Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  93/T

Business name: 
AGROSTAV Trnava, a. s.
  (from: 06/26/1992)
Registered seat: 
Mikovíniho 219/7
Trnava 917 01
  (from: 11/08/2023)
Identification number (IČO): 
31 416 195
  (from: 06/26/1992)
Date of entry: 
06/26/1992
  (from: 06/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/26/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 06/26/1992)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 06/26/1992)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/26/1992)
prevádzka hlavných melioračných zariadení závlah
  (from: 06/26/1992)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/26/1992)
zámočníctvo
  (from: 06/26/1992)
stolárstvo
  (from: 06/26/1992)
cestná motorová doprava-verejná cestná nákladná doprava
  (from: 02/14/1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/2002)
drevárska výroba
  (from: 10/06/2003)
impregnovanie dreva
  (from: 10/06/2003)
výroba stavebných hmôt a stavebných výrobkov
  (from: 10/06/2003)
montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
  (from: 10/06/2003)
oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 10/06/2003)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 10/06/2003)
vodoinštalatérstvo
  (from: 10/06/2003)
kúrenárske práce
  (from: 10/06/2003)
prenájom bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)
  (from: 10/06/2003)
pokrývačstvo
  (from: 10/06/2003)
izolatérstvo
  (from: 10/06/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/16/2002)
Miroslav Hrušovský - predseda predstavenstva
Slnečná 23/589
Šúrovce 919 25
From: 12/05/2014
  (from: 12/13/2014)
Mgr. Andrej Hrušovský
Slnečná 23/589
Šúrovce 919 25
From: 12/05/2014
  (from: 12/13/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom konajú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripoja svoje podpisy.
  (from: 09/29/2012)
Capital: 
26 765 EUR Paid up: 26 765 EUR
  (from: 02/12/2021)
Shares: 
Number of shares: 5353
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 EUR
  (from: 02/12/2021)
Stockholder: 
Miroslav Hrušovský
Slnečná 589/23
Šúrovce 919 25
  (from: 11/08/2023)
Supervisory board: 
Mgr. Zuzana Nádaská
Slnečná 23/589
Šúrovce 919 25
From: 12/05/2014
  (from: 02/12/2021)
Magdaléna Hrušovská
Slnečná 589/23
Šúrovce 919 25
From: 10/30/2023
  (from: 11/08/2023)
Ing. Andrea Hrušovská , PhD.
Slnečná 589/23
Šúrovce 919 25
From: 10/30/2023
  (from: 11/08/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť je založená v súlade s ust. § 766 a § 69 ods. 2 Obch. zákonníka zakladacou listinou spísanou formou notárskeho zápisu pred ŠN Trnava dňa 3.6.1992 pod č. N2 364/92 transformáciou Agrostav, š. p., ktorý podľa správnej rady z 3.6.1992 zaniká bez likvidácie. Stary spis: Sa 294
  (from: 06/26/1992)
Zmena stanov čl.3,4 schválená valným zhromaždením spoločnosti 11.4.1995. Stary spis: Sa 294
  (from: 02/14/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 18.04.1997.
  (from: 10/31/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.08.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 172/99, Nz 111/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/08/1999)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 28.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 216/02, Nz 188/02. Zmena sídla spoločnosti z 917 67 Trnava, Vajanského 22 na 917 01 Trnava, Priemyselná 2.
  (from: 09/16/2002)
Nové úplné znenie stanov schválená na zasadnutí VZ dňa 29.07.2003.
  (from: 10/06/2003)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person