Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10380/L

Business name: 
MTC SLOVAKIA, a. s.
  (from: 04/02/2016)
MAGIC TRADING CORPORATION, a. s.
  (from: 04/23/2003 until: 04/01/2016)
Registered seat: 
Kuzmányho 940/11
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 04/23/2003)
Identification number (IČO): 
36 013 749
  (from: 04/23/2003)
Date of entry: 
11/21/1996
  (from: 04/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/23/2003)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/23/2003)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocovanie, nákup, predaj a preprava zbraní
  (from: 04/23/2003)
vývoj, výroba, nákup a predaj streliva
  (from: 04/23/2003)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR číslo 179/1998 Z.z.
  (from: 04/23/2003)
nákup a predaj telekomunikačných zariadení, výpočtovej techniky a kancelárskej techniky pre bezpečnostné systémy
  (from: 07/20/2004)
marketingová činnosť a vyhotovovanie marketingových štúdií v oblasti telekomunikácií
  (from: 07/20/2004)
poradenstvo v oblasti bezpečnostných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/20/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/20/2004)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 07/20/2004)
spracovávanie štúdií, analýz a metodík obranných a bezpečnostných systémov v rozsahu voľných živností
  (from: 02/02/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločensko-ekonomických vied
  (from: 02/02/2005)
činnosť technických poradcov v oblasti strojárenstva a hutníctva
  (from: 02/02/2005)
výskum, analýza, meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
konštruktérska činnosť v strojárenstve
  (from: 02/02/2005)
propagácia, reklama, inzercia a marketing
  (from: 02/02/2005)
montáž a opravy koncelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 02/02/2005)
spracovanie údajov
  (from: 02/02/2005)
tvorba webových stránok
  (from: 02/02/2005)
správa databázových sietí a internetových stránok
  (from: 02/02/2005)
obchrana majetku a osôb
  (from: 04/23/2003 until: 07/10/2003)
služby súkromných detektívov
  (from: 04/23/2003 until: 07/10/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/2003)
Tatiana Svítková - člen predstavenstva
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/12/2015
  (from: 02/25/2015)
RNDr. Alojz Bajči , PhD. - člen
Cédrová 491/10
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/17/2008
  (from: 06/18/2008 until: 07/31/2013)
RNDr. Alojz Bajči , PhD. - člen
Cédrová 491/10
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/17/2008 Until: 06/11/2013
  (from: 08/01/2013 until: 07/31/2013)
RNDr. Alojz Bajči , PhD. - predseda
Hrušková 513/2
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
From: 06/29/2007
  (from: 07/28/2007 until: 08/07/2007)
RNDr. Alojz Bajči , PhD. - predseda
Hrušková 513/2
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
From: 06/29/2007 Until: 07/16/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Ing. Jozef Blizman - člen
Prostějovská 4834/91
Prešov
From: 10/01/2004
  (from: 11/04/2004 until: 02/01/2005)
Ing. Jozef Blizman - člen
Prostějovská 4834/91
Prešov
From: 10/01/2004 Until: 01/10/2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Gašpar Hozman - člen
Pádivého 683/10
Trenčín
From: 02/18/2003
  (from: 04/23/2003 until: 12/01/2003)
Ing. Gašpar Hozman - predseda
Pádivého 683/10
Trenčín
From: 02/18/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/10/2006)
Ing. Gašpar Hozman - predseda
Pádivého 683/10
Trenčín
From: 02/18/2003 Until: 06/30/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Roman Chaloupka - člen
Žiarska 602/2
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
From: 06/29/2007
  (from: 07/28/2007 until: 08/07/2007)
Ing. Roman Chaloupka - predseda
Žiarska 602/2
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
From: 06/29/2007
  (from: 08/08/2007 until: 06/17/2008)
Ing. Roman Chaloupka - predseda
Žiarska 602/2
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
From: 06/29/2007 Until: 06/16/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/17/2008)
Ing. Elza Kočíková - Chairman of the Board of Directors
Pod kaštieľom 627/12
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/10/2014
  (from: 12/18/2014 until: 08/07/2015)
Ing. Elza Kočíková - Chairman of the Board of Directors
Pod kaštieľom 627/12
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/10/2014 Until: 07/26/2015
  (from: 08/08/2015 until: 08/07/2015)
prof. RNDr. Ludvík Parma , CSc. - člen
401
Vinné
From: 02/18/2003
  (from: 04/23/2003 until: 11/03/2004)
prof. RNDr. Ludvík Parma , CSc. - člen
401
Vinné
From: 02/18/2003 Until: 09/30/2004
  (from: 11/04/2004 until: 11/03/2004)
JUDr. Anton Rázga - člen
Martina Hattalu 2053/28
Dolný Kubín
From: 02/18/2003 Until: 01/26/2004
  (from: 12/02/2003 until: 02/22/2004)
JUDr. Anton Rázga - predseda
Martina Hattalu 2053/28
Dolný Kubín
From: 02/18/2003
  (from: 04/23/2003 until: 12/01/2003)
Tatiana Svítková - člen
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš
From: 01/11/2005
  (from: 02/02/2005 until: 07/10/2006)
Tatiana Svítková - člen
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš
From: 01/11/2005 Until: 06/30/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Tatiana Svítková - predseda
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš
From: 07/01/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/27/2007)
Tatiana Svítková - predseda
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš
From: 07/01/2006 Until: 06/29/2007
  (from: 07/28/2007 until: 07/27/2007)
Tatiana Svítková - predseda
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2008
  (from: 06/18/2008 until: 07/31/2013)
Tatiana Svítková - predseda
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2008 Until: 06/17/2013
  (from: 08/01/2013 until: 07/31/2013)
Tatiana Svítková - Chairman of the Board of Directors
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2013
  (from: 08/01/2013 until: 12/17/2014)
Tatiana Svítková - Chairman of the Board of Directors
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/17/2013 Until: 12/10/2014
  (from: 12/18/2014 until: 12/17/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 08/01/2013)
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 02/02/2005 until: 07/31/2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/23/2003 until: 02/01/2005)
Procuration: 
Ing. Slávka Berényiová
Priehradná 604/17
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/23/2003 until: 07/10/2003)
Tatiana Svítková
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/11/2003 until: 02/01/2005)
Tatiana Svítková
Kollárova 1928/10
Liptovský Mikuláš
Until: 01/10/2005
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku spoločnosti s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista podpisuje za spoločnsť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a dodatku "prokurista" pripojí svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 04/23/2003 until: 02/01/2005)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 10/19/2010)
165 976 EUR Paid up: 165 976 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 10/18/2010)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 02/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 10/11/2016)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 10/11/2016)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 10/11/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 EUR
  (from: 10/11/2016)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 10/10/2016)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 10/10/2016)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 10/10/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 EUR
  (from: 10/19/2010 until: 10/10/2016)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/20/2004 until: 02/23/2009)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/20/2004 until: 02/23/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/20/2004 until: 02/23/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 07/19/2004)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 07/19/2004)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 07/19/2004)
Stockholder: 
Ing. Norbert Havalec
Dušana Kováča 262/7
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
  (from: 07/28/2007 until: 08/31/2017)
Supervisory board: 
Hamaion Basharmal
U Vrbiček 301/6
Praha 196 00
Česká republika
From: 01/22/2016
  (from: 04/02/2016 until: 08/31/2017)
Hamaion Basharmal
U Vrbiček 301/6
Praha 196 00
Česká republika
From: 01/22/2016 Until: 08/16/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Ing. Norbert Havalec - predseda
Dušana Kováča 262/7
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
From: 02/18/2003
  (from: 04/23/2003 until: 07/19/2004)
Ing. Norbert Havalec - predseda
Dušana Kováča 262/7
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
From: 02/18/2003 Until: 05/12/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
JUDr. Peter Janči
Na ohrad 107/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/22/2016
  (from: 04/02/2016 until: 03/15/2023)
Pavol Kubáň
Šoltésovej 1663/21
Liptovský Mikuláš
From: 03/31/2005
  (from: 04/09/2005 until: 06/06/2005)
Pavol Kubáň
Šoltésovej 1663/21
Liptovský Mikuláš
From: 03/31/2005 Until: 05/30/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Katarína Kubáňová - predseda
Šoltésovej 1663/21
Liptovský Mikuláš
From: 05/13/2004
  (from: 07/20/2004 until: 01/12/2012)
Katarína Havalec Kubáňová - predseda
Sládkovičova 1048/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/13/2004
  (from: 01/13/2012 until: 04/01/2016)
Katarína Havalec Kubáňová - predseda
Sládkovičova 1048/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/13/2004 Until: 01/21/2016
  (from: 04/02/2016 until: 04/01/2016)
Pavol Lysý - člen
Pod Cintorínom 11
Ružomberok
From: 02/18/2003
  (from: 04/23/2003 until: 04/01/2016)
Pavol Lysý - člen
Pod Cintorínom 11
Ružomberok
From: 02/18/2003 Until: 01/21/2016
  (from: 04/02/2016 until: 04/01/2016)
Ota Štros
Ve Smečkách 598/31
Praha 110 00
Česká republika
From: 01/22/2016
  (from: 04/02/2016 until: 08/31/2017)
Ota Štros
Ve Smečkách 598/31
Praha 110 00
Česká republika
From: 01/22/2016 Until: 08/16/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
JUDr. Milan Trnovský
Palúčanská 616/61
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
From: 06/01/2005
  (from: 06/07/2005 until: 04/01/2016)
JUDr. Milan Trnovský
Palúčanská 616/61
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
From: 06/01/2005 Until: 01/21/2016
  (from: 04/02/2016 until: 04/01/2016)
JUDr. Milan Trnovský - člen
Palúčanská 616/61
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
From: 02/18/2003
  (from: 04/23/2003 until: 04/08/2005)
JUDr. Milan Trnovský - člen
Palúčanská 616/61
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
From: 02/18/2003 Until: 03/30/2005
  (from: 04/09/2005 until: 04/08/2005)
JUDr. Peter Janči
Rovná 286/11
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/22/2016 Until: 07/03/2023
  (from: 10/24/2023 until: 10/23/2023)
JUDr. Peter Janči
Rovná 286/11
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/22/2016
  (from: 03/16/2023 until: 10/23/2023)
Ing. Norbert Havalec - predseda
Sládkovičova 1048/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/16/2017 Until: 07/03/2023
  (from: 10/24/2023 until: 10/23/2023)
Ing. Norbert Havalec - predseda
Sládkovičova 1048/8
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/16/2017
  (from: 09/01/2017 until: 10/23/2023)
Nicole Havalcová
residence in the Slovak Republic :
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1799/64
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 04/01/2019
  (from: 07/03/2019)
Alexander von Ungern-Sternberg
Tamarind Court Flat 59
18 Gainsford Street Londonm SE1 2NE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/03/2023
  (from: 10/24/2023)
Khaldoun Fraih Saleem Haddad
Amman -114, AL-Madinah Al-Munawara St P.O.Box 1210
Khalda, Amman 118 21
Jordánske hášimovské kráľovstvo
From: 07/03/2023
  (from: 10/24/2023)
Iurii Pisniak
Zobeltitzstr. 90
Reinickendorf, Berlin 134 03
Nemecká spolková republika
From: 08/16/2017
  (from: 09/01/2017 until: 07/02/2019)
Iurii Pisniak
Zobeltitzstr. 90
Reinickendorf, Berlin 134 03
Nemecká spolková republika
From: 08/16/2017 Until: 04/01/2019
  (from: 07/03/2019 until: 07/02/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.8.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10234
  (from: 11/21/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.2.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/01/1998)
Na Valnom zhromaždení dňa 6.11.1998 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 2.1.2001 bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 10/03/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.9.2002 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/16/2002)
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MAGIC TRADING CORP., s. r. o., so sídlom D. Kováča 7/262, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 013 749 zo dňa 18.2.2003 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť podľa § 69b Obchodného zákonníka, boli schválené stanovy, boli určení členovia predstavenstva a dozornej rady, bolo rozhodnuté o udelení prokúry. Akciová spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou po zmene právnej formy. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká.
  (from: 04/23/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 22.5.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.10.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/02/2003)
Date of updating data in databases:  12/06/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person