Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10381/L

Obchodné meno: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Bôrická cesta 107
Žilina 010 01
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
IČO: 
36 411 256
  (od: 01.05.2003)
Deň zápisu: 
01.05.2003
  (od: 01.05.2003)
Deň výmazu: 
07.09.2006
  (od: 07.09.2006)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 07.09.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.05.2003)
Predmet činnosti: 
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 17.08.2005)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - I
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - I
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 18.08.2005 do: 06.09.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
Ing. Milan Kolimár - predseda
Priehradná 2
Martin
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 03.10.2003
  (od: 01.05.2003 do: 17.11.2003)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
Kubínska 4
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Miroslav Kundrík - člen
Kubínska 4
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Peter Majzel - podpredseda
Platanová 1
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Peter Majzel - podpredseda
Platanová 1
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Marián Martinček - člen
1. čsl. brigády 13/76
Vrútky
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Marián Martinček - člen
1. čsl. brigády 13/76
Vrútky
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Viliam Mikuláš - predseda
Predmestská 46
Žilina
Vznik funkcie: 03.10.2003
  (od: 18.11.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Viliam Mikuláš - predseda
Predmestská 46
Žilina
Vznik funkcie: 03.10.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Štefan Repa - člen
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 03.10.2003
  (od: 01.05.2003 do: 17.11.2003)
Ing. Milan Rybár - člen
Hviezdoslavova 9
Sučany
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 03.10.2003
  (od: 01.05.2003 do: 17.11.2003)
Ing. Jozef Štefaňák - člen
Levočská 2
Žilina
Vznik funkcie: 03.10.2003
  (od: 18.11.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Jozef Štefaňák - člen
Levočská 2
Žilina
Vznik funkcie: 03.10.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
RNDr. Miloslav Šulgan , CSc. - člen
1373/5
Oščadnica
Vznik funkcie: 03.10.2003
  (od: 18.11.2003 do: 23.11.2004)
RNDr. Miloslav Šulgan , CSc. - člen
1373/5
Oščadnica
Vznik funkcie: 03.10.2003 Skončenie funkcie: 08.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Pavol Jeleník - predseda
Pri Váhu 74
Ružomberok 034 06
Vznik funkcie: 13.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Mgr. Vladimír Dostál - podpredseda
Clementisova 761/1
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 21.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Milan Ďaďo - člen
Beňovolehotská 2324/49
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 13.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Milan Kolimár - člen
Priehradná 2
Martin 036 08
Vznik funkcie: 13.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
JUDr. Ivan Vozár
Kukučínova 20
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 13.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
JUDr. Peter Šimko - člen
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové 010 01
Vznik funkcie: 13.07.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
Odštepný závod: 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 02 Dolný Kubín
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Vedúci: 
Ing. Milan Ďaďo
Beňovolehotská 2324/49
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 2.2.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2005 do: 06.09.2006)
Ing. Jozef Revaj
Štefánikova 269/22
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Ing. Jozef Revaj
Štefánikova 269/22
Námestovo 029 01
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 2.2.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2005 do: 01.02.2005)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Štefánikova 1780
Liptovský Mikuláš 031 80
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Trizna
523
Bobrovec 032 21
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 04 Martin
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Čelinský
Jilemnického 3999/31
Martin 036 01
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 05 Považská Bystrica
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Vedúci: 
Ing. Ján Balušík
Dedovec 1756/274
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 07 Ružomberok
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Vedúci: 
Doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.
Novozámocká 2477/1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 06.09.2006)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 01 Žilina - Čadca
  (od: 02.02.2005 do: 06.09.2006)
Sídlo: 
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (od: 02.02.2005 do: 06.09.2006)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Kundrík
Kubínska 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 2.2.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2005 do: 06.09.2006)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 02.02.2005 do: 06.09.2006)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 01 Čadca
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Sídlo: 
U Kyzka 751
Čadca 022 04
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Vedúci: 
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584/32
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584/32
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 2.2.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2005 do: 01.02.2005)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Odštepný závod 06 Žilina
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Sídlo: 
Bôrická 1960
Žilina 010 57
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Vedúci: 
Ing. Jozef Lučivňák
Zákysučie 639
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 15.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
Ing. Jozef Lučivňák
Zákysučie 639
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 15.10.2004 Skončenie funkcie: 2.2.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2005 do: 01.02.2005)
Predmet činnosti: 
je totožný s predmetom akciovej spoločnosti
  (od: 15.10.2004 do: 01.02.2005)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 01 Čadca
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
U Kyzka 751
Čadca 022 04
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584/32
Čadca
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 02 Dolný Kubín
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Milan Ďaďo
Martina Hattalu 2048/2
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
Štefánikova 1780
Liptovský Mikuláš 031 80
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Trizna
523
Bobrovec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 04 Martin
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Čelinský
Jilemnického 3999/31
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 05 Považská Bystrica
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Lagiň
144
Prečín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 06 Žilina
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Kundrík
Kubínska 1104/4
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Názov: 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., odštepný závod 07 Ružomberok
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Sídlo: 
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Vedúci: 
Ing. Milan Mrva
Na Kopanici 1445/17
Dolný Kubín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
Predmet činnosti: 
prenájom základných prostriedkov
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
stravovacie a ubytovacie služby
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií elektrických zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
obchodná činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
chemickotechnologická činnosť
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácií, vytyčovanie káblových inžinierskych sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie revízií tlakových nádob
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu eleketrického zariadenia do 1000V v objektoch triedy A
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výroba priemyselných hnojív
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
protikorózna ochrana
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
vykonávanie emisných kontrol
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.05.2003 do: 28.03.2004)
 
 
Základné imanie: 
4 589 213 000 Sk Rozsah splatenia: 4 589 213 000 Sk
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
Akcie: 
Počet: 4589213
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: - ich prevoditeľnosť je obmedzená.
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
Akcionár: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava
  (od: 01.05.2003 do: 21.01.2005)
Dozorná rada: 
JUDr. Juraj Čech
Zarevúca 27
Ružomberok
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
JUDr. Juraj Čech
Zarevúca 27
Ružomberok
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Ján Ďurana - predseda
Záhrady 849
Varín
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Ján Ďurana - predseda
Záhrady 849
Varín
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Jozef Choluj
741
Rosina
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Jozef Choluj
741
Rosina
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borová 20
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Mikuláš Kačaljak
Borová 20
Žilina
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Milan Krajniak
Vavrinca Benedikta 32/4
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Milan Krajniak
Vavrinca Benedikta 32/4
Prievidza
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
MUDr. Alexander Slafkovský
Petrovičovo nábrežie 600/22
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
MUDr. Alexander Slafkovský
Petrovičovo nábrežie 600/22
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Ján Vaculčiak
Fabianka 2956
Lučenec
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Ján Vaculčiak
Fabianka 2956
Lučenec
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
Vznik funkcie: 01.05.2003
  (od: 01.05.2003 do: 23.11.2004)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
Vznik funkcie: 01.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
JUDr. Juraj Čech - podpredseda
Zarevúca 27
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Ján Slota - predseda
Horný Val 30/10
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Pavol Baráni
Hlavná 129
Závažná Poruba 032 02
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
PaedDr. Ľubomír Bláha
Nemocničná 1945/29
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Bc. Milan Očko
ul. ČSA 1302/5
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Jozef Turčány
ul. Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice 039 01
Vznik funkcie: 22.06.2004
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Danica Kaliská
KEMI 629/7
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Oľga Žieriková
Borová 11/11
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ing. Ľubomír Krupinský
Makovického 36/30
Martin 036 01
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 24.11.2004 do: 06.09.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. konaného dňa 26.06.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej rozdelenie na šesť spoločností, ktorými sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s. a Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. a ktoré sa stávajú jej právnymi nástupcami, tiež na základe predloženého Projektu rozdelenia, sa obchodná spoločnosť Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256 dňom 07.09.2006 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (od: 07.09.2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov. Spoločnosť je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku.
  (od: 01.05.2003 do: 06.09.2006)
Právny nástupca: 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Štefánikova 1780
Liptovský Mikuláš 031 80
  (od: 07.09.2006)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
  (od: 07.09.2006)
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
ul. Nová 133
Považská Bystrica 017 46
  (od: 07.09.2006)
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57
  (od: 07.09.2006)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25
Martin 036 80
  (od: 07.09.2006)
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (od: 07.09.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023
Dátum výpisu:  28.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)