a komunikácií, manipulačných zariadení a vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 12/31/2001)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/20/2002)
poskytovanie leasingu
  (from: 12/20/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/20/2002)
Mgr. Tomáš Pešek - Chairman of the Board of Directors
Půlkruhová 813/34
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021)
Ing. Vlastislav Pánek - Vice-chairman of the Board of Directors
Mánesova 1277/5
Hradec Králové 500 02
Česká republika
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021)
Peter Blaško - Member of the Board of Directors
479
Dúbrava 032 12
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok koná predstavenstvo a to tak, že navonok za predstavenstvo konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 12/18/2013)
Capital: 
1 550 819,891008 EUR Paid up: 1 550 819,891008 EUR
  (from: 01/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 4672
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 01/16/2009)
Supervisory board: 
Miroslav Dorňák
V Dolině 393
Předboj 250 72
Česká republika
From: 05/06/2021
  (from: 05/22/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 9.11.1992 a rozh. zaklad. podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo § 172 a 175) a prijatím stanov.
  (from: 01/22/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.6.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 539
  (from: 10/09/1995)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 15.05.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 539
  (from: 08/05/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.5.1997 bola schválená zmena stanov .
  (from: 01/28/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/10/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 3.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/22/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 9.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/31/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 25.11.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2002)
Oznámením Okresného súdu Žilina zo dňa 31.05.2021 začal súd konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené pod Sp. zn.:26CbR/69/2021.
  (from: 06/22/2021)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/19/2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.2R 1/2013-475 z 11.10.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 08/28/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/04/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 2R 1/2013 zo dňa 27.05.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 08/28/2014)
Date of updating data in databases:  06/22/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person