Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6241/V

Obchodné meno: 
JOGA spol. s r.o.
  (od: 22.05.1995)
Sídlo: 
Lesná 5
Olcnava 053 61
  (od: 22.05.1995)
IČO: 
31 708 251
  (od: 22.05.1995)
Deň zápisu: 
22.05.1995
  (od: 22.05.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 22.05.1995)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (od: 04.03.2003)
cestná nákladná doprava
  (od: 04.03.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 04.03.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 04.03.2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 18.07.2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 18.07.2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 17.06.2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 17.06.2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 17.06.2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 17.06.2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 17.06.2011)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 17.06.2011)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 17.06.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 17.06.2011)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 17.06.2011)
čistenie kanalizačných systémov
  (od: 17.06.2011)
správa bytov a domov, sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 05.05.2005 do: 16.06.2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva a destilátov
  (od: 04.03.2003 do: 16.06.2011)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 04.03.2003 do: 16.06.2011)
predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávného výrobcu vo výdaji stravy
  (od: 04.03.2003 do: 16.06.2011)
demolačné, sanačné a zemné práce
  (od: 04.03.2003 do: 16.06.2011)
služby s mechanizmami pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (od: 04.03.2003 do: 16.06.2011)
triedenie a distribúcia uhlia
  (od: 04.03.2003 do: 16.06.2011)
veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom
  (od: 22.05.1995 do: 18.06.2001)
triedenie a distribúcia uhlia
  (od: 22.05.1995 do: 03.03.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zemina znečistená ropnými látkami, ostatné znečistené zeminy, stavebná suť a výkopová zemina znečistená škodlivinami, ostatný tuhý odpad minerálneho pôvodu znečistený škodlivinami
  (od: 22.05.1995 do: 03.03.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
triedenie a distribúcia uhlia
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
demolačné, sanačné a zemné práce
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
služby s mechanizmami pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov odpad špecifický pre zdravotnícke a veterinárne zariadenia, ktoré z hľadiska ich možnej infekčnosti vyžadujú osobitné nakladanie, odpad z použitých predmetov, nástrojov, obalov /injekčné ihly, kanyly, skalpely, úlomky skla a pod./, odpad zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva, odpad zo žúmp z poľnohospodárstva, odpad zo žúmp, papierové filtre nasýtené olejom, drevená múčka, piliny a odpad z dreva znečistené olejom alebo inými škodlivinami, škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu, kovové nádoby a obaly znečistené škodlivinami, odpad z obrábania znečistený škodlivinami /35109/, odpad z obrábania znečistený škodlivinami /35301/, odpadové suché galvanické články, odpad z ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, ortuťové výbojky, žiarivky, kal z brúsenia železných a neželezných kovov, odpadová akumulátorová kyselina, odpadové vývojky, odpadové vŕtne, rezné a brúsne oleje, brúsny kal s obsahom oleja, obaly a nádoby z plastov so zvyškami s obsahom škodlivín, odpad z PVC, odpad z polyetylénu, vyradené lieky, odrezky a zvyšky papiera a lepenky, odpadový fotografický papier, trosky z výroby neželezných kovov, prach z filtrov s obsahom neželezných kovov, azbestovocementový kusový odpad, použité materiály na zachytávanie olejov, odpadové filtre a adsorpčné hmoty /kremelina, aktívne hlinky, aktívne uhlie/ neznečistené škodlivinami, odpadové filtre a adsorpčné hmoty /kremelina, aktívne hlinky, aktívne uhlie/ znečistené škodlivinami, azbestový prach a vlákna, azbestový kusový odpad, kal zo zlievární, stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistené škodlivinami, odpad z demolácií vozoviek neznečistený škodlivinami
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
cestná nákladná doprava
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier, zberové sklo, železný šrot, odpad z obrábania, odpad olova a jeho zliatin, odpad zinku a jeho zliatin, odpad hliníka a jeho zliatin, odpad berýlia a jeho zliatin, odpad horčíka a jeho zliatin, odpad medi a jej zliatin, šrot neželezných kovov, neželezné obaly bez obsahu škodlivín, odpad káblov, olovené akumulátory, opotrebované pneumatiky a ich odrezky, zvyšky látok a tkanín, staré odevy, handry, čistiaca bavlna a handry
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov odpad z obrábania neznečistený škodlivinami, odpadové olejové filtre
  (od: 19.06.2001 do: 03.03.2003)
Spoločníci: 
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava 053 61
  (od: 20.05.2022)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava 053 61
  (od: 18.07.2008 do: 19.05.2022)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava 053 61
  (od: 02.03.2006 do: 28.02.2008)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava
  (od: 19.06.2001 do: 01.03.2006)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava
  (od: 19.08.1998 do: 18.06.2001)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava
  (od: 25.09.1996 do: 18.08.1998)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava
  (od: 22.05.1995 do: 24.09.1996)
Ing. Liliana Kurcinová
Pražská 14
Košice 040 11
  (od: 29.02.2008 do: 17.07.2008)
Zuzana Sedláková
Nová 25
Olcnava 053 61
  (od: 29.02.2008 do: 17.07.2008)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Jasovská 76
Košice 040 11
  (od: 02.03.2006 do: 28.02.2008)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Jasovská 76
Košice
  (od: 19.06.2001 do: 01.03.2006)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Kalinovská 6
Košice
  (od: 19.08.1998 do: 18.06.2001)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Kalinovská 6
Košice
  (od: 25.09.1996 do: 18.08.1998)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Kalinovská 6
Košice
  (od: 22.05.1995 do: 24.09.1996)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jozef Gardošík
  (od: 17.06.2011 do: 19.05.2022)
Ing. Jozef Gardošík
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 20.05.2022)
Ing. Jozef Gardošík
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 22.05.1995 do: 24.09.1996)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 25 000 Sk
  (od: 22.05.1995 do: 24.09.1996)
Ing. Jozef Gardošík
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 25.09.1996 do: 18.08.1998)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 25.09.1996 do: 18.08.1998)
Ing. Jozef Gardošík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 18.06.2001)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 19.08.1998 do: 18.06.2001)
Ing. Jozef Gardošík
  (od: 19.06.2001 do: 01.03.2006)
Ing. Jozef Gardošík
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 02.03.2006 do: 28.02.2008)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
  (od: 19.06.2001 do: 01.03.2006)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 02.03.2006 do: 28.02.2008)
Ing. Liliana Kurcinová
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 29.02.2008 do: 17.07.2008)
Zuzana Sedláková
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 29.02.2008 do: 17.07.2008)
Ing. Jozef Gardošík
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 18.07.2008 do: 16.06.2011)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 26.01.2023)
konateľ
  (od: 29.02.2008 do: 25.01.2023)
konatelia
  (od: 19.06.2001 do: 28.02.2008)
konateľ
  (od: 22.05.1995 do: 18.06.2001)
Vladimír Kurcina
Pražská 470/14
Košice - mestská časť Pereš 040 11
Vznik funkcie: 16.06.2008
  (od: 18.07.2008)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava 053 61
Vznik funkcie: 31.05.2011
  (od: 17.06.2011)
Ing. Jozef Gardošík
Nová 25
Olcnava
  (od: 22.05.1995 do: 24.09.1996)
Liliana Kurcinová
Pražská 14
Košice
  (od: 25.09.1996 do: 18.06.2001)
Liliana Kurcinová
Pražská 14
Košice
  (od: 19.06.2001 do: 01.03.2006)
Liliana Kurcinová
Pražská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 28.08.1996
  (od: 02.03.2006 do: 17.07.2008)
Liliana Kurcinová
Pražská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 28.08.1996 Skončenie funkcie: 16.06.2008
  (od: 18.07.2008 do: 17.07.2008)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Jasovská 86
Košice
  (od: 19.06.2001 do: 01.03.2006)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Jasovská 86
Košice 040 11
Vznik funkcie: 24.04.2001
  (od: 02.03.2006 do: 28.02.2008)
Doc. Ing. Milan Svoboda , CSc.
Jasovská 86
Košice 040 11
Vznik funkcie: 24.04.2001 Skončenie funkcie: 21.02.2008
  (od: 29.02.2008 do: 28.02.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 29.02.2008)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 31.01.2008 do: 28.02.2008)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.06.2001 do: 30.01.2008)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 22.05.1995 do: 18.06.2001)
Základné imanie: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 17.06.2011)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 02.03.2006 do: 16.06.2011)
100 000 Sk
  (od: 22.05.1995 do: 18.08.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.3.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (od: 22.05.1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6.9.1996.
  (od: 25.09.1996)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 16.6.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 19.08.1998)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.4.2001.
  (od: 19.06.2001)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.10.2002.
  (od: 04.03.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023
Dátum výpisu:  29.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)