Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10255/P

Business name: 
Plastics - Trade, a.s.
  (from: 12/20/2002)
Registered seat: 
Budovateľská 5
Snina 069 01
  (from: 10/07/2003)
Identification number (IČO): 
36 483 265
  (from: 12/20/2002)
Date of entry: 
12/20/2002
  (from: 12/20/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/20/2002)
Objects of the company: 
veľkoobchod - obalový materiál z papiera, umelých hmôt a dreva
  (from: 12/20/2002)
maloobchod - obalový materiál z papiera, umelých hmôt a dreva
  (from: 12/20/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/20/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/20/2002)
reklamné činnosti
  (from: 12/20/2002)
výroba obalových materiálov
  (from: 10/07/2003)
zber, separácia a recyklácia plastov a papiera
  (from: 11/10/2006)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/10/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/07/2003)
Ing. Lukáš Lipovský - Member of the Board of Directors
Na Krčoch 8799/2
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 03/26/2021
  (from: 04/14/2021)
Ing. Vladimír Lipovský - Chairman of the Board of Directors
Šafárikova 278/21
Snina 069 01
From: 02/27/2021
  (from: 04/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú alebo predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva s predsedom predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy s uvedením funkcie.
  (from: 10/07/2003)
Capital: 
607 448,47 EUR Paid up: 607 448,47 EUR
  (from: 04/08/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 04/08/2010)
Number of shares: 173
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár môže akcie spoločnosti previesť iba na iného akcionára. V prípade, že akcionár má záujem previesť akcie spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je povinný vyžiadať si predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 04/08/2010)
Stockholder: 
Ing. Vladimír Lipovský
Šafárikova 278/21
Snina 069 01
  (from: 04/14/2021)
Supervisory board: 
Božena Dunajová
Štúrova 2701/144
Snina 069 01
From: 02/27/2021
  (from: 03/23/2021)
Mgr. Miriama Liptáková
Partizánska 2507/29
Humenné 066 01
From: 02/27/2021
  (from: 03/23/2021)
Michal Szűcs
57
Kamienka 067 83
From: 02/27/2021
  (from: 03/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 230/02, Nz 230/02 zo dňa 20.11.2002 spísanej JUDr. Štefanom Štefankom, notárom vo Vranove nad Topľou podľa § 154 zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/20/2002)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 4.7.2003.
  (from: 10/07/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person