Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6088/V

Business name: 
IMEX - Lukáč slov., s.r.o. - v likvidácii
  (from: 11/04/1996 until: 07/11/2013)
IMEX - Lukáč slov., s.r.o.
  (from: 04/13/1995 until: 11/03/1996)
Registered seat: 
Moldavská cesta 8/A
Košice
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
Identification number (IČO): 
31 706 533
  (from: 04/13/1995)
Date of entry: 
04/13/1995
  (from: 04/13/1995)
Person dissolved from: 
11.9.2012
  (from: 07/12/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka
  (from: 07/12/2013)
Date of deletion: 
07/12/2013
  (from: 07/12/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/12/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod s farmaceutickými prípravkami a ich surovinami a fyzikálnymi a chemickými prístrojmi
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
veľkodistribúcia liečiv
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
Partners: 
IMEX - Lukáč spol. s r.o., zastúpená Ing. Jurajom Lukáčom, konateľom
Letohradská 8
Praha 7
Czech Republic
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
Contribution of each member: 
IMEX - Lukáč spol. s r.o., zastúpená Ing. Jurajom Lukáčom, konateľom
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/04/1996 until: 07/11/2013)
Individual managing director
  (from: 04/13/1995 until: 11/03/1996)
Ing. Vladimír Rajec
Pekinská 12
Košice
  (from: 04/13/1995 until: 11/03/1996)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje Ing. Vladimír Rajec a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - likvidátor.
  (from: 11/04/1996 until: 06/19/2007)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/13/1995 until: 11/03/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/31/1996
  (from: 11/04/1996)
 Liquidators:
Doc. JUDr. Ján Pirč , CSc.
Štrbská 4
Košice 040 01
From: 11/24/2009 Until: 07/12/2013
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Doc. JUDr. Ján Pirč , CSc.
Štrbská 4
Košice 040 01
From: 11/24/2009
  (from: 10/21/2010 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Rajec
Pekinská 12
Košice
  (from: 11/04/1996 until: 06/19/2007)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Rajec
Pekinská 12
Košice
Until: 12/28/2006
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/21/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 26K/18/2012-243 zo dňa 30.7.2012.
  (from: 07/12/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.2.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb. Zahraničný kapitál: 100 % Česká republika
  (from: 04/13/1995 until: 07/11/2013)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 11.10.1996 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 31.10. 1996. Deň vstupu do likvidácie: 31.10.1996 Zápis vstupu do likvidácie v obchodnom registri: 4.11.1996
  (from: 11/04/1996 until: 07/11/2013)
Okresný súd Košice I, uznesením č. k. 29Cbr 170/2007-54 zo dňa 15.4.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2009 menoval za likvidátora spoločnosti IMEX - Lukáč slov., s.r.o. - v likvidácii, Moldavská cesta 8/A, Košice, IČO: 31 706 533 Doc. JUDr. Jána Pirča, CSc., nar. 20.2.1957, trvale bytom: Štrbská 4, 040 01 Košice.
  (from: 10/21/2010 until: 07/11/2013)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person