Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  698/S

Business name: 
Servis ST s.r.o.
  (from: 04/13/2006)
Registered seat: 
Areál PPS
Detva 962 12
  (from: 08/19/2004)
Identification number (IČO): 
36 028 207
  (from: 04/23/2002)
Date of entry: 
12/30/1997
  (from: 04/23/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoochod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/13/2006)
Erdal Halil Parlar
Peblinge Dossering 32 A
Kodaň 2200
Dánsko
From: 04/13/2006
  (from: 04/13/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ vlastnoručný podpis.
  (from: 04/13/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/13/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 243/97 napísanej na Notárskom úrade JUDr. Márie Vavráčovej v Detve, Tajovského 1444/11 dňa 05.11.1997 podľa §§ 57,105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Starý spis: Sro 11 676 . Na valnom zhromaždení konanom dňa 05.06.1998 bol schválený dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zakladateľská listina v zmysle ust. zák.č. 11/98 Z.z. . Zapisuje sa zmena členov dozornej rady v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2000 - dodatok č. 2. . Valné zhromaždenie dňa 26.05.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 3. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.02.2002 bola schválená zmena právnej formy z PPS TSN,s.r.o. so sídlom Areál PPS, Detva, IČO: 36 028 207 na PPS TSN, a.s. so sídlom Areál PPS, Detva, IČO: 36 028 207 podľa § 69b Obchodného zákonníka. . Forma akcií: na meno
  (from: 04/23/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.05.2002 v NZ 185/02, napísanej v notárskom úrade JUDr. Márii Vavráčovej, Tajovského 1444/11, Detva, rozhodlo o poverení predstavenstva o zvýšení základného imania v spoločnsoti v zmysle ust. § 210 Obch. zák. Najvyššia suma, o ktorú je možné zvýšiť základné imanie je 5. 400. 000,- Sk.
  (from: 10/14/2002)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.02.2005 bola prevedená časť podniku - odštepný závod označený SLAVIA TOOLS a.s., odštepný závod, na spoločnosť SLAVIA ENGINEERING, a.s., so sídlom Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva, IČO: 36 633 712.
  (from: 02/04/2005 until: 04/12/2006)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person