Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6130/V

Business name: 
CHOV DOBYTKA, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 04/28/1995 until: 06/13/2004)
Registered seat: 
Lastomír 072 37
  (from: 04/28/1995 until: 06/13/2004)
Identification number (IČO): 
31 707 009
  (from: 04/28/1995)
Date of entry: 
04/28/1995
  (from: 04/28/1995)
Date of deletion: 
06/14/2004
  (from: 06/14/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/14/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/28/1995)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 04/28/1995 until: 06/13/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 6130/V pri: Obchodné meno: CHOV DOBYTKA, spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: 072 37 Lastomír IČO: 31 707 009 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 4K 38/01-8 zo dňa 1.6.2001 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 14.6.2004.
  (from: 06/14/2004)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person