Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13668/N

Business name: 
CRONOS, s.r.o.
  (from: 08/09/2000)
Registered seat: 
Jazerná 22
Šaľa 927 01
  (from: 11/19/2002)
Identification number (IČO): 
35 758 597
  (from: 12/14/1998)
Date of entry: 
12/14/1998
  (from: 12/14/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/1998)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/14/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/14/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/14/1998)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/14/1998)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 12/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/14/1998)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/14/1998)
demolácia a zemné práce
  (from: 12/14/1998)
činnosť colnej deklarácie
  (from: 12/14/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/14/1998)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (from: 12/14/1998)
administratívne práce
  (from: 12/14/1998)
upratovacie práce a sťahovanie nábytku
  (from: 12/14/1998)
leasingová činnosť
  (from: 12/14/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/14/1998)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem súdnych tlmočníkov
  (from: 12/14/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/14/1998)
baliace činnosti
  (from: 12/14/1998)
reprografické práce /kopírovacie a rozmnožovacie služby/
  (from: 12/14/1998)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 12/14/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/14/1998)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/14/1998)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
  (from: 12/14/1998)
záložne
  (from: 12/14/1998)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 12/14/1998)
Partners: 
Beata Pappová
Jazerná 22
Šaľa 927 01
Slovak Republic
  (from: 11/19/2002)
Contribution of each member: 
Beata Pappová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/19/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/14/1998)
Beata Pappová
Jazerná 22
Šaľa 927 01
From: 04/23/2002
  (from: 11/19/2002)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú navonok samostatne a v plnom rozsahu.
  (from: 12/14/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/14/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 10. 1998 v zmysle ust. § 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 12/14/1998)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 26.10.1999Notárska zápisnica N 293/99, Nz 287/99 zo dňa 10.12.1999.
  (from: 12/14/1999)
Notárska zápisnica N 11/2000, Nz 11/2000 zo dňa 14.1.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a odvolanie a menovanie konateľov.
  (from: 02/04/2000)
Dodatok zo dňa 7.3.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/22/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.2000, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov,osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia a zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 229/2000, Nz232/2000 napísanej dňa 28.7.2000 notárom JUDr. Juríkovou. Zmena obchodného mena z PERIMA, s.r.o. na CRONOS s.r.o.
  (from: 08/09/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy v časti sídlo, osvedčená do notárskej zápisnice N 286/2000 Nz 292/2000 zo dňa 26.10.2000.
  (from: 10/30/2000)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 23.04.2002 bola ukutočnená zmena sídla z: Veľké Úľany, Školská 601/16 na: Šaľa, Jazerná 22.
  (from: 11/19/2002)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person