Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14058/R

Business name: 
JESTA, s.r.o.
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Registered seat: 
č. 479
Sebedražie 972 05
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Identification number (IČO): 
36 330 477
  (from: 09/22/2003)
Date of entry: 
09/22/2003
  (from: 09/22/2003)
Person dissolved from: 
8.1.2007
  (from: 02/03/2007)
Date of deletion: 
02/03/2007
  (from: 02/03/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/03/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/22/2003)
Objects of the company: 
projektovanie nízkoteplotných vykurovacích systémov mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba a oprava kompresorov, čerpadiel, tepelných čerpadiel a nízkotlakových vykurovacích systémov mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie materiálov
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
kovoobrábanie
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
zámočníctvo
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
montáž a opravy regulačnej techniky
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba, montáž, oprava a údržba odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba, rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba, predaj a oprava strojných zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
lízing vlastných výrobkov
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
výroba pecí a horákov
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Partners: 
Ing. Jozef Huljak
Sitnianskeho 213/1
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Jozef Mečiar
Východná 13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
TATRAMAT a.s. IČO: 00 152 421
Hlavná 1416/28
Poprad
Slovak Republic
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Huljak
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Jozef Mečiar
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
TATRAMAT a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Ing. Jozef Huljak
Sitnianskeho 213/1
Prievidza 971 01
From: 09/22/2003
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Ing. Róbert Miško
Záhradná 531/49
Veľká Lomnica 059 52
From: 09/22/2003
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle obidvaja konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore, pričom pri podpisoch musí byť uvedená funkcia a plné meno a priezvisko.
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Supervisory board: 
Jozef Mečiar
Východná 13
Prievidza 971 01
From: 09/22/2003
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Ing. Peter Štrbian
Palárikova 13
Poprad 058 01
From: 09/22/2003
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Ing. František Jabrocký
Jarmočná 1295/21
Poprad 058 01
From: 09/22/2003
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 1K 58/2005-29 , zo dňa 30.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2007, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JESTA, s.r.o., so sídlom 972 05 Sebedražie č. 479, IČO: 36 330 477 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 02/03/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.2003 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/22/2003 until: 02/02/2007)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person