Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13842/P

Business name: 
SOFTBASE, s.r.o.
  (from: 12/06/2002)
Registered seat: 
Kukorelliho 1505/50
Humenné 066 01
  (from: 11/25/2010)
SNP 65
Snina 069 01
  (from: 12/06/2002 until: 11/24/2010)
Identification number (IČO): 
36 482 919
  (from: 12/06/2002)
Date of entry: 
12/06/2002
  (from: 12/06/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/06/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/06/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/06/2002)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 12/06/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/06/2002)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 12/06/2002)
baliace činnosti
  (from: 12/06/2002)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/06/2002)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 12/06/2002)
finančný a operatívny leasing
  (from: 12/06/2002)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/06/2002)
organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 12/06/2002)
činnosť zábavných parkov a lunaparkov
  (from: 12/06/2002)
prevádzka športových zariadení
  (from: 12/06/2002)
pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
  (from: 12/06/2002)
reklamná činnosť
  (from: 12/06/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/06/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/06/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/06/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/06/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 12/06/2002)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/06/2002)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/06/2002)
omietkárske práce
  (from: 12/06/2002)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  (from: 12/06/2002)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 12/06/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/06/2002)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 12/06/2002)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 12/06/2002)
požičiavanie videokaziet na zmluvnom základe
  (from: 12/06/2002)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 12/06/2002)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 12/06/2002)
spracovanie údajov
  (from: 12/06/2002)
poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
  (from: 12/06/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/06/2002)
automatizované spracovanie dát - databanky
  (from: 12/06/2002)
návrh a výroba plagátov, letákov, reklamných tabúľ, bilboartov, výkladov, inzercie v médiách
  (from: 12/06/2002)
vydavateľské činnosti
  (from: 12/06/2002)
vydávanie kníh
  (from: 12/06/2002)
vydávanie novín
  (from: 12/06/2002)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 12/06/2002)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 12/06/2002)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 12/06/2002)
výroba nábytku
  (from: 12/06/2002)
výroba športového tovaru
  (from: 12/06/2002)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 12/06/2002)
Partners: 
Ing. Marek Dirbák
Kukorelliho 1505/52
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Vladimír Koťo
Kukorelliho 1505/52
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 07/29/2022)
Ing. Marek Dirbák
Kukorelliho 1505/52
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 12/06/2002 until: 05/25/2022)
Ing. Vladimír Koťo
Kukorelliho 1505/52
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 12/06/2002 until: 07/28/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Dirbák
  (from: 11/25/2010 until: 05/25/2022)
Ing. Marek Dirbák
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Vladimír Koťo
  (from: 11/25/2010 until: 07/28/2022)
Ing. Vladimír Koťo
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/29/2022)
Ing. Marek Dirbák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/06/2002 until: 11/24/2010)
Ing. Vladimír Koťo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/06/2002 until: 11/24/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/06/2002)
Ing. Marek Dirbák
Kukorelliho 1505/52
Humenné 066 01
From: 12/06/2002
  (from: 11/25/2010)
Ing. Vladimír Koťo
Kukorelliho 1505/52
Humenné 066 01
From: 12/06/2002
  (from: 11/25/2010)
Ing. Marek Dirbák
J. Bottu 152
Snina
From: 12/06/2002
  (from: 12/06/2002 until: 11/24/2010)
Ing. Vladimír Koťo
SNP 65
Snina
From: 12/06/2002
  (from: 12/06/2002 until: 11/24/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/06/2002)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/25/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/06/2002 until: 11/24/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.11.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/06/2002)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person