Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  114/N

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Okresné stavebné bytové družstvo v Nových Zámkoch
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Sídlo: 
Nábrežná 22
Nové Zámky 940 01
  (od: 02.11.1987 do: 11.06.1995)
IČO: 
36 533 688
  (od: 02.11.1987)
Deň zápisu: 
19.11.1963
  (od: 02.11.1987)
Deň výmazu: 
12.06.1995
  (od: 12.06.1995)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 02.11.1987)
Predmet činnosti: 
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácia výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
pridelovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
údržba, opravy, rekonštrukcii a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
výrobu materiálov, stavebných dielcov, zariadení a výrobkov potrebných na výstavbu bytov a nebytových priestorov na modernizáciu a údržbu bytového fondu pre družstevný fond za odplatu pre občanov a organizácie.
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
príprava, zabezpečenie, realizácia výstavby bytov, domov
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
vodoinštalatérstvo
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
vykonávanie kúrenárskych prác, opravy, údržba, inštalácia ÚK
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
zámočnícke práce
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
skúška, montáž, opravy, revízie zdvíhacích zariadení-výťahy
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
opravy elektroinštalácií a bleskozvodov
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
oprava a revízie plynových spotrebičov
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
predstavenstvo
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
Ing. Imrich Alaxa
Nábrežná 29
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Ing. Imrich Alaxa - člen
Nábrežná 29
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Ing. Alexander Andrusko - člen
Červenej armády 47
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Ing. Teodor Bitter
Cyrilometodejská 20
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Veronika Bugriová
Leninova ul.
Šurany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Milan Ďuran
Krajná
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Juliana Farkašová - podpredseda
Lastovičia 15
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Ing. Július Galgóczi - člen
Petöfiho č. 113
Štúrovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 19.09.1994)
Ing. Michal Gladiš - predseda
Družstevná 47
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Ing. Július Grác - podpredseda
Novomestská 5
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Jozef Guliš
Žerotínova bašta 19
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
JUDr. Adriana Koštyálová
kpt.Nálepku 27
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Ladislav Kováč - člen
Nábrežná 15
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
František Kukla - člen
Krížna 7
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
František Kukla - predseda
Krížna 7
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Ivan Mikulec - člen
Mostná 6
Šurany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Alexander Oros - člen
Cyrilometódska 18
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Karol Pikler
Komsomolská 4
Palárikovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Karol Pikler - člen
Komsomolská 4
Palárikovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Ján Rosival
Gorkého 2
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Katarína Suchánková - člen
Partizánska 69
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Jozef Szegedi
sídl. Terasy I. A/2
Štúrovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 19.09.1994)
Jozef Szegedi
sídl.Terasy I. A/2
Štúrovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Ing. Dušan Šmigura - 2.podpredseda
ul.MDŽ 20
Šurany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Zoltán Takács - člen
Družstevná 27
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Imrich Tonka
SNP 54
Nové Zámky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1987 do: 12.08.1992)
Konanie: 
V mene družstva koná predstavenstvo. Právne úkokny predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisujú za družstvo predseda (prípadne podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
Zapisované základné imanie: 
500 000 Sk
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
Základný členský vklad: 
5 000 Sk
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stavebné bytové družstvo so sídlom Nábrežná 22, Nové Zámky, bolo zrušené rozhodnutím zhromaždenia delegátov na zasadnutí dňa 24.11.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 263/94, Nz 190/94, bez likvidácie, rozdelením na dve družstvá: Novozámocké bytové družstvo so sídlom Nábrežná 22, Nové Zámky a Občianske bytové družstvo so sídlom Školská 2, Šurany. Zhromaždenie delegátov schválilo protokol o rozdelení majetku a rozdelení členskej základne na nové právne subjekty, ktoré v zmysle tohto protokolu preberajú známe i neznáme záväzky zrušeného družstva. V Y M A Z U J E S A : celý zápis v odd. Dr. vl.č. l693/P pri obchodnom mene : Stavebné bytové družstvo so sídlom Nábrežná 22, Nové Zámky. Stary spis: Dr 243
  (od: 12.06.1995)
Stanovy prijaté na Zhromaždení delegátov 25.4.1991. Stary spis: Dr 243
  (od: 13.08.1992 do: 11.06.1995)
Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch zo dňa 27.9.1963 č.176/1963 -R. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave ku dňu 1.1.1973 s týmto družstvom boli zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov Nové Zámky ( Db 33 ) -Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p.Elektrosvit Nové Zámky ( Db 47 ) -Stavebné bytové družstvo číslo 3, Nové Zámky ( Db 69 ) -Stavebné bytové družstvo občanov IV.v Nových Zámkoch ( Db 88 ) -Stavebné bytové družstvo občanov č.6 Nové Zámky ( Db 232 ) -Stavebné bytové družstvo občanov v Kolte ( Db 247 ) -Stavebné stabilizačné svojpomocné bytové družstvo pri Pozemných stavbách n.p.stavebnovýrobná správa v Nových Zámkoch ( Db 323 ) -Stavebné bytové družstvo občanov v Dvoroch nad Žitavou ( Db 379 ) -Stavebné bytové družstvo pre nízkopodlažnú zástavbu v Nových Zámkoch ( Db 412 ) Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 zák.č.109/64 Zb. dal súhlas k zlúčeniu. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 15.12.1972 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave ku dňu 1.1.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Stavebné bytové družstvo pracovníkov Štátneho majetku n.p. v Mikuláši, hospodárstvo Semerovo ( Db 337 ) Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 20.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových drusžtiev v Bratislave zo dňa 3.7.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov výrobného družstva Remesloslužba, Nové Zámky ( Db 363 ) Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 31.8.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 9.10.1973 č.2614/73 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov v Tvrdošovciach ( Db 308 ) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972 dohody o zlúčení zo dňa 16.4.74 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.4.1974 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Stavebné bytové družstvo č.2 Nové Zámky ( Db 51 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 29.6.74 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.7.1974 s týmto družstvom je zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov mesta Šurany ( Db 84 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972 dohody o zlúčení zo dňa 17.3.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.5/812/75/Pš zo dňa 4.4.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ČSD v Nových Zámkoch ( Db 115 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 24.9.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.9.75 s týmto družstvom s účinnosťou od 1.10.1975 sú zlúčené tieto družstvá: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri podnikoch Miestneho hospodárstva v Nových Zámkoch ( Db 59 ) -Stavebné bytové družstvo pracovníkov pri závode TOS Jasová ( Db 372 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 24.3.1976 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.10.1975 s týmto družstvom je dňom 1.4.1976 zlúčené: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Strojovej a traktorovej stanici v Nových Zámkoch ( Db 281 ) Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave uznesením predstavenstva č.47/23 zo dňa 23.2.1977 podľa § 91 ods.2 zák.č.37/71 Zb. súhlasil s tým, aby s týmto družstvom bolo zlúčené dňom 31.3.1977: -Družstvo pre výstavbu a správu garáži mesta Nové Zámky ( Db 437 ) -Okresné poľnohospodárske stavebné bytové družstvo so sídlom v Nových Zámkoch (Db 452) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 10.4.1980 dohody o zlúčení zo dňa 8.12.80 a podľa uznesenia Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.43/564 zo dňa 25.8.1972 s účinnosťou od 1.1.1981 je s týmto družstvom zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov v Štúrove ( Db 210 ) Predstavenstvo SZBD na svojom 39.zasadnutí, konanom dňa 25.2.1981 po prerokovaní súhrnej správy o ukončení likvidácie Okresného výstavbového bytového družstva pri Okresnom poľnohospodárskom združení v Nových Zámkoch v likvidácii, podľa čl.13 Smerníc SZBD z 31.8.1978 na vykonanie likvidácie družstva, uznesením č.38/14 schválilo: -prevod majetku Okresného vystavbového bytového družstva pri Okresnom poľnohospodárskom združení v Nových Zámkoch v likvidácii na Stavebné bytové družstvo občanov Nové Zámky ako na právneho nástupcu likvidovanej organizácie ( Db 309 ) Stanovy: Zhromaždenie delegátov dňa 15.12.1988 schválilo nové stanovy družstva podľa zákona č.94/88 Zb.o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 30. 4. 1992 boli schválené stanovy prispôsobené ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 243
  (od: 20.09.1994 do: 11.06.1995)
Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného národného výboru v Nových Zámkoch zo dňa 27.9.1963 č.176/1963 -R. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave ku dňu 1.1.1973 s týmto družstvom boli zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov Nové Zámky ( Db 33 ) -Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p.Elektrosvit Nové Zámky ( Db 47 ) -Stavebné bytové družstvo číslo 3, Nové Zámky ( Db 69 ) -Stavebné bytové družstvo občanov IV.v Nových Zámkoch ( Db 88 ) -Stavebné bytové družstvo občanov č.6 Nové Zámky ( Db 232 ) -Stavebné bytové družstvo občanov v Kolte ( Db 247 ) -Stavebné stabilizačné svojpomocné bytové družstvo pri Pozemných stavbách n.p.stavebnovýrobná správa v Nových Zámkoch ( Db 323 ) -Stavebné bytové družstvo občanov v Dvoroch nad Žitavou ( Db 379 ) -Stavebné bytové družstvo pre nízkopodlažnú zástavbu v Nových Zámkoch ( Db 412 ) Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 zák.č.109/64 Zb. dal súhlas k zlúčeniu. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 15.12.1972 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave ku dňu 1.1.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Stavebné bytové družstvo pracovníkov Štátneho majetku n.p. v Mikuláši, hospodárstvo Semerovo ( Db 337 ) Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 20.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových drusžtiev v Bratislave zo dňa 3.7.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov výrobného družstva Remesloslužba, Nové Zámky ( Db 363 ) Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 31.8.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 9.10.1973 č.2614/73 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov v Tvrdošovciach ( Db 308 ) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972 dohody o zlúčení zo dňa 16.4.74 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.4.1974 s týmto družstvom bolo zlúčené: -Stavebné bytové družstvo č.2 Nové Zámky ( Db 51 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 29.6.74 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.7.1974 s týmto družstvom je zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov mesta Šurany ( Db 84 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972 dohody o zlúčení zo dňa 17.3.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.5/812/75/Pš zo dňa 4.4.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ČSD v Nových Zámkoch ( Db 115 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 24.9.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.9.75 s týmto družstvom s účinnosťou od 1.10.1975 sú zlúčené tieto družstvá: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri podnikoch Miestneho hospodárstva v Nových Zámkoch ( Db 59 ) -Stavebné bytové družstvo pracovníkov pri závode TOS Jasová ( Db 372 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.9.1972, dohody o zlúčení zo dňa 24.3.1976 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.10.1975 s týmto družstvom je dňom 1.4.1976 zlúčené: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Strojovej a traktorovej stanici v Nových Zámkoch ( Db 281 ) Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave uznesením predstavenstva č.47/23 zo dňa 23.2.1977 podľa § 91 ods.2 zák.č.37/71 Zb. súhlasil s tým, aby s týmto družstvom bolo zlúčené dňom 31.3.1977: -Družstvo pre výstavbu a správu garáži mesta Nové Zámky ( Db 437 ) -Okresné poľnohospodárske stavebné bytové družstvo so sídlom v Nových Zámkoch (Db 452) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 10.4.1980 dohody o zlúčení zo dňa 8.12.80 a podľa uznesenia Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.43/564 zo dňa 25.8.1972 s účinnosťou od 1.1.1981 je s týmto družstvom zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov v Štúrove ( Db 210 ) Predstavenstvo SZBD na svojom 39.zasadnutí, konanom dňa 25.2.1981 po prerokovaní súhrnej správy o ukončení likvidácie Okresného výstavbového bytového družstva pri Okresnom poľnohospodárskom združení v Nových Zámkoch v likvidácii, podľa čl.13 Smerníc SZBD z 31.8.1978 na vykonanie likvidácie družstva, uznesením č.38/14 schválilo: -prevod majetku Okresného vystavbového bytového družstva pri Okresnom poľnohospodárskom združení v Nových Zámkoch v likvidácii na Stavebné bytové družstvo občanov Nové Zámky ako na právneho nástupcu likvidovanej organizácie ( Db 309 ) Stanovy: Zhromaždenie delegátov dňa 15.12.1988 schválilo nové stanovy družstva podľa zákona č.94/88 Zb.o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Ako členovia prispievajú na úhradu vzniklých strát: 1/.Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. 2/.Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,-Kčs v jednom roku. 3/.Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000,-Kčs. Stary spis: Dr 243
  (od: 02.11.1987 do: 19.09.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)