Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6291/V

Obchodné meno: 
AGROTISA spol. s r.o.
  (od: 04.05.2021)
AGROTISA spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
  (od: 16.12.2020 do: 03.05.2021)
AGROTISA spol. s r.o.
  (od: 01.12.2000 do: 15.12.2020)
AGROTISA, spol. s r.o., Čierna
  (od: 30.05.1995 do: 30.11.2000)
Sídlo: 
Boľská cesta č. 1
Kráľovský Chlmec
  (od: 01.12.2000)
hospodársky dvor
Čierna 076 43
  (od: 30.05.1995 do: 30.11.2000)
IČO: 
31 708 803
  (od: 30.05.1995)
Deň zápisu: 
30.05.1995
  (od: 30.05.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 30.05.1995)
Predmet činnosti: 
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (od: 30.05.1995)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (od: 30.05.1995)
výroba ovocných a zeleninových nápojov, ovocných a zeleninových výrobkov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, škrobárskych výrobkov, hotových krémov, trvanlivých potravinárskych prípravkov a diétnych potravín, vaječných prípravkov, hroznového vína, ovocného vína, nealkoholických nápojov /bez ovocných štiav/
  (od: 30.05.1995)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.05.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.05.1995)
veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: obilie, osivo, živé zvieratá, poľnohospodárske produkty, krmivo, rastliny, potraviny, nápoje, tabakové výrobky, tabak, ovocie, zelenina, ryby, kôrovce, mäkkýše, kvety, zemiaky, surové kožky, kože, textil, odevy, obuv, elektrické prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutnícky materiál a výrobky, ropné produkty, syntetické vlákna, drevo, výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, polygrafické výrobky, priemyselné hnojivá, strojárske a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, hračky, produkty z mora, domáce potreby, knihy, časopisy, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, papierové výrobky, železiarsky tovar, športové potreby, elektronika, vianočné stromčeky
  (od: 30.05.1995)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 30.05.1995)
realitná kancelária
  (od: 30.05.1995)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 30.05.1995)
murárstvo
  (od: 15.01.1998)
obkladačské, štukatérske a omietkárske práce
  (od: 15.01.1998)
nákladná cestná doprava
  (od: 01.12.2000)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním; zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov vytvorených pri vyššie uvedenej činnosti
  (od: 13.12.2000)
chov rýb, spracovanie a ich predaj za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 07.02.2012)
Spoločníci: 
Alexander Kendi
Nižné Chmeľníky 692/18
Nižné Chmeľníky 040 16
  (od: 12.09.2009)
Farmár, s.r.o.
Murgašova 3
Košice - mestská časť Staré Mesto 52147410
  (od: 24.03.2020)
Jozef Belán
Majlátha 7
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Jozef Belán
Majlátha 7
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Jozef Belán
Majlátha 7
Kráľovský Chlmec
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
  (od: 20.07.2017 do: 23.03.2020)
Štefan Bohács
137
Zatín
  (od: 12.03.1996 do: 05.08.1998)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Barnabáš Farkas
74
Malé Trakany
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Ibrányiho 1253
Kráľovský Chlmec
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Zoltán Illés
Boľská cesta 1
Kráľovský Chlmec 077 01
  (od: 30.09.2004 do: 11.09.2009)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
  (od: 24.06.2003 do: 29.09.2004)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
  (od: 19.09.2000 do: 23.06.2003)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
  (od: 31.12.1999 do: 23.06.2003)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
  (od: 12.03.1996 do: 05.08.1998)
JUDr. Peter Jonáš
Štrbská 7
Košice
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Alexander Kendy
Nižné Chmeľníky 18
Košice
  (od: 24.06.2003 do: 29.09.2004)
Alexander Kendy
Dénešova 55
Košice
  (od: 19.09.2000 do: 23.06.2003)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Ján Koleszár
Kostolný rad 8
Kráľovský Chlmec
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
M. Bela 17/1140
Kráľovský Chlmec
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Imrich Nagy
368
Veľké Trakany
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Imrich Nagy
368
Veľké Trakany
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Imrich Nagy
368
Veľké Trakany
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Tibor Očenáš
256
Pribeník
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Antal Pogáň
162
Poľany
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Antal Pogáň
162
Poľany
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Antal Pogáň
162
Poľany
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Antal Pogáň
162
Poľany
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Antal Pogáň
162
Poľany
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
  (od: 31.12.1999 do: 23.06.2003)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ladislav Zdibák
5
Rad
  (od: 30.05.1995 do: 05.08.1998)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Alexander Kendi
Vklad: 10 920 EUR Splatené: 10 920 EUR
Záložné právo: Zmluvou zo dňa 16.3.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. Záložné právo vzniká zápisom do OR.
  (od: 18.04.2018)
Farmár, s.r.o.
Vklad: 10 491 EUR Splatené: 10 491 EUR
Záložné právo: Dodatkom č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 16.03.2018 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
  (od: 24.03.2020)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Jozef Belán
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ing. Štefan Vasko
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
MVDr. Vojtech Fetyko
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Zoltán Illés
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Antal Pogáň
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Imrich Nagy
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ján Koleszár
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Tibor Očenáš
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Barnabáš Farkas
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ladislav Zdibák
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 05.08.1998)
JUDr. Peter Jonáš
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 11.03.1996)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Vklad: 88 000 Sk Splatené: 88 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Jozef Belán
Vklad: 88 000 Sk Splatené: 88 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Štefan Vasko
Vklad: 88 000 Sk Splatené: 88 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Zoltán Illés
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Antal Pogáň
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Imrich Nagy
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Ján Koleszár
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Tibor Očenáš
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
Barnabáš Farkas
Vklad: 43 000 Sk Splatené: 43 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 14.01.1998)
JUDr. Peter Jonáš
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 05.08.1998)
Štefan Bohács
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 12.03.1996 do: 05.08.1998)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Jozef Belán
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Ing. Štefan Vasko
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
MVDr. Vojtech Fetyko
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Zoltán Illés
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Antal Pogáň
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Imrich Nagy
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Ján Koleszár
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Tibor Očenáš
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
Barnabáš Farkas
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 05.08.1998)
JUDr. Peter Jonáš
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Ing. Štefan Vasko
Vklad: 154 000 Sk Splatené: 154 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
MVDr. Vojtech Fetyko
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Antal Pogáň
Vklad: 114 000 Sk Splatené: 114 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Ján Koleszár
Vklad: 114 000 Sk Splatené: 114 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Tibor Očenáš
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
Barnabáš Farkas
Vklad: 57 000 Sk Splatené: 57 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 30.12.1999)
JUDr. Peter Jonáš
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 23.06.2003)
Ing. Štefan Leczo , CSc.
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Ing. Štefan Vasko
Vklad: 171 000 Sk Splatené: 171 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 23.06.2003)
MVDr. Vojtech Fetyko
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Antal Pogáň
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Ján Koleszár
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Tibor Očenáš
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Barnabáš Farkas
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Zoltán Illés
Vklad: 62 000 Sk Splatené: 62 000 Sk
  (od: 31.12.1999 do: 18.09.2000)
Zoltán Illés
Vklad: 248 000 Sk Splatené: 248 000 Sk
  (od: 19.09.2000 do: 23.06.2003)
Alexander Kendy
Vklad: 186 000 Sk Splatené: 186 000 Sk
  (od: 19.09.2000 do: 23.06.2003)
Zoltán Illés
Vklad: 354 000 Sk Splatené: 354 000 Sk
  (od: 24.06.2003 do: 29.09.2004)
Alexander Kendy
Vklad: 291 000 Sk Splatené: 291 000 Sk
  (od: 24.06.2003 do: 29.09.2004)
Zoltán Illés
Vklad: 645 000 Sk Splatené: 645 000 Sk
  (od: 30.09.2004 do: 05.08.2009)
Zoltán Illés
Vklad: 21 410,08 EUR Splatené: 21 410,08 EUR
  (od: 06.08.2009 do: 11.09.2009)
Alexander Kendi
Vklad: 21 410,08 EUR Splatené: 21 410,08 EUR
  (od: 12.09.2009 do: 21.11.2016)
Alexander Kendi
Vklad: 21 411 EUR Splatené: 21 411 EUR
  (od: 22.11.2016 do: 19.07.2017)
Alexander Kendi
Vklad: 10 920 EUR Splatené: 10 920 EUR
  (od: 20.07.2017 do: 17.04.2018)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Vklad: 10 491 EUR Splatené: 10 491 EUR
  (od: 20.07.2017 do: 23.03.2020)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 04.05.2021)
konatelia
  (od: 20.07.2017 do: 03.05.2021)
konateľ
  (od: 30.05.1995 do: 19.07.2017)
Alexander Kendi
Nižné Chmelníky 692/18
Košice 040 16
Vznik funkcie: 01.09.2009
  (od: 12.09.2009)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 20.01.2017
  (od: 20.07.2017 do: 23.03.2020)
Ing. Mikuláš Bobák , CSc.
Jahodná 3305/13
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 20.01.2017 Skončenie funkcie: 10.01.2020
  (od: 24.03.2020 do: 23.03.2020)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 01.03.2003
  (od: 24.06.2003 do: 11.09.2009)
Zoltán Illés
Petöfiho 65
Kráľovský Chlmec
Vznik funkcie: 01.03.2003 Skončenie funkcie: 01.09.2009
  (od: 12.09.2009 do: 11.09.2009)
Ing. Štefan Vasko
Hlavná 109
Kráľovský Chlmec
Skončenie funkcie: 28.02.2003
  (od: 30.05.1995 do: 23.06.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná za spoločnosť vždy samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí konateľ svoje meno s označením funkcie "konateľ" a svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 24.03.2020)
Konatelia sú oprávnení konať v bežných veciach spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch, ktoré sa týkajú prevodu a nadobudnutia nehnuteľných vecí, úverových zmlúv, pôžičiek, záložných zmlúv, predmetom ktorých ja založenie majetku spoločnosti ako aj všetkých ostatných právnych úkonov, ktoré musia byť v písomnej forme požadovanej zákonom, konatelia konajú výhradne len spoločne, a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu, alebo odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja konatelia svoje meno s označením funkcie "konateľ" a svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 20.07.2017 do: 23.03.2020)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 30.05.1995 do: 19.07.2017)
Základné imanie: 
21 411 EUR Rozsah splatenia: 21 411 EUR
  (od: 22.11.2016)
21 410,08 EUR Rozsah splatenia: 21 410,08 EUR
  (od: 06.08.2009 do: 21.11.2016)
645 000 Sk Rozsah splatenia: 645 000 Sk
  (od: 24.06.2003 do: 05.08.2009)
645 000 Sk
  (od: 15.01.1998 do: 23.06.2003)
640 000 Sk
  (od: 30.05.1995 do: 14.01.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.5.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 30.05.1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2. 1996.
  (od: 12.03.1996)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 6.9.1996.
  (od: 15.01.1998)
Dodatok zo dňa 6.2.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 13.5.1998 k spoločenskej zmluve.
  (od: 06.08.1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.1999.
  (od: 31.12.1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 2.6.2000.
  (od: 19.09.2000)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 30.8.2000.
  (od: 01.12.2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.2000.
  (od: 13.12.2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.2003.
  (od: 24.06.2003)
Okresný súd Košice I, Uznesením 32R/1/2020 zo dňa 26.2.2020, povolil reštrukturalizáciu dlžníka AGROTISA spol. s r.o., Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, a ustanovil reštrukturalizačného správcu: JUDr. Marek Radačovský. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 44/2020 dňa 4.3.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 5.3.2020.
  (od: 16.12.2020)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32R/1/2020 zo dňa 10.12.2020 právoplatným dňa 18.12.2020 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: AGROTISA spol. s r.o. , so sídlom Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803 a ukončil reštruktualizáciu dlžníka: AGROTISA spol. s r.o. , so sídlom Boľská cesta č. 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803.
  (od: 04.05.2021)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 5.3.2020
  (od: 04.05.2021)
Povolenie konania: 5.3.2020
  (od: 16.12.2020 do: 03.05.2021)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Marek Radačovský
Žriedlová 2
Košice 040 01
Značka: S832
Vznik funkcie: 05.03.2020
  (od: 16.12.2020 do: 03.05.2021)
JUDr. Marek Radačovský
Žriedlová 2
Košice 040 01
Značka: S832
Vznik funkcie: 05.03.2020 Skončenie funkcie: 18.12.2020
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 18.12.2020
  (od: 04.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021
Dátum výpisu:  30.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)