Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8070/B

Business name: 
INSTA Management spol. s r.o.
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Registered seat: 
Technická 5
Bratislava 831 03
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Identification number (IČO): 
31 385 443
  (from: 12/20/1994)
Date of entry: 
12/20/1994
  (from: 12/20/1994)
Date of deletion: 
01/23/2008
  (from: 01/23/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/23/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, služieb a know how
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
činnosť organizačných, obchodných a ekonomických poradcov
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
investičná činnosť v stavebníctve
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
inžiniering pre stavebnú činnosť
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
výroba stolárska a nábytkárska
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
marketing a management
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
propagácia a reklama
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
služby realitnej kancelárie
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Partners: 
Ing. Peter Baliga
Deviata 8a
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Ing. Ján Lalik
Brnenská 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
JUDr. Pavel Poljovka
Pečnianska 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Baliga
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Ing. Ján Lalik
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
JUDr. Pavel Poljovka
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Ing. Peter Baliga
Deviata 8a
Bratislava
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Ing. Ján Lalik
Brnenská 15
Bratislava
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
JUDr. Pavel Poljovka
Pečnianska 13
Bratislava
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Capital: 
15 000 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k. ZSro 4308/02 zo dňa 10.01.2008, ktorým súd začína konanie o výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom: INSTA Management spol. s r. o. , So sídlom : Technická 5, 831 03 Bratislava, IČO : 31 385 443, v celom rozsahu z obchodného registra.
  (from: 01/23/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.6.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č. 513/91 Zb. Živnostenské oprávnenie vydané OÚ živnostenské odd.2 č.reg. 5065/94. Stary spis: S.r.o. 14915
  (from: 12/20/1994 until: 01/22/2008)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 190/00-191 zo dňa 19.4.2002 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka INSTA Management, spol. s r.o., Technická 5, Bratislava, IČO: 31 385 443. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Darinu Pokornú, advokátku, Bratislavská 101, Most pri Bratislave.
  (from: 04/30/2002 until: 01/22/2008)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person