Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  103/T

Obchodné meno: 
TAZ COBURG, a.s., v likvidácii
  (od: 23.08.1999 do: 15.05.2001)
TAZ COBURG, a.s.
  (od: 14.06.1995 do: 22.08.1999)
Sídlo: 
Coburgova 84
Trnava 917 48
  (od: 14.06.1995 do: 15.05.2001)
IČO: 
34 122 842
  (od: 14.06.1995)
Deň zápisu: 
14.06.1995
  (od: 14.06.1995)
Deň výmazu: 
16.05.2001
  (od: 16.05.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.06.1995)
Predmet činnosti: 
maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory, mobilné stroje
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
obchodné poradenstvo
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory a mobilné stroje
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
obchodné poradenstvo
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
biologické a bakteriologické čistenie vôd
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1 000 V, vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov, v objektoch triedy "A"
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok prevádzkových tlakových nádob stabilných skupiny A do najvyššieho pracovného pretlaku 2,5 MPa
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
vykonávanie revízií a skúšok zariadení na skladovanie a prepravu plynov na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov, na rozvod plynov a na spotrebu plynov spaľovaním. Médium O2 , N2 , zemný plyn, CO2 , Cl2 C2 H2 .
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
zámočníctvo
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
kúrenárske práce
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
vodoinštaletérstvo
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
plynoinštaletérstvo
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
elektroinštalácie
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
výroba a rozvod stlačeného vzduchu
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
rozvod a distribúcia elektrickej energie, tepla a plynov
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 23.08.1999 do: 15.05.2001)
predstavenstvo
  (od: 07.11.1997 do: 22.08.1999)
predstavenstvo
  (od: 14.06.1995 do: 06.11.1997)
Ing. Juraj Bobrík , CSc. - predseda
Donnerova 21
Bratislava
  (od: 14.06.1995 do: 17.12.1995)
Ing. Dušan Gašparík - člen
Na hlinách 42
Trnava
  (od: 14.06.1995 do: 17.12.1995)
Ing. Jozef Majský - člen
Topoľčianska 31
Bratislava 851 01
  (od: 18.12.1995 do: 22.08.1999)
JUDr.Ing. Jozef Majský - predseda
Budatínska 33
Bratislava 851 06
  (od: 18.12.1995 do: 22.08.1999)
Ing. Milan Repčík - člen
A.Kubinu 2
Trnava
  (od: 14.06.1995 do: 17.12.1995)
Ing. Milan Repčík - člen
A.Kubinu 2
Trnava 917 01
  (od: 18.12.1995 do: 22.08.1999)
Ing. Antonín Stoják - podpredseda
Planckova 4
Bratislava
  (od: 14.06.1995 do: 17.12.1995)
Ing. Anton Škorupa - člen
Pod Hájom 961/23
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 18.12.1995 do: 06.11.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 07.11.1997 do: 22.08.1999)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom sú potrebné dva podpisy členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúcich, pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 14.06.1995 do: 06.11.1997)
Základné imanie: 
6 000 000 Sk
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
1 000 000 Sk
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
Akcie: 
Počet: 6000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Miroslav Bagin - podpredseda
Botanická 5685/8
Trnava
  (od: 14.06.1995 do: 17.12.1995)
Oľga Balážová - člen
Čajkovského 43
Trnava 917 08
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
Ing. Ľuboš Braniša - člen
Clementisova 34
Trnava
  (od: 24.06.1996 do: 06.11.1997)
Ing. Ladislav Hrnek - člen
Budatínska 33
Bratislava
  (od: 18.12.1995 do: 23.06.1996)
Ing. Mária Hrušková - člen
Golianova 33
Trnava
  (od: 14.06.1995 do: 17.12.1995)
Ing. Július Pribylinec - člen
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (od: 18.12.1995 do: 23.06.1996)
Ing. Július Pribylinec - člen
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (od: 24.06.1996 do: 06.11.1997)
Ing. František Soviš - člen
Saratovská 17
Bratislava
  (od: 18.12.1995 do: 23.06.1996)
Ing. František Soviš , CSc. - člen
Saratovská 17
Bratislava
  (od: 24.06.1996 do: 06.11.1997)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen
  (od: 14.06.1995 do: 23.06.1996)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
Milan Zetocha - člen
Koperníkova 24
Trnava
  (od: 18.12.1995 do: 23.06.1996)
Milan Zetocha - člen
Koperníkova 24
Trnava
  (od: 24.06.1996 do: 06.11.1997)
Milan Zetocha - podpredseda
Koperníkova 24
Trnava 917 00
  (od: 07.11.1997 do: 15.05.2001)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 30.7.1999
  (od: 23.08.1999 do: 15.05.2001)
Dátum vstupu do likvidácie: 30.7.1999
  (od: 16.05.2001 do: 15.05.2001)
 Likvidátor:
Ing. Gabriela Gašparíková
Koniarekova 12
Trnava 917 00
  (od: 23.08.1999 do: 15.05.2001)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (od: 23.08.1999 do: 15.05.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
So súhlasom správcu dane zo dňa 14.05.2001 a na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 13/00 zo dňa 31.10.2000, ktorým bol zamietnutý návrh na konkurz spoločnosti TAZ Coburg a.s. v likvidácii, Coburgova 84, Trnava, IČO: 34 122 842 pre nedostatok majetku sa podľa § 68 ods. 3 písm. f, Obch. zák. táto spoločnosť zrušuje. Podľa § 68 ods. 1,2 Obch. zák. vymazuje sa dňom 16.05.2001 z obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd Sro vo vložke č. 103/T celý zápis pri subjekte TAZ Coburg, a.s. v likvidácii, Coburgova 84, Trnava, IČO: 34 122 842..
  (od: 16.05.2001)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľa o založení a.s. osvedčené vo forme Notárskej zápisnici zo dňa 24.2.1995 číslo N 50/95, Nz 48/95. Stary spis: Sa 328
  (od: 14.06.1995 do: 15.05.2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.12.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 392/95, Nz 384/95. Stary spis: Sa 328
  (od: 18.12.1995 do: 15.05.2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.01.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnocou N 8/96, Nz 8/96. Stary spis: Sa 328
  (od: 24.06.1996 do: 15.05.2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 152/96, Nz 143/96 schválilo zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti). Stary spis: Sa 328
  (od: 29.07.1996 do: 15.05.2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.08.1997, ktorého priebeh je spísaný do notárskej zápisnice č. N 78/97, Nz 44/97 schválilo zmenu stanov.
  (od: 07.11.1997 do: 15.05.2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 851/99, Nz 839/99 schválilo zrušenie spoločnosti s likvidáciou.
  (od: 23.08.1999 do: 15.05.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  04.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)