Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8097/B

Business name: 
REPROGRAFIA, spol. s.r.o.
  (from: 07/15/2003)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo
Bratislava 824 05
  (from: 07/05/2005)
Identification number (IČO): 
31 385 745
  (from: 12/13/1994)
Date of entry: 
01/01/1995
  (from: 12/13/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1994)
Objects of the company: 
kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač, sadzba
  (from: 12/13/1994)
reprografické práce
  (from: 12/13/1994)
aranžérske práce
  (from: 12/13/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/13/1994)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
  (from: 12/13/1994)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
  (from: 12/13/1994)
Partners: 
Ing. Marián Haborák
Exnárova 35
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 09/20/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Marián Haborák
Amount of investment: 63 302 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 63 302 EUR
  (from: 12/02/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/13/1994)
Ing. Monika Kolčáková
Topoľčianska 5
Bratislava 851 05
From: 07/02/2004
  (from: 06/27/2017)
Ing. Marián Haborák
Exnárova 35
Bratislava 821 03
From: 10/24/2014
  (from: 12/02/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 12/13/1994)
Capital: 
63 302 EUR Paid up: 63 302 EUR
  (from: 01/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.11.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14943
  (from: 12/13/1994)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.12.1995, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.1996, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.9.1996. Stary spis: S.r.o. 14943
  (from: 03/21/1997)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 26.3.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 97/98, Nz 87/98. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.1998 v súlade s ust. Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 02/23/1999)
Notárska zápisnica č. N 137/01, Nz 129/01 zo dňa 23.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľov.
  (from: 09/03/2001)
Zánik funkcie konateľov Ing. Mariána Gondára, Mariána Poláka a Marty Gondárovej dňa 9. 4. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9. 4. 2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30. 5. 2002. Spoločenská zmluva zo dňa 30. 5. 2002.
  (from: 06/06/2003)
Zánik funkcie konateľov Ing. Karola Kardoša a Ing. Zoltána Izraela dňa 31.5.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2002. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 31.5.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o. na nové REPROGRAFIA, spol. s r.o.
  (from: 07/15/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2004. Funkcia konateľa Róberta Gála skončila 1.7.2004.
  (from: 08/06/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2004. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.09.2004.
  (from: 10/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2004 (schválenie prevodov obchodných podielov).
  (from: 01/05/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2005 - rozdelenie a prevod obchodného podielu.
  (from: 09/20/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2010.
  (from: 05/05/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.5.2010.
  (from: 06/19/2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2014
  (from: 12/02/2014)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person