Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13840/N

Business name: 
KARENIS, s.r.o.
  (from: 05/09/2003)
Registered seat: 
Ružová 20
Nitra 949 01
  (from: 11/09/2006)
Novozámocká 67
Nitra 949 05
  (from: 05/09/2003 until: 11/08/2006)
Identification number (IČO): 
36 552 437
  (from: 05/09/2003)
Date of entry: 
05/09/2003
  (from: 05/09/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/09/2003)
Objects of the company: 
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 05/09/2003)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 05/09/2003)
spracovanie údajov
  (from: 05/09/2003)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 05/09/2003)
poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
  (from: 05/09/2003)
služby súvisiace s databázami
  (from: 05/09/2003)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 05/09/2003)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 05/09/2003)
organizovanie kurzov a školení v oblasti počítačov a výpočtovej techniky
  (from: 05/09/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 05/09/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/09/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/09/2003)
prenájom nebytových priestorov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 05/09/2003)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 05/09/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 05/09/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 05/09/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 05/09/2003)
organizovanie spoločenských, kultúrnych a zábavných podujatí
  (from: 05/09/2003)
predaj motorových vozidiel
  (from: 05/09/2003)
prenájom automobilov
  (from: 05/09/2003)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 05/09/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/09/2003)
finančný a operatívny leasing
  (from: 05/09/2003)
prenájom strojov, prístrojov a strojových zariadení
  (from: 05/09/2003)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/09/2003)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 05/09/2003)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/09/2003)
sekretárske a administratívne práce
  (from: 05/09/2003)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 05/09/2003)
súkromné domácnosti s domácim personálom
  (from: 05/09/2003)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (solárium, fittnescentrum)
  (from: 05/09/2003)
predaj alko a nealko nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 05/09/2003)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 05/09/2003)
výroba a dodávka jedál (príprava jedál alebo hostín na mieste, ktoré si určí zákazník)
  (from: 05/09/2003)
donášková a zásielková služba
  (from: 05/09/2003)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 05/09/2003)
technik požiarnej ochrany
  (from: 03/01/2006)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 11/09/2006)
bezpečnostný technik
  (from: 11/09/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
  (from: 11/09/2006)
oprava, predaj a výmena autoskiel
  (from: 11/09/2006)
čistenie interiérov a exteriérov automobilov
  (from: 11/09/2006)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 08/26/2016)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 08/26/2016)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení ekektrických
  (from: 08/26/2016)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 08/26/2016)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečností
  (from: 08/26/2016)
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie viazačov bremien Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologockej techniky Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
  (from: 08/26/2016)
Opravy, plnenie a revízie hasiaceho prístrojov
  (from: 08/26/2016)
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 08/26/2016)
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
  (from: 08/26/2016)
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 08/26/2016)
Dohľad nad pracovnými podmienkami
  (from: 07/26/2018)
Partners: 
JUDr. Karol Jenis
Ružová 20
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 10/17/2020)
Jozef Jenis
Jelenec 667
Jelenec 951 73
Slovak Republic
  (from: 10/17/2020)
Jozef Jenis
Jelenec 667
Jelenec 951 73
Slovak Republic
  (from: 05/09/2003 until: 09/02/2020)
Ľudmila Jenisová
Ružová 20
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/2016 until: 09/02/2020)
JUDr. Karol Jenis
Ružová 20
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 05/09/2003 until: 10/16/2020)
Jozef Jenis
Jelenec 667
Jelenec 951 73
Slovak Republic
  (from: 09/03/2020 until: 10/16/2020)
Contribution of each member: 
JUDr. Karol Jenis
( peňažný vklad )
  (from: 08/26/2016 until: 10/16/2020)
JUDr. Karol Jenis
Amount of investment: 796 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 796 EUR
  (from: 10/17/2020)
Jozef Jenis
Amount of investment: 49 204 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 49 204 EUR
  (from: 10/17/2020)
Jozef Jenis
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 05/09/2003 until: 11/08/2006)
JUDr. Karol Jenis
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/09/2003 until: 11/08/2006)
Jozef Jenis
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 11/09/2006 until: 04/27/2009)
JUDr. Karol Jenis
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/09/2006 until: 04/27/2009)
Jozef Jenis
Amount of investment: 4 647,148643 EUR Paid up: 4 647,148643 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 08/25/2016)
JUDr. Karol Jenis
Amount of investment: 1 991,635133 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 08/25/2016)
Jozef Jenis
Amount of investment: 4 648 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 648 EUR
  (from: 08/26/2016 until: 09/02/2020)
Ľudmila Jenisová
Amount of investment: 1 196 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 196 EUR
  (from: 08/26/2016 until: 09/02/2020)
Jozef Jenis
Amount of investment: 5 844 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 844 EUR
  (from: 09/03/2020 until: 10/16/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/09/2003)
Jozef Jenis
Jelenec 667
Jelenec 951 73
From: 05/09/2003
  (from: 08/26/2016)
Jozef Jenis
Ružová 20
Nitra
From: 05/09/2003
  (from: 05/09/2003 until: 08/25/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/09/2003)
Procuration: 
JUDr. Karol Jenis , Od: 09.05.2003
Ružová 20
Nitra 949 01
  (from: 05/09/2003 until: 09/02/2020)
JUDr. Karol Jenis , Od: 09.05.2003
Ružová 20
Nitra 949 01
Until: 08/25/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Prokurista koná samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 05/09/2003 until: 09/02/2020)
Capital: 
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 10/17/2020)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/26/2016 until: 10/16/2020)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 04/28/2009 until: 08/25/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/09/2006 until: 04/27/2009)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/09/2003 until: 11/08/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.3.2003 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/09/2003)
Date of updating data in databases:  05/04/2021
Date of extract :  05/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person