Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8172/B

Business name: 
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
  (from: 07/09/2010)
Registered seat: 
Nám.SNP 10
Bratislava 814 65
  (from: 01/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 386 563
  (from: 01/12/1995)
Date of entry: 
01/12/1995
  (from: 01/12/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/1995)
Objects of the company: 
chirurgia - JIS s počtom 4 lôžka
  (from: 12/17/2013)
vnútorné lekárstvo, geriatria, klinická onkológia - JIS s počtom 4 lôžka
  (from: 12/17/2013)
ambulancie v odboroch: geriatria
  (from: 05/18/2013)
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: funkčná diagnostika
  (from: 05/18/2013)
lekárenstvo
  (from: 04/29/2004)
geriatria s počtom 8 lôžok
  (from: 05/18/2013)
pohostinská činnosť
  (from: 04/29/2004)
starostlivosť o deti a staršie osoby /bez poskytovania sociálnej starostlivosti/
  (from: 04/29/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/29/2004)
prenájom lekárskych prístrojov a nástrojov
  (from: 01/08/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení
  (from: 01/03/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/09/2006)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 11/09/2006)
organizovanie seminárov, prednášok a kurzov
  (from: 07/02/2008)
ambulancie v odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická psychológia, lekárska imunológia, nefrológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia - foniatria, psychiatria, reumatológia, plastická chirurgia, urológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfuziológia, klinická logopédia, angiológia
  (from: 05/21/2016)
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 11/20/2009)
zariadenie na poskytovanie jednodňovej starostlivosti v odbore: chirurgia
  (from: 11/20/2009)
stacionár v odbore: gerontopsychiatria s počtom 10 miest
  (from: 11/20/2009)
ústavná starostlivosť v odboroch: anesteziológia a resuscitácia s počtom 5 lôžok, chirurgia s počtom 28 lôžok, vnútorné lekárstvo s počtom 21 lôžok, klinická onkológia s počtom 16 lôžok, gerontopsychiatria s počtom 10 lôžok, oddelenie paliatívnej starostlivosti 15 lôžok, liečebňa pre dlhodobo chorých s počtom 20 lôžok, hospic s počtom 7 lôžok, dom ošetrovateľskej starostlivosti s počtom 10 lôžok
  (from: 11/20/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/24/2010)
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
  (from: 04/02/2014)
cievna chirurgia
  (from: 04/02/2014)
ambulancie v odboroch: chirurgia, klinická onkológia (bez poskytovania cytostatickej liečby - chemoterapie)
  (from: 06/25/2014)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/25/2018)
algeziologická ambulancia
  (from: 11/15/2020)
gynekologicko - pôrodnícka ambulancia
  (from: 11/15/2020)
Pneumologicko - ftizeologická ambulancia
  (from: 02/04/2021)
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore rá- diológia so sameraním na mamografické vyšetrenia
  (from: 12/29/2021)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia so zameraním na vyšet- renia ultrazvukom USG
  (from: 12/29/2021)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia so zameraním na skiagrafiu
  (from: 12/29/2021)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia so zameraním na stoma- tologickú rádiológiu (OPG)
  (from: 12/29/2021)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia so zameraním na počítačovú tomografiu (CT)
  (from: 12/29/2021)
Partners: 
Hospitalská rehoľa sv.Jána z Boha - Milosrdní bratia
Nám.SNP 9
Bratislava 814 65
Slovak Republic
  (from: 08/25/1998)
Contribution of each member: 
Hospitalská rehoľa sv.Jána z Boha - Milosrdní bratia
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/18/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/09/2001)
JUDr. Michal Tinák
115
Rovinka 900 41
  (from: 05/24/2022)
MUDr. František Špaček
Narcisova 799/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/23/2020
  (from: 11/26/2020)
Richard Macek
Vídeňská 228/7
Brno 639 00
Česká republika
From: 03/18/2014
  (from: 04/02/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení vystupovať, jednať,podpisovať a konať v mene spoločnosti najmenej dvaja tak, že k k menu spoločnosti pripoja svoj podpis a funkciu.
  (from: 06/14/2022)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/18/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 77/94, Nz 73/94 napísaná dňa 21.12.1994 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou v súlade s ust. §§ 57 ods.3, 105-153 zák.č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 15019
  (from: 01/12/1995)
Notárska zápisnica zo dňa 23.1.1995 č.N 12/95 a Nz 11/95 spísaná notárkou JUDr. Oľgou Fol- bovou. Notárska zápisnica zo dňa 14.3.1995 č.N 31/95 a Nz 30/95 spísaná notárkou Oľgou Folbovou, ktorou zakladateľ vkladá do spoločnosti hmotný investičný majetok v cene 9 583 158,31 Sk, notárska zápisnica N 72/95, Nz 70/95 zo dňa 29.5.1995. Starý spis: S.r.o. 15019
  (from: 06/01/1995)
Notárska zápisnica N 181/96, Nz 162/96 zo dňa 17.9.1996, rozhodnutie zakladateľa zo dňa 17.9.1996. Starý spis: S.r.o. 15019
  (from: 10/03/1996)
Dodatok č.4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 07/97, Nz 100/97 zo dňa 6.5.1997. Starý spis: S.r.o. 15019
  (from: 07/01/1997)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 168/97, Nz 157/97 zo dňa 25.06.1997. Starý spis: S.r.o. 15019
  (from: 07/28/1997)
Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 144/98, Nz 131/98 spísanej dňa 26.5.1998 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou a dodatok č. 7 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 287/98, Nz 269/98 spísanej dňa 17.8.1998 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/25/1998)
Notárska zápisnica N 225/2000, Nz 201/2000 zo dňa 25.9.2000.
  (from: 01/09/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 285/2002, NZ 250/2002 zo dňa 28.8.2002.
  (from: 04/09/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 206/2003, Nz 37913/2003 dňa 19.5.2003.
  (from: 04/29/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 172/2004, NZ 45629/2004 zo dňa 27.05.2004 - zmena obchodného mena z pôvodného na Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.
  (from: 06/26/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 249/2004, NZ 63479/2004 zo dňa 10.8.2004.
  (from: 08/17/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 141/2005, NZ 23122/2005, NCRls 22873/2005 napísanej dňa 24.05.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 06/14/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2006, Nz 37579/2006, NCRls 37436/2006 zo dňa 27.09.2006.
  (from: 11/09/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 114/2008, NZ 24621/2008, NCRls 24353/2008 napísanej dňa 10.6.2008.
  (from: 07/02/2008)
Notárska zápisnica č. N 4/2009, NZ 512/2009, NCRls 525/2009 zo dňa 12.01.2009.
  (from: 03/06/2009)
Notárska zápisnica N 167/2009, Nz 40273/2009 zo dňa 10.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka.
  (from: 11/20/2009)
Notárska zápisnica N 102/2010, Nz 21981/2010 zo dňa 18.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka.
  (from: 06/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2010, Nz 23449/2010, NCRls 23836/2010 zo dňa 30.06.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. na nové Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 278/2013, Nz 12819/2013, NCRls 13114/2013 zo dňa 19.04.2013.
  (from: 05/18/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 886/2013, Nz 47526/2013, NCRls 48366/2013 zo dňa 02.12.2013.
  (from: 12/17/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.03.2014.
  (from: 04/02/2014)
Notárska zápisnica č. N 110/2015, NZ 33295/2015 zo dňa 28.09.2015.
  (from: 10/06/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 175/2016, Nz 14346/2016 zo dňa 25.04.2016
  (from: 05/03/2016)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka N 379/ /2021, NZ 55258/2021 - Dodatok č. 33 k zakl. listine
  (from: 12/29/2021)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka N127/2022 Nz 14334/2022 - Dodatok č. 34 k zakl. listine
  (from: 06/14/2022)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person