Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  122/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske obchodné družstvo
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
Poľnohospodárske družstvo Šúrovce
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
Sídlo: 
Šúrovce
  (od: 01.01.1991 do: 07.12.2010)
IČO: 
00 699 951
  (od: 01.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 01.01.1991)
Deň výmazu: 
08.12.2010
  (od: 08.12.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 08.12.2010)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1991)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
príležitostné poskytovanie služieb v doprave iným organizáciám (ide o sezónne využitie nákladnej dopravy).
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
Družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou (vnútrodružstevné predpisy.
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
Činnosti, na ktoré je treba povolenie podľa osobitných prepisov, môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
výroba a predaj mäsa, mäsových a údenárskych výrobkov
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
cestná motorová doprava
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
nepravidelná hromadná preprava osôb
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov machanizmami
  (od: 30.05.1996 do: 10.06.1997)
odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov machanizmami
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
Štefan Antal - člen
Valtašúrska 41/573
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Vladimír Bohunický - podpredseda
Krakovská 36/65
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Stanislav Černý - predseda
Hlohovská 163/13
Šúrovce
  (od: 01.01.1991 do: 10.02.1998)
Anna Ertlová - člen
Slnečná 594
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.02.1998)
Mária Haladová - člen
Nová 262
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Ľubomír Hrivnák - člen
Hornočepeňská
Sereď
  (od: 30.03.1993 do: 10.02.1998)
Milan Jobek - člen
Nová 237
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.02.1998)
Marek Kollár - člen
Varavská 3
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Helena Machová - člen
Varavská 716/20
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Miroslav Merica - podpredseda
Slnečná 24
Šúrovce
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
Ivan Mesároš - člen
Cukrovarská 7/147
Sereď
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Ľubomír Šarvaic - člen
Valtašúrska 41/573
Šúrovce
  (od: 30.03.1993 do: 10.06.1997)
Marek Kollár - náhradník
Varavská 3/702
Šúrovce
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Ivan Mesároš - náhradník
Cukrovarská 7/147
Sereď
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Jaroslav Brehovský - podpredseda
Pažitná 1013/11
Sereď
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Miroslav Lipták - člen
Krakovská 20/17
Šúrovce
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Ľubomíra Bojnáková - člen
Nová 28/249
Šúrovce
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Mária Ujhelyiová - člen
Varavská 22/714
Šúrovce
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Pavol Mrva - člen
Hlavná 13/270
Šúrovce
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Ján Klačo - člen
Nedárska 5/629
Šúrovce
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Stanislav Černý - predseda
Hlo-hovská 163/13
Šúrovce
  (od: 11.02.1998 do: 07.12.2010)
Milan Jobek - člen
Nová 237
Šúrovce
  (od: 11.02.1998 do: 07.12.2010)
Ľubomír Hrivnák - člen
Hornočepeňská
Sereď
  (od: 11.02.1998 do: 07.12.2010)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.01.1991 do: 29.03.1993)
Zapisované základné imanie: 
4 600 000 Sk
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.03.2007, č.k. 8K/24/99-526, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2007 bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.02.1999 pod č.k. 8K/24/99-37 po splnení rozvrhového uznesenia, čím bolo družstvo podľa § 254 ods. 2 písm.b) Obchodného zákonníka zrušené. Funkcie správcu konkurznej podstaty bol zbavený JUDr. Marián Haršány, so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava.
  (od: 08.12.2010)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 26.10.1990 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou /stratou vykázanou v účtovnej evidencii/ alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky /ďalej len strata/ a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom /použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva pod./ ručia za sratu jeho členovia a to do výšky trojmesačnej odmeny. Stary spis: Dr 392
  (od: 01.01.1991 do: 07.12.2010)
Členská schôdza dňa 30.9.1992 odsúhlasila stanovy družstva prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb. v súlade so Zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 392
  (od: 30.03.1993 do: 07.12.2010)
Členská schôdza konaná dňa 08.03.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 392
  (od: 30.05.1996 do: 07.12.2010)
Zmena stanov spoločnosti schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 25.03.1997.
  (od: 11.06.1997 do: 07.12.2010)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 24/99 zo dňa 18.02.1999 bol vyhlásený k o n k u r z na majetok dlžníka Poľnohospodárske obchodné družstvo Šúrovce, IČO: 00 699 951. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marián Haršány so sídlom Hlavná ul. 44, 917 00 Trnava.
  (od: 16.03.1999 do: 07.12.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  03.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)